Hopp til innhold

Skattelistene: Vi tør ikke søke, men sjekker om andre snoker

Da skatteetaten i fjor innførte en egen «felle» for nysgjerrige snokere, falt tallet på søk i skattelistene som en stein. Få tør søke når de ikke kan være anonyme. Men vi er ivrige etter å sjekke om andre har snoket på oss.

Skattedirektør Hans Christian Holte forteller at mange sjekker hvem som har sett på ligningstallene deres, men er det mange som har sjekket tallene hans i skattelistene?

VI SJEKKER OSS SELV, OG OM ANDRE SNOKER PÅ OSS: Nesten like mange sjekker om de er blitt sjekket, som de som sjekker andre, forteller skattedirektør Hans Christian Holte.

Skattelistene

Antallet søk i skattelistene har falt med nesten 90 prosent etter at folk ikke lenger kan være anonyme.

Foto: SKJERMDUMP

Grytidlig fredag morgen ble årets skattelister offentliggjort – det vil si tall over hva hver enkelt av oss har betalt i skatt. Alle kan fritt gå inn og søke i listene, men vær oppmerksom på at det ikke lenger er mulig å søke anonymt.

Dersom du søker opp eksen, sjefen eller naboen, vil disse få informasjon om at du har sjekket.

Kalddusj for nysgjerrige

Det fungerte som en kalddusj for de nysgjerrige i fjor. Antall spørringer falt med 89 prosent, fra 17 millioner søk til bare to millioner i fjor.

Anne Kirkhusmo

Anne Kirkhusmo i Skatteetaten sier folk ikke søker like mye når de ikke kan være anonyme.

Foto: Baard Brinchmann

– Årsaken til at det er gjort langt færre søk det siste året er nok at mange vegrer seg å søke av ren nysgjerrighet fordi du ikke lenger kan søke anonymt, sier Anne Kirkhusmo, pressesjef i Skatteetaten til NRK.

Hun sier at den nye ordningen er et forsøk på å finne en balanse mellom samfunnets behov for åpenhet og den enkeltes personvern.

Ved å klikke på en fane etter at du har logget deg inn i Altinn, får du opp en liste som viser navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt på nettopp ditt navn.

Nysgjerrig på oss selv

Omleggingen i fjor førte til oppsving av en annen type søk: De som vil sjekke hvem som har søkt på dem selv. Antall innlogginger på Altinn økt med nesten 50 prosent.

Skattedirektør Hans Christian Holte sier til NRK at nesten like mange sjekker om andre har søkt opp deres navn, som det er søk på andre navn. (se intervju i video over)

Det var Solberg-regjeringen som innførte snokevarselet i 2013. De ønsket å dempe søkelysten ved å likestille innsyn i skattetallene med den plikten kredittopplysningsfirmaer har om å varsle den som blir kredittvurdert.

Det er også satt en stopper for massesøk ved at grensen går ved 500 navnesøk per måned.

Mediene har innsyn

Når skattesøket åpnes på skatteetaten.no klokken 03.00 fredag den 16. oktober, på Solberg-regjeringens 2-årsdag, må du altså være forberedt på å få søkelyset på deg selv, om du søker opp andre i ren nysgjerrighet.

På NRKs nettsider kan du fredag sjekke hvem som er rikest i landet og i din kommune – uten at det blir sporet av andre. Mediene får nemlig fortsatt innsyn i skattelistene – uten snokevarsel.

Dette står i skattelistene

Skattelistene inneholder følgende opplysninger:

  • skattyternes navn
  • postnummer
  • poststed
  • fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper)
  • nettoformue
  • nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag, nettoinntekten omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42)
  • utliknet skatt

Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelisten. Dette gjelder både skattelisten som legges ut på skatteetaten.no og skattelisten som distribueres til pressen.

AKTUELT NÅ