Nei til elefanter på sirkus

Regjeringen foreslår å forby elefanter i sirkus, etter en overgangsperiode på fem år. - Tidenes julegave, mener dyrevenner.

Sirkuselefant og dyrepasser
Foto: Creative Commons, Ernst Vikne - Flickr / Ernst Vikne

- Dette er en seier for oss, og en julegave til elefantene som ufrivillige sirkusartister, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland i Dyrevernalliansen .

Live Kleveland

Live Kleveland

Ikke elefant på listen

Forslaget fra Landbruks- og matdepartementet blir nå sendt ut på høring. Det er foreslås en ny forskrift om fremvisning av dyr, Ett av forslagene er at dagens krav til individuell tillatelse ved fremvisning av dyr, blir erstattet av en meldeplikt.

I utkastet foreslås det lister over dyrearter som det er tillatt å vise frem. Elefant er ikke oppført på listene.

Høringsforslaget

Frist på fem år

Dette betyr at det ikke vil være tillatt å vise frem elefant på sirkus i Norge. Det foreslås en overgangstid på 5 år slik at sirkusene skal kunne tilpasse seg forbudet.

Dette betyr at sirkus som ønsker å fortsette å vise frem elefanter, kan gjøre dette frem til 1. januar 2015. Nye sirkus som vil ha elefanter blant attraksjonene, vil ikke få lov, heter det i høringsutkastet.

De som skal høres

Ifølge Dyrevernalliansen turnerer 4–5 norske sirkus med dyr hvert år, og vanligvis har to eller tre av dem med seg én eller flere elefanter. Det finnes ikke elefant i noen norske dyreparker.

- På vegne av elefantene håper vi at forbudet blir endelig vedtatt, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Dyrevernrapport om elefanter

Kroken på døra

Cirkus Arnardo er 60 år. Sirkuset har base i Lillesand og elefanter har alltid vært blant attraksjonene. Nå må de trolig forlate manesjen for godt i 2015. Tredje generasjon i sirkuset, Arild Arnardo, sier at høringsforslaget kan bety kroken på døren for sirkuset.

- Jeg tror dyrene har det bra. Mattilsynet er jo og kontrollerer flere ganger i uka, sier han.

Sirkus Arnardo

I Sirkus Arnardos manesje

SISTE NYTT

Siste meldinger