Hopp til innhold

Nav-ansatte vil ikke sjekke norsken til innvandrerne

Nytt lovforslag kan føre til at innvandrere som ikke snakker godt norsk mister sosialhjelp. Men Nav-ansatte ønsker ikke å kartlegge språkkunnskapene deres.

Erna Solberg møter innvandrerkvinner

Erna Solberg vil ikke gi sosialstønad til de som ikke lærer seg norsk.

Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / NTB scanpix

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO) er kritiske til statsministerens lovforslag om å ta sosialstønaden fra innvandrere som ikke lærer seg norsk.

– Jeg synes ikke det skal legges til et Nav-kontor å vurdere om man snakker godt norsk eller ikke, slik statsministeren legger opp til, sier nestleder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Mette Asmyhr til NRK.

Mette Asmyhr

Mette Aspmyhr frykter forskjellsbehandling dersom Nav-ansatte skal vurdere om innvandrere er gode nok i norsk.

Foto: Birgit Dannenberg

Statsminister Erna Solberg (H) vil ha slutt på at innvandrere mottar sosialhjelp fordi de ikke kommer seg inn i arbeidsmarket på grunn av språkkunnskapene sine.

I første omgang gjelder det de som har rett og plikt til norskopplæring som for eksempel gjennom introduksjonsprogrammet.

Nå vil regjeringen kreve at de som fortsatt ikke kan godt nok norsk må ta enda et norskkurs for å få sosialhjelp, ifølge VG.

– Det er isolerende å ikke kunne norsk, det er integrerende å lære seg norsk og da må man faktisk sette fokus på det, sier Erna Solberg til NRK.

Derfor sender statsministeren et forslag på høring som vil innebære at unge under 30 år ikke vil få sosialhjelp dersom dårlig norskkunskaper hindrer dem i å få jobb.

Hvordan skal dere definere hvem som er for dårlig i norsk?

–Når du mottar sosial stønad skal det være en god kontakt mellom deg og Nav, for å diskutere utfordringer, og i den sammenheng mener jeg at man er i stand til å vurdere ganske enkelt om det er språkkunnskapen som er barrieren til å få seg jobb, sier statsministeren.

Forskjellsbehandling

Fellesorganisasjonen og Fagforbundet som organiserer mange Nav-ansatte, mener at kontakten Nav-veiledere har med innvandrere ikke gir dem nok grunnlag for å vurdere om språkferdighetene er årsaken til at de ikke får jobb.

Mimmi Kvisvik

Forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik synes Nav må få mer ressurser dersom de skal få nye oppgaver.

Foto: Fellesorganisasjonen

– Det er ingenting i vår utdanning som tilsier at vi har forutsetninger til å vurdere språkferdighetene til folk. Nav-ansatte har allerede for lite kapasitet til å snakke nok med folk, sier forbundslederen i FO, Mimmi Kvisvik.

Kvisvik mener at språkferdigheter bør vurderes gjennom en praksisbasert opplæring som bør være tilrettelagt hver enkelt bruker. Hun mener at dersom Nav også skal vurdere språkferdighetene til brukerne, må det tilføres mer ressurser, kompetanse og verktøy.

Fagforbundet frykter forskjellsbehandling.

– Dersom hver enkelt Nav-veileder skal vurdere om brukeren er god nok i norsk eller ikke kan det føre til skjevheter i hvem som får sosialhjelp eller ikke. Dette er jo ganske sårbart, du sier faktisk nei til midler for husleie og livsopphold for folk. Hvis de ansatte skal gjøre det må det isåfall komme klare retningslinjer for hva som skal tas med i vurderingen, sier Asmyhr.

Hun legger til at dersom slike oppgaver skal utføres på et Nav-kontor må det overføres mer penger for å øke bemanningen.

Lite kvalitet

SV stortingsgruppe

SVs talsperson for innvandring Karin Andersen mener regjeringen nekter å bruke tiltak som virker for å få flere ut i jobb.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

SV mener regjeringen svikter innvandrerne og spesielt innvandrerkvinnene med lovforslaget.

– Erna har kastet innvandrerkvinner på sosialhjelp ut av det tiltaket som viser gode resultater, nemlig Jobbsjansen, sier SVs integreringspolitiske talsperson, Karin Andersen.

Partiet mener også at regjeringen bør fokusere på å bedre kvaliteten på norskopplæringen som blir gitt gjennom introduksjonsprogrammet i stedet for å dra frem språkpisken.

– Fafo og andre har evaluert introduksjonsprogram og norskopplæring og hvor de har konkludert med at det ikke tetter gapet mellom hva folk kan og hva arbeidslivet krever, sier Andersen.

Les også: Vil skjerpe krav til 30-åringer på sosialhjelp

Les også: SSB: 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere

Lyspunkt

AKTUELT NÅ