Naboene vant: «Verdens mest miljøvennlige sykehjem» stanset

Fylkesmannen mener Oslo kommunes miljøvennlige prestisjeprosjekt blir for stort og har for små grøntarealer.

Nye Tåsenhjemmet

Slik ble det nye Tåsenhjemmet presentert av Oslo kommune. Det er gjort endringer i etter illustrasjonen ble laget, slik at de endelige planene kan avvike noe.

Foto: Omsorgsbygg Oslo KF

Det nye sykehjemmet på Tåsen i Oslo skal huse 135 sykehjemsplasser og være så miljøvennlig at det lager mer energi enn det forbruker. Det er Omsorgsbygg i Oslo kommune som er ansvarlig for prestisjeprosjektet.

– På verdensbasis er dette prosjektet helt i front, uttalte Flemming Idsøe, prosjektleder i Omsorgsbygg, da kommunen lanserte prosjektet i mai 2017.

Det var Plan- og byggningsetaten som innvilget byggetillatelsen, og ga dispensasjon fra reguleringsplanen. Men etter massive naboprotester, har Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendt byggesaken i retur til kommunen. Fylkesmannen påpeker blant annet at kommunen bryter sin egen reguleringsplan.

Prosjektet teller 14.000 kvadrameter, men fylkesmannen mener reguleringsplanen kun gir adgang til 8000 kvadratmeter. Det påpekes også at grøntarelene er for små.

Tåsenhjemmet

Oslo kommune fikk i midten av november tillatelse til å rive det gamle sykehjemmet på Tåsen. Nå blir planene utsatt inntil videre.

Foto: Vegard Venli

Naboene protesterte

– Også offentlige etater må følge lover og regler, sier styreleder i velforeningen for Oslo-områdene Berg, Nordberg, Sogn og Tåsen til NRK. Han påpeker samtidig:

Vi vil gjerne ha et sykehjem her, men man må gjøre det riktig og ikke bare la formålet overskygge det som er lov.

Henning Iversen, leder for velforeningen Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel (BNST).

Henning Iversen i Velforeningen Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel (BNST) har fått medhold fra fylkesmannen i at det nye Tåsenhjemmet bryter med reguleringsbestemmelsene.

Foto: Privat

Et annet moment Omsorgsbygg også må ta stilling til etter fylkesmannens vedtak, er at det miljøvennlige prosjektet de ønsket å bygge hadde for lite grøntområder utendørs.

– I byggetillatelsen vektla kommunen at kvaliteten på utearealene skulle økes. Vi kunne imidlertid ikke se at den fordelen kommunens uttalte kvalitetsheving medførte, var en stor nok fordel sett i lys av ulempene det medfører at utearealene reduseres i størrelse, sier seniorrådgiver Marius Vamnes hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

På bildet under kan man se forskjellene mellom det gamle og det nye sykehjemmet:

Tåsen hjemmet nytt og gammelt

Fylkesmannen aksepterer ikke kommunens planer om at det nye Tåsenhjemmet skal få mindre grøntarealer enn det gamle.

Foto: Oslo kommune

Kan bli ett år forsinket

Etter planen var byggestart første halvår neste år, og det toppmoderne sykehjemmet skulle stå ferdig i 2020. Fylkesmannen har nå anbefalt kommunen å søke om en omregulering.

– Med de relativt store overskridelsene i forhold til hva som er lovlig etter dagens reguleringsplan, har kommunen i praksis to valg, sier seniorrådgiver Vamnes. Han utdyper:

– Enten blir man nødt til å redusere omfanget og størrelsen på prosjektet, eller utarbeide en ny reguleringsplan som åpner for et større tiltak.

En omregulering kan bety store forsinkelser, opplyser Geir Versto i Hent AS, entreprenøren som skal bygge for Omsorgsbygg:

– Ofte er det snakk om saksbehandlingstid på rundt ett år. En annen løsning er å prosjektere om, men det vil også medføre forsinkelser, opplyser Versto.

– Vi har tillatelse til å begynne på riving av det eksisterende sykehjemmet, men om det blir utsatt eller ikke er opp til Omsorgsbygg å avgjøre. Vi skal møte dem for å diskutere disse forholdene i dag og i morgen, sier Versto.

Ikke klart hva som skjer

– Vi jobber med å vurdere konsekvensene av Fylkesmannens vedtak. Dette er per nå ikke klarlagt, uttaler Tore Fredriksen. Han tok over som direktør i Omsorgsbygg i oktober, etter at Per Morten Johansen måtte gå av.

Prosjektleder Flemming Idsøe sier til NRK at rammene han er gitt for å gjennomføre prosjektet nå er endret.

– Hva som skjer videre med prosjektet herfra er ikke opp til meg, sier Idsøe.

Når NRK spør om prosjektet han leder så langt er innenfor budsjettrammene, henviser Idsøe til utbyggingsdirektør Eldar Brynjulfsen i Omsorgsbygg. Han har i dag ikke besvart NRKs henvendelser.

Presentasjon av Tåsenhjemmet.

Oslo kommune og prosjektleder Flemming Idsøe i Omsorgsbygg presenterte det prestisjefylte prosjektet på Tåsen sykehjem slik i fjor vår.

Foto: Faksimille: Oslo kommune

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger