Nå vil heller ikke Høyre og Frp at politiet skal bære våpen

En enstemmig Justiskomité på Stortinget går inn for at norsk politi skal være ubevæpnet. Hadia Tajik (Ap) jubler, mens Høyres Anders Werp sier regjeringspartiet egentlig aldri ønsket at politiet skal bære våpen.

Væpnet politi i Oslo.

VÆPNET POLITI: Høyre og Frp på Stortinget går inn for for at norske politifolk fortsatt skal være ubevæpnet til vanlig.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Justisminister Anders Anundsen (Frp)

Justisminister Anders Anundsen (Frp).

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

I regjeringsplattformen, som ligger til grunn for regjeringssamarbeidet, heter det at de borgerlige vil «åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen».

Formuleringen har møtt mye motbør, blant annet fra landets politimestere, og i november kom Venstres representanter i justiskomiteen med et motforslag om at «generell bevæpning av politiet ikke skal finne sted».

Liker ikke Anundsen-forslag

Saken skal opp til debatt i Stortinget tirsdag, og i Justiskomiteens instilling kommer det frem at komiteen, også medlemmene fra Høyre og Frp, «råder regjeringen til å opprettholde dagens bevæpningspraksis med et ubevæpnet politi».

Det kommer også frem at Høyre og Frp mener spørsmålet om permanent bevæpning av politiet bør avgjøres av Stortinget – ikke som en endring i våpeninstruksen.

Dette er noe helt annet enn det justisminister Anders Anundsen la opp til da han sendte forslaget på høring i august i fjor.

– Kan tolkes som kompromiss

Anders B. Werp

Anders B. Werp er første nestleder i justiskomiteen (H).

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Men Høyres Anders B. Werp, som også er første nestleder i Justiskomiteen, vil ikke være med på at regjeringspartiene har gjort en helomvending.

– Vi fastslår nå at vi skal ha et ubevæpnet politi, men dog vil et flertall i komiteen opprettholde muligheten for politiet til at de i spesielle situasjoner kan bevæpne seg. Det er en videreføring av dagens praksis.

– Mange tolket formuleringen i regjeringsplattformen som at regjeringen ønsket generell bevæpning av politiet. Hva tenker du om det?

– Høyre har ikke noen programfesting av generell bevæpning. Frp har hatt det som standpunkt, og sånn sett kan regjeringsplattformen tolkes som et kompromiss. Man kan like godt si at dette er en videreføring av Høyres politikk, sier Werp.

Fremskrittspartiets Ulf Leirstein understreker at partiet fortsatt mener at det beste hadde vært om norsk politi alltid bar våpen.

Ulf Leirstein

LETTERE: Ulf Leirstein (Frp) er glad for at partiet fikk gjennomslag for at også innsatsleder, ikke bare politimester, kan beslutte at politiet skal bevæpnes.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

– Samtidig må jeg konstatere at vi i denne saken dessverre ikke har stortingsflertallet med oss. At Frp likevel har klart å få på plass en avtale som gir politiet enklere tilgang på våpen i en krisesituasjon, er en seier for norsk politi og tryggheten til folk flest, skriver han i en e-post til NRK.

Tajik: – Har disiplinert Anundsen

Regjeringspartienes vurdering av hva som kjennetegner en snuoperasjon, deles ikke av Justiskomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

«Disse medlemmer (Arbeiderpartiets og Senterpartiets, journ. anm.) anser det som gledelig at Høyre og Fremskrittspartiets representanter på Stortinget forlater regjeringsplattformen», heter det i innstillingen.

Hadia Tajik

Nestleder i Arbeiderpartiet og leder i justiskomiteen, Hadia Tajik.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Nestleder i Arbeiderpartiet og leder i justiskomiteen, Hadia Tajik, er fornøyd med at Høyre har snudd.

– Jeg er veldig glad for at en enstemmig komité stadfester at norsk politi som hovedregel ikke skal være bevæpnet. Det betyr at Høyre og Frps stortingsrepresentanter har disiplinert sin egen statsråd, som sendte på høring et forslag om å innføre generell bevæpning av politiet, sier hun.

Tajik viser til erfaringer fra andre land, som viser at generell bevæpning fører til flere skader og drepte, og signaleffekten væpnet politi gir.

Hun mener Anundsens forslag må legges helt bort.

– Han har forsøkt å gjennomføre noe det ikke har vært flertall for på Stortinget, ikke en gang i hans egen stortingsgruppe.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger