Navarsete ber regjeringen snu

Senterpartileder Liv Signe Navarsete ber sin egen regjering om å stanse utsendelsen av papirløse barn. Tidligere har SV sagt det samme. Dermed øker presset på Arbeiderpartiet.

Liv Signe Navarsete

Liv Signe Navarsete understreker at hun uttaler seg som Senterpartileder, og sier hun vil ta med seg disse synspunktene inn i regjeringen.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Liv Signe Navarsete vil sette en stopper for utsendelsene av papirløse barn.

– Mange av disse barna er født i Norge, de har en tilknytning til sine lokalsamfunn. Vi bør sette sakene på vent, mens regjeringen jobber fram en løsning for disse uten at vi undergraver asylpolitikken som vi har i Norge.

450 barn i Norge har fått endelig avslag på sine søknader om asyl og nå sier regjeringen at de må ut. I går sa justisminister Grete Faremo at regjeringen ikke ønsker å gi forhåpninger til asylsøkerforeldre, slik at de trekker ut tiden i håp om at de skal få bli i Norge. Hun sa også at det ikke var aktuelt å sette sakene på vent fram til en ny stortingsmelding om barn på flukt blir lagt fram

Men regjeringens asylpolitikk møter motbør, både blant Arbeiderpartiets egne og blant opposisjonen på Stortinget. Nå går Frp og resten av opposisjonspartiene på Stortinget inn for at de 450 asylbarna bør få sine saker behandlet på nytt.

Ber regjeringen gripe inn

Navarsete mener det bør tas en pause i utsendinger og understreker at det er hensynet til barnet som må veie tyngst.

– Vi må legge barnas beste i bunn for vurderingene og sørge for at vi ikke er i en lignende situasjon om tre år. Og det blir viktig i den nye stortingsmeldingen at vi går gjennom systemet, slik at vi ikke får en ny opphoping av barn som blir boende i asyl, sier partilederen.

Navarsete sier hun vil diskutere denne saken med Faremo, men understreker at hun som Senterpartileder mener at disse sakene bør opp til ny vurdering.

– Det bør vi klare uten å undergrave regjeringens politikk, som også Senterpartiet står bak.

– Sier du at disse barna bør få bli, eller at de bør få en ny vurdering?

– Det er ikke jeg som bestemmer hvem som skal få bli, men det er ingen tvil om at noen av de bør få bli.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger