NAV-ansatt redd for å være på jobb

På NAV-kontoret til Iren Moen i Oslo har de opplevd skyte- og gisselepisode, knivstikking og at en kollega ble slått ned i løpet av det siste året.

Iren Moen NAV-ansatt Gamle Oslo

SKREMT: Fagkonsulent ved NAV Gamle Oslo sosiale tjenester Iren Moen innrømmer at tre skremmende episoder på hennes NAV-kontor har ført til at hun er redd når hun er på jobb.

Mandag ble en kvinnelig NAV-ansatt på Grorud i Oslo knivstukket av en bruker av tjenestene mens hun var på jobb. Torsdag kveld døde hun av skadene.

Fredag ble alle landets NAV-kontorer oppfordret til å holde ett minutts stillhet til minne om deres drepte kollega. Samme dag som kvinnen ble knivstukket uttalte byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland (H) følgende til NRK.no:

«Alle medarbeidere ved sosialkontor får skolering i hvordan man skal håndtere ulike situasjoner».

Skyting og knivstikking

NAV-ansatt døde torsdag - markering på NAV Gamle Oslo

MARKERING: NAV-kontorer i hele Norge uttrykket sympati med kvinnen som ble knivstukket på et NAV-kontor i Oslo mandag. Hun døde av skadene torsdag.

Ikke alle NAV-ansatte mener at skoleringen de får er tilstrekkelig. Iren Moen er fagkonsulent ved NAV Gamle Oslo sosiale tjenester. Hun har til sammen jobbet ni år i NAV og på hennes kontor har de ansatte opplevd flere farlige episoder i løpet av kort tid.

– Det siste året har vi hatt tre alvorlige episoder på min arbeidsplass. I fjor sommer kom det en klient inn i lokalene med pistol og skjøt i taket. Deretter holdt han en kollega av meg som gissel i 20 minutter. I januar var det en knivstikkingsepisode hvor en vekter ble stukket i hånden. Og i april ble en kollega slått ned. Hun er fortsatt delvis sykmeldt, forklarer Moen til NRK.no.

Hun var selv på jobb under den siste episoden, men synes også det er ubehagelig at hun ikke var på jobb under skyting- og gisselsituasjonen.

Tiltalt for drap

NAV-skranke Gamle Oslo

UTSATT: De NAV-ansatte sitter i skranker med liten eller ingen beskyttelse mot potensielt farlige klienter.

– Det er kanskje enda verre ikke å være til stede fordi du danner deg så mange bilder av hva som kan ha skjedd, hvordan det går med kollegaene og hvordan de har det. Det er hardt å tenke på. Det er noe annet å stå i det selv og ha mulighet til å hjelpe den som er rammet, forteller en rørt Moen.

Mannen som knivstakk vekteren på NAV-kontoret i januar ble nylig tiltalt for drapsforsøk. Saken skal opp i Oslo tingrett 14. oktober. NRK.no er også kjent med at han er tiltalt for grove drapstrusler og for å ha truet ansatte i et forsikringsselskap med kniv.

– Føler du deg skikket til å håndtere slike episoder?

– Min erfaring er at det ikke er lagt til rette hvordan man skal takle alle de situasjonene vi har hatt her på kontoret. Jeg føler meg ikke i stand til å håndtere så alvorlige episoder, sier hun.

– Er du redd når du er på jobb?

– Jeg føler meg redd ja, helt klart, innrømmer hun.

Sikkerhet

Vekter på NAV Gamle Oslo

TRYGGHET: NAV Gamle Oslo har ansatt vektere til å ta vare på sikkerheten til de ansatte. Denne vekteren ønsker ikke å stå frem med navn.

Moen har også tenkt på episoden på Grorud på mandag som fikk et så tragisk utfall. Hun er klar over at det vel så godt kunne vært hun selv som ble utsatt for knivstikkingen.

– Den episoden som skjedde kunne like gjerne vært meg eller hvilken som helst av mine kollegaer. Det var en kvinne i 30-årene som jobbet på et NAV-kontor i Oslo, så ja, det er veldig lett å tenke på at det kunne ha vært meg, forteller Moen.

Hun skulle også ønske at sikkerheten på arbeidsplassen var bedre. I dag er det en vekter på NAV-kontoret på Tøyen, hvor hun jobber. Hver mandag og fredag etter klokken 12 er det to. Men utfordringene er store og de ansatte er likevel utsatt i det romslige landskapet.

– Jeg føler at sikkerheten til de ansatte i NAV generelt sett kunne vært bedre. Det skjer mye her hos oss og vi har mye å jobbe med for at de ansatte skal kunne føle seg trygge nok til å takle alle utfordringene vi kommer over, sier Moen.

Negativt fokus

Hun opplever også at mediebildet som er skapt av NAV er urettferdig, spesielt med tanke på at jobben deres er å hjelpe folk som er i vanskeligheter. Folk som henvender seg til NAV har er fortvilete mennesker som eksempelvis har mistet jobben, boligen sin eller sliter med rus.

Les også: NAV-ansatt knivstukket av klient

Les også: Knivstukket NAV-ansatt døde

Les også: Nekter straffskyld for drapsforsøk på Nav-ansatt

– Vi opplever at det er skapt et ensidig og negativt bilde av NAV i media. Det er bare fokus på de dårlige sidene som saksbehandlingsfeil, manglende tilgjengelighet, avslag på ytelser og lang behandlingstid. Mye av det positive som vi gjør i det daglige blir aldri nevnt. Vi får faktisk til mye og jobber med personer som trenger hjelp og som er krevende. Noen av dem får vi tilbake i jobb slik at de kan klare seg selv og vi hjelper med å skaffe bolig til dem, forteller Moen.

Hun bemerker også at saksbehandlere i NAV Gamle Oslo har ansvaret for rundt 80 klienter og behandler opp mot 100 søknader i måneden som dreier som om alt fra økonomi, bolig og jobbtiltak. Avslagene er ikke alltid like enkelt å erkjenne for NAV-klientene.

– Mange ganger har brukeren bare fått avslaget i posten. De forstår gjerne ikke hva som står i brevet, det kan være de ikke har lest det skikkelig eller tar avslaget personlig. Flere av dem blir hissige og reagerer voldsomt på at de får avslag, forklarer Moen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger