Hopp til innhold

Nå skal «nei» være «nei» også i norsk lov

Regjeringen vil utvide voldtektsbegrepet i norsk straffelov. Nå skal det være nok å si nei.

Grete Faremo

Norge har fått krass kritikk av FN fordi dagens voldtektsbestemmelse i norsk straffelov er i strid med internasjonal rett. Nå vil Justisminister Grete Faremo at det skal være nok å si nei - også i Norge.

Foto: NRK / Helge Carlsen

Dagens voldtektsbestemmelse i den norske straffeloven er i strid med internasjonale menneskerettighetsstandarder, ifølge FN.

– Jeg synes det er veldig bra at Regjeringen nå på alvor vurderer å innføre en bestemmelse i straffeloven som gjør det straffbart å ha seksuell omgang uten samtykke, sier politisk rådgiver i Amnesty International Patricia Kaatee.

I strid med internasjonal rett

Patricia Katee

Politisk rådgiver i Amnesty International, Patricia Kaatee.

Foto: Tom B. Ingebrigtsen / NRK

Kaatee forklarer at voldtekt i internasjonal rett defineres som seksuell omgang uten samtykke.

– Voldtektsbestemmelsen i norsk straffelov i dag stiller krav om å kunne bevise vold eller truende atferd. Det er i strid med internasjonal rett, og det er derfor veldig gledelig at Justisdepartementet for alvor vurderer å innføre samtykkebestemmelsen i straffeloven, sier hun.

Festrelaterte voldtekter øker

Fredag sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag om endringer i straffeloven.

– Dette er svært viktig å adressere. Kripos la for noen dager siden frem sin rapport for siste året om voldtekt. Den viser at festrelaterte voldtekter øker, sier justisminister Grete Faremo om forslaget til NRK.

Forslagene gjelder blant annet straffebestemmelsen om voldtekt. I dag heter det i norsk lov at: «Seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd» eller «seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen».

Torsdag presenterte Kripos den nasjonale rapporten "Voldtektssituasjonen 2012". Her kommer det frem at undersøkelser viser at unge har manglende kunnskap om hva en voldtekt er.

Rapporten viser at:

  • 58 prosent av voldtetksofrene kjente gjerningspersonen fra før
  • Kun 13 prosent var av anmeldte voldtekter var overfallsvoldtekter
  • 40 prosent av voldtektene var relatert til fest
  • Over 90 prosent av ofrene som ble voldtatt i forbindelse med fest var beruset

Straffebestemmelsene i norsk lovgivning ble sist revidert i 2005.

– Dette er et arbeid som har vært gjort over lengre tid. Vi ser blant annet at vold i nære relasjoner er et tema som har kommet mer de siste årene. Dette er en kontinuerlig prosess som vi hele tiden jobber med, sier Faremo.

Krass kritikk

Senest i februar 2012 fikk Norge krass kritikk av FNs Kvinnekomité fordi voldtektsbestemmelsen i straffeloven ikke stemmer overens med internasjonal rett. Norsk lov definerer fremdeles voldtekt som seksuell omgang ved bruk av vold eller truende atferd, og ikke ved manglende samtykke.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte før helgen ut forslag på høring om endringer i straffeloven av 1902 og straffeloven av 2005. Her foreslår regjeringen:

  • Endring av straffebestemmelsene om personforfølgelse ("stalking")
  • Endring av definisjonen av voldtekt og andre seksuelle overgrep
  • Formidling av prostitusjonsannonser
  • Forberedelser av tvangsekteskap
  • Oppheving av foreldelsesfristen for saker om overgrep og drap på barn

Nei er nei!

I slutten av mai i fjor lanserte Amnesty International kampanjen «Nei er nei!» for å kreve en omdefinering av voldtektsbegrepet i straffeloven.

Amnesty krever at straffeloven skal endres slik at den er i overrenstemmelse med internasjonale menneskerettigheter. Etter for eksempel Europarådets standard defineres voldtekt som seksuell omgang uten samtykke.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ