Stygge, digitale mobbemeldinger sårer mest

Unge opplever at det er lettere å si noe stygt om andre på nett og mobil enn ansikt til ansikt. Åtte av ti mener at stygge kommentarer oppleves like ille eller verre når de forekommer skriftlig digitalt enn verbalt.

Bruk hue

Lisbet Rugtvedt oppfordret ungdommen til å ta mer ansvar og tenke gjennom nettvanene sine.

Foto: Kristian Rostad / NRK

Konklusjonene trekkes i en undersøkelse som Telenor har gjennomført, og som kartlegger barn og unges holdninger til digital mobbing.

Undersøkelsen ble presentert tirsdag på Ris Ungdomsskole i Oslo, der statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet slo et slag for «Bruk Hue»-turneen – Norges største kampanje mot digital mobbing.

– På nettet har vi alle makt og vi har mange forskjellige kanaler vi kan bruke den i. Derfor må dere ta ansvar for at et slikt maktforhold ikke misbrukes og skader andre, sa Rugtvedt til elevene ved Ris.

Dialog mellom voksne og barn

«Bruk Hue»-kampanjen har gått ut med noen enkle råd og tips til nettvett for unge der hemmelighold av passord, tilbakeholdenhet om personlige opplysninger og vær varsom med opplasting av materiale. Opplever man ubehageligheter, oppfordrer «Bruk Hue» barn og unge til å koble inn voksne med en gang.

– Foreldre er nødt til å engasjere seg i hva barna driver med og jeg vil samtidig oppfordre barn og unge til å ha en dialog med foreldrene sine. De voksne er ikke alltid like oppegående som unge når det gjelder ny teknologi, så hjelp foreldrene deres til å bli flinkere, oppfordret Rugtvedt.

Mobbefilter fra Telenor

Av undersøkelsen går det videre fram at det er høy kjennskap hos unge mellom 10 og 15 år til at mobbing kan få alvorlige konsekvenser for dem som blir mobbet. 84 prosent oppgir at mobbing på nett og mobil kan føre til depresjoner og andre alvorlige problemer hos dem som blir mobbet.

Bare én av ti mener at erting eller mobbing på nett og mobil ikke er like alvorlig som å gjøre dette ansikt til ansikt.

Telenor har opprettet et såkalt "mobbefilter" som er en gratistjeneste der meldinger fra uønskede telefonnummere blir sperret . Videre lagres meldingen på en server og kan brukes som bevis om saken tas videre.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger