Hopp til innhold

Nav vil forandre jobbutplassering: Kan spare milliarder

Rask utplasseringer i det ordinære arbeidslivet kan spare samfunnet for milliarder, mener Nav.

Tilbake i jobb

Etter å ha vært ute av arbeidslivet i seks år er Heidi Andersen tilbake i jobb. Hun mener det er mye bedre å komme rett ut i arbeid, fremfor opplæring i attføringsbedrifter.

Foto: NRK

Folk som har vært borte fra jobb over lengre tid, bør hjelpes tilbake til en vanlig arbeidsplass med tett oppfølging av spesialiserte veiledere, mener Nav.

De mener en slik metode er mye bedre enn skjermet arbeidsmarkedstiltak, der du trenes og øves opp før man begynner i jobb. Ifølge Nav er det milliarder å spare på å endre metoden for å få folk tilbake i jobb.

Dobbelt så mange i jobb til samme pris

På Rygge storsenter i Østfold er Heidi Andersen tilbake i jobb. Angst har gjort at hun har stått utenfor arbeidslivet siden 2011.

– Du kommer ut i et reelt arbeidsliv og får se hvordan det fungerer. Før var jeg i en attføringsbedrift og det var ikke bra for meg. Å være fysisk ute i arbeidslivet er mye bedre, sier Andersen.

Hun har fått jobben sin gjennom metoden Nav nå ønsker mer av. Istedenfor at man skal trenes opp først, skal man rett ut i vanlig jobb med tett oppfølging av spesialiserte veiledere.

Forskning viser også at denne måten å gjøre det på gir best resultater, forteller Yngvar Åsholt som er kunnskapsdirektør i Nav.

Yngvar Åsholt

Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt har stor tro på den nye metoden for å få folk tilbake i arbeidslivet.

Foto: NAV

– De internasjonale erfaringene sier at den nye metodene med å ta arbeidstaker raskere i bruk er dobbel så effektiv som de alternative metodene. Vi får dobbelt så mange i jobb til samme pris.

I 2017 bruker vi i Norge over 9 milliarder kroner på å få folk tilbake i jobb, derfor er det store penger å spare på å bruke riktig metode.

Arbeidsgiver trenger også oppfølging

I dag bruker Nav fortsatt mest penger på den gamle metoden, men sier at de gradvis skal skifte retning. Men for at den nye metoden skal fungerer trenger de hjelp fra dem som ansetter.

– Det kan være personer med betydelige helseproblemer eller andre utfordringer i hverdagen som kommer til en arbeidsplass og skal jobbe der. Da trenger vi arbeidsgivere som tørr å bli med på det, åpner seg og er villig til å ta et sosialt ansvar, sier Åsholt.

Direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Kenneth Stien har stor tro på den nye metoden, men sier at det er kritisk at også arbeidsgiver får tett oppfølgning.

Kenneth Stien

Direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Kenneth Stien sier det er kritisk at også arbeidsgiver får tett oppfølging.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

– Dette er i ferd med å bli den dominerende metoden. Men det er en utrygghet hos mange arbeidsgiver for ta imot dem som har stått utenfor arbeidsmarkedet lenge, derfor må også dem følges opp for å ta ned den usikkerheten og risikoen enkelte opplever med en ansettelse.

AKTUELT NÅ