Hopp til innhold

Nærmest hele det norske rettsvesenet står stille – vil nå digitalisere domstolene

Mellom 80 og 90 prosent av alle rettsmøter i landet er utsatt eller avlyst, viser en fersk utredning fra Domstolsadministrasjonen (DA). De mener tiden er inne for å digitalisere rettsvesenet.

Skjerm som viser to oransje stoler med et lite bord mellom. Her sitter barn ved tilrettelagt avhør

DOMSTOLER STÅR STILLE: Rundt 90 prosent av alle rettsmøtene i Norge er avlyst eller utsatt som følge av koronautbruddet og tiltakene til staten. Nå sikter Domstolsadministrasjonen mot å digitalisere domstolene raskere.

Foto: Kirsti Kringstad

For å begrense smitten av koronaviruset innførte regjeringen de strengeste tiltakene siden andre verdenskrig forrige torsdag. Det har ført til en rekke avlysninger i hele samfunnet.

Domstoladministrasjonen har kartlagt konsekvensene av tiltakene i norsk rettsvesen. Den viser at mellom 80 og 90 prosent av alle rettsmøter i Norge er utsatt eller avlyst.

Utredningen trekker blant annet frem konsekvenser for vanlige mennesker:

  • Tiltalte som venter på å få saken sin tatt opp av domstolene har store problemer med å komme seg videre i livet, utsatt rehabilitering gjør det for eksempel vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet.
  • Uavklarte saker vil gi risiko for høyere kostnader for folk.
  • Fornærmede i straffesaker får ikke avklart sin sak. Det kan medføre «betydelige menneskelige omkostninger» – særlig i saker med vold.
  • Partene i sivile saker har gjerne betydelige kostnader knyttet til en rettsprosess.

Domstolene prioriterer nå kun hastesaker som varetektsfengslinger, straffeprosessuelle tvangsmidler, administrative tvangssaker og saker med hensyn til liv, helse og viktige samfunnssaker. Mange av disse blir løst digitalt og over nett.

Tiltalebeslutning står det på en skjerm. Stolen hvor vitner og tiltalte skal sitte er tom

DIGITALISERING: De vil blant annet bruke signaturløsninger som kan utføres uten oppmøte i domstolen og bruke fjerne fjernmøteløsninger i rettsmøter.

Foto: Kirsti Kringstad

Domstolene har bedt publikum holde seg unna rettssaker for å forhindre spredningen av det nye koronaviruset.

Vil digitalisere domstolene

Domstoladministrasjonen har spilt flere forslag for midlertidige regelverksendringer inn til Justisdepartementet til vurdering.

– Vi står midt oppe i en omfattende digitalisering av norske domstoler, helt uavhengig av koronapandemien. Men denne situasjonen gjør at vi må ta i bruk virkemidler, både digital og andre, som vi normalt ikke ville brukt, sier direktør i Domstolsadministrasjonen Sven Marius Urke.

Sven Marius Urke

VIL DIGITALISERE: Direktør i Domstolsadministrasjonen Sven Marius Urke sier de nå går over til digitale løsninger de normalt ikke ville brukt

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

De vil blant annet bruke signaturløsninger som kan utføres uten oppmøte i domstolen og bruke fjerne fjernmøteløsninger i rettsmøter. De foreslår også å stenge rettslokaler for publikum i en lengre periode.

Domstolsadministrasjonen foreslår også en utvidet adgang til å sette rett uten meddommere. De vil også endre reglene for å blant annet bruke korttidskonstitusjoner i domstolene.

De håper også at departementet innfører regler som gjør det enkelt å overføre saker på tvers av enkeltdomstoler dersom noen må stenge. Direktøren i DA sier de nå jobber for at alle skal få en rask behandling rettsvesenet.

– Norges domstoler gjør alt vi kan for å få behandlet alle saker så raskt som mulig, og på en måte som er trygg for alle involverte. Vi forstår hvor viktig det er å få saken sin behandlet så raskt og godt som mulig.

Advokat: – Stor belastning for sårbare

Bistandsadvokat og partner i advokatfirmaet Aga, Kristin Hammevik, har per i dag to unge klienter som er rammet av avlysningene og som har fått straffesaker satt på vent. Hun sier det kommer til å bli mange flere avlysninger og at det spesielt er en stor tilleggsbelastning for unge.

Kristin Hammervik

BEKYMRET: Fast bistandsadvokat i Salten tingrett og Hålogaland lagmannsretts og partner i advokatfirmaet Aga, Kristin Hammevik, er bekymret for konsekvensene det vil få for unge og sårbare.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det går spesielt utover unge og sårbare klienter. Det handler om at de er unge i alder og av ulike grunner defineres som sårbare. De har ventet lenge for å komme hit og har vært forberedt på å bli ferdig, så har de nå fått beskjed om at sakene er på hold. Det er åpenbart en tilleggsbelastning, sier Hammervik.

– Det er ubehagelig å ikke kunne fortelle klientene når saken skal bli tatt opp.

Hammervik mener dette vil svekke rettssikkerheten i enkeltområder hvor barn og unge ikke får oppfølging.

– Jeg frykter at avlysninger i straffesakskjeden vil gå utover rettssikkerheten til enkeltmennesker, i alle fall på noen områder. Saker der barn og unge som lever i overgrepsutsatte hjem som ikke får oppfølging, og hvor det var planlagt på barnehus, der er stort sett alle saker avlyst, sier hun.

Hun er derimot positiv til at rettsmøter og avhør av voksne foregår digitalt. Hun gjennomførte senest på fredag et rettsmøte over telefon.

– Det fungerte utmerket. Det er ikke det samme som å møte opp fysisk, men det var hensiktsmessig.

– Rettssikkerhetsproblem

Jusprofessor, Jan Fridthjof Bernt, mener tiltakene fra staten byr på et rettssikkerhetsproblem.

– Det er klart at det er et alvorlig rettssikkerhetsproblem at man ikke får avholdt rettsmøter og ikke avsagt dom i saker innen rimelig tid, sier jusprofessoren.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt

RETTSSIKKERHETSPROBLEM: Professor emeritus, Jan Fridthjof Bernt, sier tiltaket fra departementet er et rettssikkerhetsproblem.

Foto: NRK

Han sier dette vil være med på å forverre et problem som allerede er alvorlig.

– Slik som bemanningssituasjonen i rettsvesenet er i dag, er imidlertid ikke dette en ny problemstilling, men dette gjør et stort problem enda større, mener han.

Han understreker at mange allerede venter på å få avsagt en dom:

– Allerede i dag venter mange urimelig lenge på å få en dom. Så dette er i første rekke et spørsmål om penger. Hvis denne smittekrisen ikke varer svært lenge, er det et problem som langt på vei vil kunne avhjelpes ved en forsterket bemanning ved domstolene i en «oppsamlingsrunde» når vi er tilbake til normale forhold.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger