Nå slår Oslo an som internasjonalt klimaforbilde med MDG-Lan i spissen

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg forteller i dag FNs klimapanel om hvordan «Oslo-modellen» skal bidra til enorme utslippskutt i hovedstaden.

Lan-Marie Berg og Hoesung Lee

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan-Marie Berg sammen med leder av FNs klimapanel Hoesung Lee i Edmonton, Canada. Oslo er blant de minste byene som er representert.

Foto: Daniel Rees

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg har den siste tiden måttet tåle mye kritikk og hets på hjemmebane, men mye kan tyde på at byråden er populær i utlandet.

FNs klimapanel har nemlig invitert miljøbyråden til klimakonferansen IPCC Cities i Edmonton Canada for å snakke om miljøpolitikken i Oslo. Konferansen er kjent som et nåløye å komme gjennom, særlig for mindre byer.

Avslår invitasjoner

NRK treffer Berg før avreise, og ifølge henne selv må hun ukentlig avslå invitasjoner.

– Det er stor oppmerksomhet rundt det som skjer i Oslo. Både fordi vi har høye klimamålsettinger, men også fordi vi har kommet veldig langt sammenlignet med andre byer. Vi får mange invitasjoner i uka, og er selektive på hva vi drar på, forteller hun.

Berg skal i dag fortelle hvordan Oslo skal kutte 95 prosent av utslippene sine innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

Mye av bakgrunnen for invitasjonen fra FNs klimapanel er et klimabudsjett, eller «Oslo-modellen»: For Oslo har som første by i verden lagt frem et eget budsjett for hvordan det skal kuttes i klimagassutslippene.

– Det viktigste jeg kommer til å trekke frem er hvor viktig klimabudsjettet er for å nå klimamålene våre, sier Berg.

Eneste by i tråd med Paris-avtalen

– Hvorfor ble Oslo invitert?

– Oslo har blitt invitert til å snakke om FNs første klimakonferanse om byer og klima. Årsak til det er våre høye målesettinger og at vi kanskje er den eneste byen i verden med mål i tråd med Parisavtalen.

En stor del av klimabudsjettet fremover dreier seg om å redusere biltrafikken og fase ut oljefyring.

– Vi ønsker oss at det bare er fossilfrie biler innenfor ring 3 innen 2024, sier Berg, og avviser at hun vil gå inn for et forbud.

– Har du tenkt på at kanskje ikke alle har råd til elbil, eller ikke har lyst til å sykle i minusgrader?

– Det er ikke sånn at man må sykle hele året hvis man ikke har lyst til det. Jeg tror at klimatiltakene vil gjøre byen bedre å leve i. De vil føre til bedre luft og mindre bilkø, sier Berg.

Usosial politikk

Kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal understreker at også de vil nå klimamålene uttegnet av Parisavtalen, men mener bilpolitikken i Oslo er usosial.

– Vi mener miljøpolitikken som føres er for dramatisk og går for raskt frem. Den største utfordringer at tiltakene med høye bompriser, parkeringsrestriksjoner og høy parkeringsbetaling rammer usosialt.

– Er klima- og miljøpolitikken i Oslo for ambisiøs?

– Ja, den er for utålmodig. Vi har nasjonale mål som mange lever greit med. Vi skal omstille oss, og det er de fleste med på. Men i Oslo skal man gå enda lengre. Det som skjer da er at innbyggerne blir motstandere av miljøpolitikken, sier Sagedal.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger