Breivik nekter fortsatt å la seg avhøre

Anders Behring Breivik vil ikke møte til nye politiavhør før han får en klar avtale om PC-bruken på cella.

Ila fengsel, Tord Jordet

KREVER PC-AVKLARING: Terrorsiktede Anders Behring Breivik (32) ønsker at politiet gir ham klare løfter knyttet til PC-bruk på cella. Bildet: Forsvarer Geir Lippestad og Tord Jordet på vei inn på Ila for å besøke den terrorsiktede før jul.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Under det foreløpig siste avhøret i terrorsaken 11. januar avbrøt Breivik samtalene da politiet ikke umiddelbart ville innfri kravene knyttet til PC-bruken i fengselet.

Den terrorsiktede krever blant annet en formalisering rundt hva som skjer dersom PC-en hans plutselig går i stykker, og om hvor lenge han får beholde den.

Breivik har blant annet lagt ned krav om å få beholde datamaskin med skriveprogram gjennom hele soningen. Han har også bedt om en utskrift av sitt eget såkalte manifest.

Partene møtes

Politiet har tidligere uttalt at det hersker en uenighet mellom partene om hva som er avtalt i forhold til PC-bruk.

– Formålet med å møte politiet er å få avklart bakgrunnen for hvordan de har tolket avtalen om PC-bruk. Ettersom politiet og Breivik ikke har samme forståelse av hva de har avtalt er det naturlig at vi avholder et møte for å få nærmere kjennskap til de juridiske vurderingene politiet har foretatt, sier advokat Tord Jordet i Breiviks forsvarerteam til NRK.

– Politiets tolkning av avtalen er etter vår oppfatning svært spesiell, og vi ønsker derfor en nærmere redegjørelse for denne, sier forsvareren.

Ifølge Jordet bruker Behring Breivik først og fremst datamaskinen til å skrive på sin egen forklaring til hovedforhandlingene i april.

– Han skriver også kommentarer til den sakkyndige vurderingen, sier forsvareren.

Vil ikke møte sakkyndige

Anders Behring Breivik

UENIG MED POLITIET: Terrorsiktede Anders Behring Breivik.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Ap

Det er ikke bare politiet Breivik nekter å snakke med. Den terrorsiktede har også varslet at han ikke ønsker å samarbeide med de nye sakkyndige rettspsykiaterne, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas.

Tørrissen og Aspaas har likevel tatt fatt på oppdraget, etter at de fikk mandatet fredag forrige uke.

– Vi jobber hver for oss og har begynt å sette oss inn i saken når vi nå har fått tilgang til politidokumenter og annen relevant informasjon, sier Aspaas.

Tørrissen opplyser at de nå vil sende et brev til forsvarerne, der de ber om å få møte Breivik. Massedrapsmannen står foreløpig fast ved at han ikke har tillit til at nye sakkyndige har kunnskapen som trengs for å forstå han.

Han har derfor, via sine forsvarere, anket avgjørelsen om en ny psykiatrisk undersøkelse.

Ifølge advokat Tord Jordet vil anken trolig være ferdig behandlet i lagmannsretten førstkommende torsdag.

Bakgrunn: Nye sakkyndige har fått klarsignal til å undersøke Breivik

Behandler anke

Dersom Breivik får medhold, vil ikke de nye sakkyndige kunne fortsette sin rettspsykiatriske undersøkelse.

Blir anken avvist, står mandatet ved lag.

De sakkyndige kan da ty til Straffeprosessloven §167, og be om å få tvangslinnlagt Breivik på en psykiatrisk institusjon for observasjon.

Tørrissen og Aspaas har frist til til tirsdag med å komme med sine synspunkter til Oslo tingrett på en eventuell innleggelse.

– Det er ennå uvisst når en avgjørelse i saken faller. Statsadvokatene og Breiviks forsvarere skal også få anledning til å komme med innspill, opplyser informasjonssjef i Oslo tingrett, Irene Ramm til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger