Hopp til innhold

Nasjonale råd og regler gjelder også på 17. mai

Det blir ingen lettelser under nasjonaldagen. De gjeldende nasjonale råd og regler gjelder også på 17. mai, opplyser regjeringen.

Pressekonferanse om 17. mai og korona

Torsdag opplyste regjeringen under sin koronaoppdatering at det ikke blir noen lettelser under årets 17. mai.

Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi kan ikke glippe nå, derfor vil de gjeldende nasjonale rådene og reglene også gjelde på 17. mai. Steder med høy smitte vil ha enda strengere regler, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja under pressekonferansen om koronasituasjonen torsdag.

Det betyr at områder som ikke har lokale begrensninger om arrangementsforbud, kan gjennomføre aktiviteter som 17. mai-tog med gjeldende antalls- og avstandsbegrensninger. I andre kommuner vil ikke dette være mulig.

– Ingen i fjor trodde at vi skulle ha regler for feiringen også i år, men nå står vi her igjen for å si at pandemien vil prege feiringen av vår nasjonaldag også i år, sa Raja.

Med gjeldende regler og råd betyr det at:

  • Du kan ha besøk av 5 gjester i private hjem og hytter. Om alle gjestene tilhører samme husstand kan dere være flere, men det må kunne holdes avstand.
  • Utenfor private hjem kan det maksimalt samles 10 innendørs og 20 personer utendørs.
  • På innendørs offentlige arrangementer kan man være maksimalt 10 personer uten fast tilviste plasser.
  • Med faste plasser på offentlige arrangementer kan man være inntil 100 personer innendørs.
  • På offentlige arrangementer kan 200 personer samles utendørs. Det er tillatt med 600 dersom man fordeler dem på tre kohorter, og det er faste tilviste plasser og minst 2 meter avstand mellom kohortene.

I kommuner der det ikke er tillatt med arrangementer, kan korps og kor som normalt øver sammen fremføre musikk eller marsjere i gatene uten at det annonseres på forhånd, slik at man unngår ansamlinger av publikum.

Ber Norge synge sammen

I mars sa Høie at han anbefaler landets 17. mai-komiteer å ta utgangspunkt i fjorårets råd og regler – når de skal planlegge årets 17. mai – og at alt som er bedre vil være enklere å forholde seg til.

– Jeg har vært i dialog med flere 17. mai-komiteer over hele Norge, og også i år er det mange kreative planer som blir laget av iherdige komitéarbeidere slik at feiringen lokalt blir best mulig etter forutsetningene som er, sa Raja torsdag.

Kulturministeren sa innledningsvis at høydepunktet under feiringen i fjor var da hele Norge samlet seg i et eneste stort kor og sang nasjonalsangen etter saluttene.

Han oppfordrer befolkningen til å gjenta dette i år.

– Vi i regjeringen vil oppfordre alle i Norge til å synge nasjonalsangen samtidig. Det skjer rett etter salutten klokken 12. Både TV 2, NRK og ulike aviser og lokale kor vil lede an i dette, sa han.

– Vi er i gang med gjenåpningen. Forhåpentligvis nærmer vi oss slutten på pandemien. Kanskje trenger vi følelsen av samhold enda mer.

23jqBIBl9jo

kultur- og likestillingsminister Abid Raja oppfordrer befolkningen til å synge nasjonalsangen samtidig etter salutten klokken 12.

Foto: Lise Åserud / NTB

Påvirker flere feiringer

Raja viste til at det også er andre religiøse høytdsperioder i tiden fremover, og at disse også kommer til å bli annerledes.

Tett opp mot 17. mai faller også den muslimske id, og så er det ortodoks påske, som også kan samle mange mennesker for markeringer.

– Det er svært viktig å følge lokale anbefalinger, slik at ikke verken de religiøse høytidene eller 17. mai blir en kilde til nye store utbrudd nå som vi faktisk ser positive trender, sa Raja og la til:

– Husk at det å ikke samles er også å vise omsorg for dem man er glad i, for omgivelsene og ikke minst for samfunnet.

Skal utarbeide råd for russen

Folkehelseinstituttet planlegger også å utarbeide detaljerte råd for russen. Enkelte råd er klare allerede nå.

For tiden er det tre klare råd russen må forholde seg til:

  • Russen må følge gjeldende regler og anbefalinger for arrangementer og private samlinger.
  • Russen bør samles utendørs.
  • Det anbefales å begrense antall personer man har tett kontakt med.

Knapphet på hurtigtester gjør at FHI vurderer det som lite aktuelt med jevnlig testing av russ gjennom russetiden.

– I områder med høy smitte vil store arrangementer (som russetreff) måtte anses å utgjøre en relativt stor risiko for massesmittehendelser, til tross for jevnlig testing. I områder med lav smitte vil det sannsynligvis ikke være aktuelt med hurtigtester da testene må prioriteres brukt der det er behov, skriver FHI i sin vurdering.

De fleste følger reglene

Helseminister Bent Høie oppfordret folk til å følge råd og regler nå som våren er her og stadig flere søker utendørs.

– For ett år siden snakket jeg om våren. Jeg ba folk huske smitteråd i solen, og flertallet gjorde det, sa han.

Ifølge Høie viser undersøkelser at flesteparten fortsatt følger rådene og reglene fra regjeringen, til tross for at folk nå er mer lei enn noensinne av pandemien.

– De fleste som hygger seg ute holder avstand, selv om meteren noen ganger blir kort når kvelden blir lang, sa han og la til:

– Vi ser resultater av befolkningens innsats nok en gang, smitten går ned i Norge.

Massetesting rulles ut for fullt

Helsedirektør Bjørn Guldvog opplyste under pressekonferansen at det nasjonale systemet for massetesting på skoler og barnehager, nå skal rulles ut i områder med høy smitte.

– Massetesting er et av flere verktøy man har for å komme i mål med TISK-arbeidet. Helsedirektoratet og FHI jobber med å rulle ut tilbud om massetesting ved undervisningsinstitusjoner og barnehager i områder med høyt smittenivå, sa han.

Massetesting vil si å teste en gruppe jenvlig. Målet med denne testingen er å holde undervisningsinstitusjoner og barnehager åpne, selv om det er mye smitte rundt.

Vestland fylkeskommune rullet ut piloten denne uken. Der skal 14.000 elever og ansatte ta en antigen hurtigtest to ganger i uken.

– Flere videregående skoler i Oslo og Viken er også med på dette. Ved å teste mange elever og foresatte kan man oppdage og stoppe smitten tidlig, sa Guldvog.

AKTUELT NÅ