Hopp til innhold

NAF frykter korona-kollaps for vei og kollektiv

Én av tre har endret reisevaner etter pandemiens inntog. Og én av fem tror de vil jobbe mer hjemmefra også etter at krisen er over. Det bekymrer NAF som frykter mindre penger til veier og kollektivtransport.

T-banen i Oslo

Kollektivtransporten er den store taperen i NAF sin ferskeste undersøkelse.

Foto: Kathrine Hammerstad / NRK

Pandemien har snudd reisevanene til over én tredjedel av nordmenn på hodet.

Det viser en ny landsdekkende undersøkelse utført av analyseselskapet TNS Kantar for NAF.

Én femtedel sier at de vil jobbe mer hjemmefra når pandemien er over.

– Under pandemien har jeg og min kone vært mer skeptisk til å ta kollektivtansport, sier pensjonist Odd Falch til NRK.

Odd Falck

Pensjonist Odd Falch har byttet ut kollektivtransport med bil under pandemien.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Istedenfor har kollektivtransporten blitt byttet ut med mer bilkjøring, forteller han.

– Vi beveger oss også mye mindre i lokalsamfunnet.

Kollektivtransport den store taperen

De endrede reisevanene skaper trøbbel for kollektiv- og veiutbygging, som «livnærer» seg av nettopp bompenger og billettinntekter.

– Disse inntektene må kompenseres fra stat eller kommune. Ellers vil bompengene og billettpriser øke, eller viktige transportprosjekter vil rett og slett falle bort, advarer kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Undersøkelsen viser at kollektivtransporten er den store taperen. Nær halvparten av de rundt 1.000 deltagerne svarer at de bruker kollektiv mindre enn før.

I hovedstaden er endringen enda større. 66 prosent av Oslo-borgerne tar mindre buss, trikk og T-bane nå enn før pandemien brøt ut.

Tiltak mot korona i kollektivtransporten

Nær halvparten sier de bruker mindre kollektivtransport nå enn før pandemien kom til Norge.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Samtidig registrerte Fjellinjen 8,6 prosent færre passeringer i Oslos bomstasjoner i november enn samme måned i fjor.

Inntektssvikten som følge av korona kommer på toppen av den som elbilene skaper. NRK har i en rekke saker omtalt pengekrisen i Oslopakke 3. Stadig flere kjører elbil, og har bompengerabatt.

Rammer byene

Camilla Ryste i NAF frykter de raske endringer i folks reisevaner vil ramme finansieringen av kollektivtrafikken og inntektene fra bompenger fremover.

– I Oslo og de andre byene er det jo bypakkene som er med på å finansiere viktige kollektiv- og veiutbygginger. Når vi ser at reisevanene allerede er endret og at mange tror de vil forbli endret, så frykter vi for inntektsgrunnlaget.

Kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste

Camilla Ryste tror nordmenns nye reisevaner kan få store konsekvenser for bilister og kollektiv-brukere.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi håper derfor at dette er starten på at politikerne begynner å se på nye måter å finansiere kollektiv- og veiutbygging på.

Vil utrede veiprising

En av politikerne som er ansvarlig for dette er Helge Orten (H). Han leder Stortingets transportkomité.

Orten ser utfordringene NAF påpeker.

– Derfor har regjeringen stilt opp og plukket opp regningen for ekstra koronautgifter og kompensert for tapte inntekter i kollektivtrafikken, sier han.

Helge Orten (H), leder i Stortingets transportkomite.

Helge Orten sier at det er for tidlig å vite hvor mye reisemønstrene vil endre seg på sikt.

Foto: Roar Strøm / NRK

Orten sier at økt digitalisering og mer hjemmekontor under pandemien har forandret reisemønstrene våre.

– Det er for tidig å si hvor omfattende effekten blir på lengre sikt, men det vil kunne ha en konsekvens både for inntektene fra kollektiv og bompenger. Økt andel av elbiler vil også ha betydning.

– Vi vil derfor utrede veiprising for å se om det kan gi en mer bærekraftig finansiering, særlig for byområdene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger