Hopp til innhold

Ndure dømt til 75 dagers fengsel for vold mot samboeren

Sprinteren Jaysuma Saidy Ndure (32) er dømt til 75 dagers fengsel etter at han er kjent skyldig i å ha utøvd vold mot sin tidligere samboer. Forsvarer Mette Yvonne Larsen anker dommen, og sier til NRK at den er «et knusende nederlag for påtalemyndigheten».

Jaysuma Saidy Ndure

DØMT: Jaysuma Saidy Ndure er dømt til 75 dager i fengsel for vold mot sin tidligere samboer.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Dommen falt i Nedre Romerike tingrett torsdag, melder NTB. Den ble forkynt for Ndure nå klokken 10.

Norges raskeste mann, Jaysuma Saidy Ndure (32), var i utgangspunktet tiltalt etter familievoldsparagrafen i straffeloven, for totalt seks tilfeller av vold eller trusler mot sin tidligere samboer.

Påtalemyndigheten frafalt imidlertd store deler av tiltalen og endret den til å gjelde legemsfornærmelse da påstanden om seks måneders fengsel ble lagt ned 26. februar.

Anker dommen

Straffen på 75 dager i fengsel er altså langt lavere enn de seks månedene påtalemyndigheten ba om i retten.

– Ved straffutmålingen legges i skjerpende retning vekt på at voldsutøvelsen skjedde overfor tiltaltes samboer, og at det av allmennpreventive grunner bør reageres strengt. Det er også sett hen til krenkelsens varighet over tid og den psykologiske bindingen mellom tiltalte som gjerningsmann og fornærmede som offer, skriver dommer Jeanette Westlund Hegna i dommen.

Domstolen betegner Ndures forklaringer i retten som «oppkonstruert»

Ndures forsvarer, Mette Yvonne Larsen, har hele tiden hevdet at hennes klient er uskyldig. Larsen sier til NRK at dommen vil bli anket, og kaller den «et knusende nederlag for påtalemyndigheten».

– Dommen vil bli anket, selv om påtalemyndighetens syn på saken har lidd et knusende nederlag. Den opprinnelige tiltalen ville kunne gitt flere års fengsel, og den måtte de endre under prosedyren. Deretter er straffen mer enn halvert i forhold til påstanden, sier Larsen til NRK.

Halsen til Ndures ekssamboer

GREP RUNDT HALSEN: Retten mener det er bevist at disse merkene på ekssamboerens hals stammer fra et halsgrep.

Foto: Politiet / Politiet

Tror ikke på Ndure

Den mest sentrale hendelsen i saken mot Ndure skjedde i sprinterens leilighet 8. november 2014. Sprinterens tidligere samboer ringte da politiet, som pågrep Ndure og kastet ham på glattcelle.

Den 23 år gamle kvinnen har forklart at Ndure denne kvelden blant annet tok et kvelertak rundt halsen hennes, noe sprinteren selv har benektet. Hans fortalte i retten at dyttet samboeren, men bare tok tak i hennes genser.

Arne Stray-Pedersen

KVELERTAK: Retten har lagt vekt på vurderingen til den erfarne rettsmedisineren Arne Stray-Pedersen, som mener merkene på ekssamboerens hals kan stamme fra et kvelertak.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I dommen har Nedre Romerike tingrett drøftet spørsmålet om skyld grundig, og konkluderer med at det ikke er tvil om at Ndure har slått, sparket og dyttet den 23 år gamle fotomodellen, og at han minst én gang har tatt tak i halsen hennes.

I dommen legges det vekt på at Arne Stray-Pedersen, som var oppnevnt som sakkyndig rettsmedisiner i saken, mener merkene er forenlige med et halsgrep. Dette til tross for at forsvarets ekspert, Lars Uhlin-Hansen, professor i rettsmedisin ved
Universitetssykehuset i Nord-Norge, mente merkene kunne stamme fra et grep om klær, slik Ndure har forklart.

«Retten finner etter dette bevist at det må minst ha vært ett grep eller trykk rundt halsen som har vært kraftig», skriver tingrettsdommer Jeanette Westlund Hegna.

Retten: Ikke mulig å gjennomføre bitt

I tillegg til hendelsen 8. november, mener retten også det er bevist at Ndures ekssamboer utsatt for vold tidligere i november. Dette fikk også to av ekssamboerens venniner med seg fordi de snakket med ekssamboeren på videotjensten Facetime.

Ndures forsvarer Mette Yvonne Larsen sier til NRK at hun mener etterforskningen av Ndure kom skjevt ut fra starten. Ndure har også anmeldt sin tidligere samboer for vold, etter at det ble funnet et bitemerke på sprinterens kropp etter 8. november.

Bitemerke på kroppen til Jaysuma Ndure

TROR IKKE PÅ NDURE: Retten tror ikke dette angivelige bitemerket, funnet på Ndures kropp, ble avsatt av samboeren natten Ndure ble pågrepet.

Foto: Privat / NRK

I dommen mot Ndure heter det at det «ikke er holdepunkter for at fornærmede har bitt tiltalte i forkant av volden han påførte henne». Her påpeker retten at Ndure selv ikke sa til politiet at han hadde blitt bitt i sin første samtale med politiet, og også benektet dette da merket ble oppdaget av en legevaktslege etter at Ndure slapp ut av varetekt. Først etter 11 dager kom Ndure tilbake og sa han hadde blitt bitt.

«Retten legger avgjørende vekt på at tiltalte verken på stedet eller i påfølgende avhør dagen etter har forklart seg om en situasjon hvor det har vært mulig å gjennomføre et bitt på ryggen mens partene har befunnet seg i kamp-situasjon».

– Denne side reagerer på at retten tillater seg å spekulere i faktum knyttet til at bittet, som det holdes for sannsynlig er avsatt av fornærmede, skal være avsatt en annen gang, sier Larsen, som mener dette framstår som «oppkonstruert».

Aktor vurderer anke

Politiadvokat Camilla Ek Sørensen sier i en pressemelding at retten i all hovedsak har fulgt påtalemyndighetens argumentasjon i skyldspørsmålet.

– En straff på 75 dager er noe under vår straffepåstand, men likevel en ikke ubetydelig
straff – noe som gjenspeiler alvoret i voldshandlingene som tingretten nå har funnet
bevist. Fengselsstraffens lengde viser alvoret i saken, og viser samtidig at den ikke er
egnet for konfliktrådsbehandling slik forsvarer har prosedert, sier Ek Sørensen.

Hun vil nå gjennomgå dommen nøye, før den sendes til statsadvokatene i Oslo med innstilling om dommen bør godtas eller ankes.

– Påvirker ikke karriere

Ifølge forsvarer Mette Yvonne Larsen vil en eventuell ankesak først kunne komme opp til høsten. Hun mener saken ikke vil påvirke sprinterens videre karriere.

– Han vil jobbe som før, og han trener som før. Han tror også at allmennheten har fått et innblikk i at det var to parter som var i håndgemeng, sier Larsen.

Forsvarer Larsen og politiadvokat Sørensen var flere ganger svært uenige i da Ndure-saken gikk i Nedre Romerike tingrett. På et tidspunkt ble rettssaken avbrutt, på grunn av tvil om merkene fra ekssamboerens hals kunne stamme fra en hudbehandling.

Da partene igjen kom tilbake i retten, forklarte blant annet en hudlege ved den aktuelle klinikken at hun hadde gjennomført en behandling av ekssamboeren. Ekssamboeren selv hevdet imidlertid at behandlingen bare ble delvis gjennomført.

Til dette viser retten til at begge ekspertene som forklarte seg i saken mener hudbehandlingen ikke kan stamme fra denne behandlingen, kalt «Dracula treatment». Om ekssamboeren har fått utført behandlingen, er i liten grad behandlet i dommen.

– Det er dessuten veldig rart at fornærmedes troverdighet ikke er problematisert. Hun er tross alt under etterforskning for å ha avgitt falsk forklaring i retten, sier Larsen, og viser til sin egen anmeldelse av ekssamboeren.

Ndure er også dømt til å betale sin tidligere samboer 30.000 kroner i oppreisning.

Larsen og Ek Sørensen i retten

UENIGE: Forsvarer Mette Yvonne Larsen og politiadvokat Camilla Ek Sørensen var flere ganger uenige da Ndure-rettssaken gikk i Nedre Romerike tingrett.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ