Naboer glad for aksjonen mot narkotikamiljøet

Småbarnsforeldre som bor i området på Tøyen der politiet gjennomførte en større politiaksjon i dag, hilser aksjonen mot det åpenlyse narkotikasalget velkommen.

Sak fra kveldsnytt.

VIDEO: Naboer fornøyd med politiets narkoaksjon.

.- Det er bra at vi endelig har blitt hørt og at Tøyen har blitt sett. Vi har meldt fra om åpenlyst salg og bruk av narkotika her. Men det er også viktig å følge opp med forebyggende tiltak for å hindre framtidig rekruttering, sier en av naboene, Trine Bang, til NRK i kveld.

Hun forteller at det har vært en belastning å ha barn i et miljø med så mye tung rus. Det er mye brukte sprøyter her, mye aggresjon og det blir skapt mange usikre situasjoner for barna, forteller hun.

– Prøver å beskytte barna

Jannic Heen er glad for politiaksjonen.

Jannic Heen er en av naboene på Tøyen som har sett narkotikaproblemene i området på nært hold.

Foto: NRK

Trine Bang forteller at det har vært en fraflytningstendens fra denne delen av Oslo i mange år, og hun håper nå at denne aksjonen, pluss videre tiltak, kan få dette til å snu.

– Vi prøver å beskytte barna våre best mulig. Vi har måttet ta andre forholdsregler her enn de trenger å gjøre andre steder, sier hun.

Jannic Heen er en annen av naboene som er glad for at politiet har tatt på alvor det de har meldt fra om i lang tid.

– Det er bra at politiet tar dette på alvor, men aksjonen må fortsette. Dette er et miljø som tas over tid. barnevernet må inn med tiltak. Jeg noterer også at de har gått etter noen av butikkene i området, for det er ikke bare noen tilfeldige ungdommer som selger dop, sier han.

– En politiaksjon ikke nok

Kristin Aandal.

Kristin Aandal er en av naboene som ønsker politiaksjonen velkommen.

Foto: NRK

Kristin Aandahl er også en av naboene som nå er glad for at det endelig skjer noe. Hun er også klar på at det ikke er nok med bare en politiaksjon.

– Andre tiltak må settes inn slik at ungdommer ikke blir rekruttert til dette miljøet. Jeg har også lyst til å si at det er mange som har lyst å bo her fordi vi trives, og fordi barna som vokser opp her får meg seg mye som barn andre steder ikke får oppleve, legger hun til.

– Jeg har bodd på Tøyen i fem-seks år, og det har skjedd mye positivt her. Det neste store prosjektet må bli å skape noe for ungdom, noe som kan hindre rekruttering til narkotikamiljøet, sier, Jens Aas-Hansen, også han bosatt i nabolaget.

– Aksjonen fortsetter

Det var i dag tidlig at politiet slo til mot narkotikamiljøer i bydelene Tøyen, Kampen og Ensjø. Status i kveld er at 18 er pågrepet, og en av disse er dimittert. Stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon forteller at aksjonen fortsetter med avhør og pågripelser utover kvelden.

Så skal politijuristene ta stilling til om bevisene mot de arresterte er gode nok til å reise sak, og da blir det framstilling for forhørsretten torsdag og fredag.

– Vi har funnet narkotika, et skarpladd våpen og større pengebeløp. Det blir flere pågripelser, jeg regner med at 90 prosent av denne aksjonen gjenstår. sier Stølen til NRK i kveld.

Roser naboene

Han roser beboerne i bydelene der de har aksjonert for å ha ytt politiet god hjelp.

– De har vært bekymret for bomiljøet og for oppvekstvilkårene for barna. Vi må fortsette uniformert patruljering, slik at dette miljøet ikke får reetablere seg, avslutter politistasjonssjef Kåre Stølen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger