Hopp til innhold

Nå skal kommunene få tannlege-ansvaret

I forbindelse med at regjeringen jobber for færre og større kommuner, blir det offentlige tannhelsetilbudet flyttet til kommunene.

21772543 At the dentist

VIKTIG HELSETILBUD: Tannhelsetilbudet er viktig for svært mange nordmenn. Over 1,4 millioner av oss får gratis hjelp som følge av ung alder, uføretrygd, alderdom eller andre helseplager.

Foto: Frank May / NTB scanpix

– Vi gjennomfører en kommunereform der vi skal ha færre og større kommuner. Og da er det også naturlig at de får flere oppgaver, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

Det offentlige tannhelsetilbudet skal altså gå fra å være et fylkeskommunalt ansvar, til å bli et kommunalt ansvar for de største kommunene.

Jan Tore Sanner

Kommunal- og fornyingsminister Jan Tore Sanner (H).

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Dette er den største flyttingen av oppgaver som regjeringen foreslår i stortingsmeldingen: «Kommunereform - nye oppgaver til større kommuner» som statsminister Erna Solberg og Sanner presenterer fredag.

– Når du flytter en oppgave, følger det penger med. Vi må se hvordan vi gjør det i en overgangsperiode. Det er naturlig at den offentlige tannhelsetjenesten er en del av rammetilskuddet, slik bevilgninger til barnehage, skole, sykehjem og eldreomsorg er en del av overføringer til kommunene. Innbyggernes rettigheter ligger fast, sier Sanner.

Men regjeringen vil ikke svare på hvor store kommunene må være for å få dette ansvaret.

– Hvordan kan dere være sikre på at pengene brukt til nettopp tannhelse, helseminister Bent Høie?

– Det er de samme pengene som vi bruker i dag, som nå skal overføres til kommunene. De samme rettighetene gjelder for innbyggerne som i dag. Så dette berører ikke det spørsmålet, sier Høie til NRK.

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Hvordan være sikker på det, i små kommuner med dårlig økonomi, der du daglig må velge mellom viktige formål?

– Dette en reform som henger sammen med at kommunene skal bli større. Så vil de få overført de pengene som skal til for å få løst disse oppgavene. Innbyggernes rettigheter vil være de samme som i dag, sier helseministeren.

I 2014 var omsetningen i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten om lag 3,1 milliard kroner - altså en betydelig virksomhet. Den fylkeskommunale tannhelsetjeneste har tilsammen omtrent 3400 årsverk. Tannklinikkene som ligger rundt i hele landet, ligger ofte på skoler.

Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog (H), er spent på hvilke flere oppgaver hun kan få.

– Forutsatt at det følger penger med, vi er en stor og robust kommune. Da er vi beredt til å ta på oss flere oppgaver som tannhelse, videregående skoler og barnevern. Det blir spennende å se hvilke andre oppgaver som presenteres nå. Vi forutsetter at det følger penger med, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger