Hopp til innhold

Nektet filming under åpent møte med omstridt muslimsk talsmann

Islam Net inviterte til en foredragsrekke med den omstridte muslimske predikanten Haitham al-Haddad under klar forutsetning om at møtet skulle være åpent – også for pressen. Fredag ettermiddag ble NRK nektet å filme og fotografere på det «åpne møtet».

IslamNet ble møtt med protester da en kontroversiell muslimsk leder skulle holde foredrag på Høgskolen i Oslo og Akershus.
Møtet skulle være offentlig, men media fikk ikke filme fra arrangementet.

IKKE SÅ ÅPENT: Det åpne møtet og foredraget med den muslimske predikanten Haitham al-Haddad var ikke åpent for pressens kameraer (se reportasje fra Dagsrevyen i videoen, og situasjonen der NRK ble bedt om legge vekk kameraer lenger ned i saken).

Haitham al-Haddad på besøk hos Islam Net (stående)

Haitham al-Haddad møtte torsdag norske journalister til en pressekonferanse, men da han skulle snakke til norske muslimer fredag fikk pressen restriksjoner.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Tilhørere som ankom Høgskolen i Oslo og Akershus for å høre på Haitham al-Haddad ble møtt av en liten gruppe aksjonister med forsker Lars Gule i spissen. De ønsket å markere motstand mot meningene og holdningene til mannen som er invitert til Norge fra Storbritannia av Islam Net.

Gule og flere politikere har protestert mot invitasjonen av al-Haddad til Norge. Både varaordfører i Oslo Libe Rieber-Mohn og stortingspolitiker Per Sandberg (Frp) har krevd at Høgskolen i Oslo og Akershus skulle nekte Islam Net å bruke skolens lokaler til foredragene.

Les også: Raser mot omstridt foredrag med shariaforkjemper
Les også: Omstridt muslimsk predikant ønsker shariadomstoler i Norge

Kravene er begrunnet med mannens tidligere kontroversielle uttalelser om blant annet homofile, omskjæring av kvinner og sharialov.

Høgskolen på sin side har stått fast på at de skal slippe til ulike meninger med henvisning til ytringsfrihet, men har satt som en klar forutsetning at møtene skal være åpne for alle, også presse og andre tilhørere.

Da NRK besøkte arrangementet var det derimot ikke som andre åpne foredrag.

Islam Net tillot ingen bilder av forsamlingen, og satte som betingelse at kameraer bare skulle være vendt mot podiet der Haitham al-Haddads foredrag skulle skje.

Ikke engang lederen for Islam Net Student som formelt står som arrangør ønsket å vise seg for kameraer. Av frykt for at noen tilhørere skulle komme i media etter å ha deltatt på et åpent arrangement reagerte lederen for moderorganisasjonen Islam Net, Fahad Quershi, med å forsøke å få pressen til å forlate lokalet.

Se hvordan Islam Net ber NRK forlate lokalet:

Islam Net-leder Fahad Quershi ba NRK forlate lokalet hvis vi ikke satte vekk kameraer under et foredrag med den omstridte muslimske predikanten Haitham al-Haddad ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

VIDEO: – Kameraet kan dere legge igjen ute, sier Islam Net-leder Fahad Quershi til NRK.

Etter litt frem og tilbake fikk NRK filme podiet under deler av al-Haddads foredrag, men bare noen minutter.

– I strid med forutsetningene

Forsker Lars Gule valgte å gå inn i auditoriet, og var selv vitne til hvordan pressen ble bedt om å forlate lokalet om kameraer ble lagt vekk. Det reagerer han på.

Lars Gule med markering mot Haitham al-Haddad

Lars Gule valgte å stille opp for å markere motstand mot mannen som holdt foredrag for norske muslimer.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Er det et åpent møte skal pressens adgang være ubegrenset. Det betyr vanligvis at man skal kunne ta oversiktsbilder av publikum og at pressen skal få være til stede under hele arrangementet, sier Gule til NRK.

Gule mener at enkeltpersoner kunne bedt om å ikke bli filmet, men at det er naturlig at selve forsamlingen i seg selv må regne med å bli filmet under et slik åpent arrangement.

Han mener at arrangørene har brutt med forutsetningene for å kunne kalle foredragene et åpent møte.

– Dette er i strid med forutsetningene som ble satt av høgskolen for at arrangørene skulle få låne lokalene. Jeg tror nok ikke Islam Net har forstått alvoret i det, sier Gule etter å ha fått høre om alle kravene og restriksjonene fra arrangørene.

Kari Toverud Jensen

Rektor Kari Toverud Jensen ved Høgskolen i Oslo og Akershus valgte å låne ut lokaler til Islam Net Student for foredragene, men under forutsetning av at de skulle være åpne for alle også presse.

Foto: HiO

Høgskolen i Oslo og Akershus ved rektor Kari Toverud Jensen ønsker ikke å kommentere hvordan Islam Net forholder seg til pressen, og høgskolen ønsker heller ikke å kommentere om restriksjonene er et brudd med forutsetningene for å låne lokaler.

– Forutsetningen for at vi lar Islam Net Student avholde arrangementet er at det skal være et reelt åpent møte slik de har annonsert. Da må arrangementet også være åpent for presse og andre tilhørere og vi forutsetter at det blir reservert plasser til dette formålet, uttalte rektor Kari Toverud Jensen i ei pressemelding i forkant av møtet.

Salen som NRK ikke fikk ta bilder av var halvfull av tilhørere da al-Haddad startet sitt foredrag. Kvinner i en halvdel av lokalet og menn i en annen, tydelig adskilt midt i rommet. Til sammen hadde rundt hundre hovedsakelig unge mennesker møtt opp for å høre den omstridte predikanten.

Stemningen blant flere av tilhørerne var spent da de oppdaget at NRK var til stede for å følge møtet og få med seg hvilke synspunkter predikanten basert i Storbritannia ville fremme blant norske muslimer.

– Film hva dere vil utenfor

Arrangementet på Høgskolen i Oslo og Akershus er i regi av Islam Nets studentorganisasjon. Lederen av studentdelen av organisasjonen vil dog ikke møte pressen, og det er dermed lederen av moderorganisasjonen Fahad Quershi som stiller til intervju om foredragene med den omstridte britiske predikanten.

Fahad Qureshi før foredrag på Høgskolen i Oslo og Akershus

Fahad Qureshi i Islam Net begrunner restriksjonene med at han mener pressen klipper og limer for å sverte muslimer.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Quershi forklarer at målet med arrangementet er å la alle om ønsker det få informasjon om islam direkte og ikke gjennom media. Islam Net-lederen fastholder at arrangementet er åpent og at alle er velkomne.

Hvorfor får vi da ikke filme?
– Dere kan få filme akkurat hva dere vil utenfor, men selve arrangementet har vi regler som absolutt alle. Det gjelder på alle arrangementer. Vi tillater ikke filming eller fotografering, men alle er hjertelig velkommen til å komme og skrive akkurat hva man vil. Også lage så mange angrep mot oss som man ønsker, sier Quershi.

Hvorfor er det slik?
– Det er fordi vi er klar over hvordan media plukker og selektivt misbruker muslimer ved å klippe og lime sitater som dermed blir tatt ut av kontekst. Det ønsker vi ikke å støtte. Samtidig vet vi at det er veldig mange der inne som ikke ønsker å bli filmet. Når dere insisterer på å tvangsfilme publikum synes vi det er helt motbydelig, svarer han.

Hvorfor det?
– Fordi mennesker har et visst privatliv. Hvis noen ikke ønsker å komme på tv må man respektere at de ikke ønsker å være på tv, sier Quershi.

SISTE NYTT

Siste meldinger