Hopp til innhold

Nakkim: – Dette er parodisk

Politiet konkluderte med at de ikke har gjort noen feil i håndteringen av 22. juli. – Virker som politiet var mest interessert i å beskytte sine egne, sier Kyrre Nakkim.

Video Kyrre Nakkim om at Halvorsen går av

Politisk redaktør Kyrre Nakkim i NRK var alt annet enn imponert over politiets egenevaluering.

Foto: Nyhetsspiller

– Jeg er overrasket over hvordan man legger frem rapporten, jeg er overrasket over konklusjonen og jeg synes det er tilnærmet parodisk at man har kommet frem til den konklusjonen man har gjort.

Det sier politisk redaktør Kyrre Nakkim om politiets evaluering av egen innsats under terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli.

– De konkluderer med at alt tok den tiden det måtte ta, at det ikke er gjort noen feil fra politiets side, og at offentligheten ikke får vite hvilke vurderinger som ligger til grunn for denne vurderingen. Dette er parodisk, og det virker som om politiet var mest interessert i å beskytte sine egne, sier Nakkim.

Fikk ikke svarene han ønsket

I morges sa lederen for stortingets 22. juli-komité, Knut Arild Hareide (KrF), at politiet måtte gi svar på lang uttrykkningstid, hvordan politiet selv vurderer denne responstiden, og hvordan kommunikasjonen mellom nødetatene, beredskapstroppen og Nordre Buskerud politidistrikt fungerte.

– Jeg har forventinger til at politiet nå sier noe om de delene av politiets håndtering av 22. juli som det er stilt kritiske spørsmål til, sa Hareide til NRK.

Anders Anundsen fra FrP hadde forventinger til at man skulle få mer detaljer rundt aksjonen. Etter fremleggelsen satt Anundsen med hevede øyebryn.

Svaret fra politiet var nemlig at de gjorde alt riktig ut fra forutsetningene, og at de ikke ville gå inn på konkrete vurderinger rundt handlemåte.

– Hadde forventet noe annet

Video Anders Anundsen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite

Anders Anundsen i Stortingets 22. juli-komité.

Foto: Nyhetsspiller

Anundsen sier han er overrasket over flere deler av politiets evaluering av egen insats. Han støtter blant annet Nakkim i at konklusjonen er overraskende.

– Det er ingen tegn til selvkritikk på noen områder, og det overrasker meg at man ikke fant noe som helst å rette opp i hele aksjonen. Vi får håpe de har rett, for det kommer til å ta seg dårlig ut dersom 22. juli-kommisjonen kommer frem til en annen konklusjon når de skal legge frem sin evaluering neste høst, sier Anundsen til NRK.

Han stiller seg også uforstående til at politiet viser manglende villighet til å tenke over om man kunne handlet anderledes under aksjonen.

– Det mener jeg er feil tilnærming. Det er viktig å belyse om handlingsmønsteret var riktig ut fra hva man valgte eller de alternative valgene man kunne gjort. Ikke minst fordi man kan trekke lærdom av det slik at man er forberedt ved senere anledninger, sier Anundsen før han avslutter:

– Ingenting er bedre enn at man gjorde det man kunne og at ingenting kunne vært gjort bedre. Erfaringer tilsier imidlertid at man alltid har et visst forbedringspotensiale under kriser. Det hadde jeg nok ventet en åpning for her også.

AKTUELT NÅ