Hopp til innhold

Nær halvparten av oss frykter terror i Norge

4 av 10 tror det er sannsynlig at Norge rammes av terror i løpet av de neste 10 årene. – Det er viktig at forsvaret blir synlig på hjemmebane og ikke bare i Afghanistan, mener lederen i NTL Forsvaret.

Øvelse

Politiet og Forsvaret under sin årlige antiterrorøvelse Gemini. Norges Offisersforbund og NTL Forsvaret vil ha mer trening og øvelser.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Regjeringskvartalet

Kun 14 % mener at Norge er rustet til å håndtere alvorlige hendelser etter terroren 22. juli 2014.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

I mars la Politiets sikkerhetstjeneste fram sin vurdering av hva de mener er truslene rettet mot Norge i 2014. Størst er trusselen fra ekstrem islamisme.

En ny undersøkelse gjennomført av respons analyse på oppdrag for Norges Offisersforbund viser at 4 av 10 tror det er sannsynlig at det kommer nye terroranslag mot Norge i løpet av de neste 10 årene.

Se debatten i Aktuelt her

Mener funnene er bekymringsfulle

I dag har Norges Offisersforbund sammen med Norsk Tjenestemannslag Forsvaret lansert debattsiden forsvarslinjer, som handler om trygghet i samfunnet.

Undersøkelsen til Norges Offisersforbund viser at flere kvinner enn menn frykter terror.

Og de norske kvinnene NRK møtte på gata i dag, bekrefter dette langt på vei:

– Det er ikke usannsynlig, svar Hanne Munkvold, på spørsmålet om hun tror at vårt land rammes av terror i innen 2024.

– Jeg føler meg ikke redd til daglig, men terror kan jo skje i Norge også, sier Margrethe Løseth.

– Funnene i undersøkelsen er bekymringsfulle fordi våre medlemmer en del av den totale beredskapen som skal levers ut til samfunnet, sier Tom Rune Klemetsen, leder i NTL Forsvaret.

Løseth

Margrethe Løseth skulle gjerne visst mer om hva som har blitt bedre i beredskapen etter 22. juli.

Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

Målet med debattsiden er å skape økt oppmerksomhet rundt hva som truer tryggheten til folket og få en bred debatt om hvordan Norge skal møte trusler og håndtere usikkerhet.

Klemetsen mener samhandling mellom det militære og sivile, i tillegg til mer trening og øvelse må til for å få en bedre beredskap. NRK fortalte i februar at tillitsvalgte i Oslo-politiet slår alarm om en beredskap som ikke har blitt bedre etter 22. juli.

– Det er viktig at forsvaret blir synlig på hjemmebane og ikke bare i Afghanistan og utenlandske operasjoner, sier Klemetsen.

Les også:
– Situasjonen i politiet var verre enn vi trodde

– Ikke rustet for terror

Utvalget i undersøkelsen er et utvalg av Norges befolkning på 1003 respondenter. I undersøkelsen kommer det frem at kun 1 av 10 mener Norge er rustet til å håndtere alvorlige hendelser etter terrorangrepet 22. juli.

Men undersøkelsen viser at kvinner i større grad enn menn føler at Norge er rustet til å håndtere alvorlige hendelser etter 22. juli.

Margrethe Løseth mener det har vært lite fokus på beredskap etter terrorangrepet.

– Jeg vet ikke helt hva som har blitt gjort i etterkant og skulle gjerne visst mer, sier hun.

– Jeg føler ikke vi er rustet for et nytt terrorangrep. Det er en vei å gå enda. Bevisstheten er nok mye bedre, men jeg tror ikke vi har helt klart for oss hvordan vi skal håndtere det, istemmer Edel Johanssen.

– Har 22. juli endret deres trygghetsfølelse?

– Ja, fordi man ser at terror kan skje i Norge også, sier både Johansen og Munkvold.

(Saken fortsetter under bildet)

Trygghetsfølelse

Edel Johanssen og Hanne Munkvold sier trygghetsfølelsen har endret seg etter 22. juli 2011.

Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

Torbjørn Bongo, nestleder i Norsk offisersforbund mener det mest oppsiktsvekkende med undersøkelsen er at 39 prosent tror det vil komme et nytt terrorangrep i løpet av de neste 10 årene.

– Det forteller oss at folk opplever terror som en reell trussel som må tas på alvor. Beredskapen kommer ikke av selv, og det må være en kontinuerlig jobb, sier han.

– Mener du at man i dag ikke tar det nok på alvor, snart tre år etter terrorangrepene 22. juli?

– Ikke i tilstrekkelig grad. Det er åpenbart et forbedringspotensial, sier Bongo.

Sammen med Klemetsen mener Bongo at samhandling og mer trening er viktig. Bongo mener også regjeringen må erkjenne risikoen og se på hvordan man skal bekjempe trusselnivået.

(Saken fortsetter under bildet)

– Alt som gjøres er ikke synlig

Trygghetsfølelse

Kun 1 av 10 mener Norge er rustet til å håndtere alvorlige hendelser etter terrorangrepet 22. juli. 2011.

Direktør Kjell Arne Knutsen i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon er ikke overrasket over tallene.

– Det er naturlig at folk har oppmerksomhet rundt risikoen for terror. Vi har 22. juli friskt i minne og vi blir også advart fra PST og andre om at trusselbildet er til stede, sier han.

Han mener Norge er godt rustet for et angrep, men at dette er et løpende arbeid der flere ting gjenstår.

– Jeg tror at opplevelsen av 22. juli var en oppvekkelse av hvor sårbare vi er som nasjon. Det skjer veldig mye rundt sikkerhet, noe er synlig og noe er mindre synlig, derfor vil ikke alt være kjent for alle, sier han.

Anders Anundsen

Justisminister Anund Anundsen er ikke overrasket over tallene.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Justisminister Anders Anundsen (Frp) er heller ikke overrasket over funnene og er glad for at folk er bevisst på trusselbildet i dagens Norge.

– Vi tar disse tallene på dypeste alvor. Denne undersøkelsen viser at folk ikke føler seg trygge, sier han.

22. juli-kommisjonen kom i fjor med en hard dom av norsk beredskap og håndtering av terroren.

– En utfordring er at det har skjedd for lite siden 22. juli, det var et tragisk angrep som avdekket en rekke svakheter. Det er fortsatt mange punkter som ikke er fulgt opp, sier Amundsen.

Justisministeren sier likevel at noen tiltak har blitt gjort, slik som nærmere samarbeid mellom politi og forsvar og en rekke tiltak på ledelsessiden, i tillegg til arbeidet med organiseringen av norsk politi.

AKTUELT NÅ