Nå skal Høyesterett legge klare barnevern-føringer

Tirsdag starter behandlingen av tre barnevernssaker i Høyesterett som kan få stor betydning for norsk rettspraksis. Norge er felt i flere barnevernssaker i EMD, og nå skal kursen videre stakes ut.

Høyesterett

Sakene er henvist til behandling i Høyesterett fordi de er egnet til å vurdere betydningen for norsk praksis av den siste tids avgjørelser fra EMD. Justitiarius har besluttet at sakene skal behandles av Høyesterett i storkammer med elleve dommere, noe som kun gjøres i særs viktige saker.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Disse sakene skal opp i Høyesterett fordi de reiser viktige spørsmål. Høyesteretts oppgave er å behandle prinsipielle saker som reiser spørsmål, og som det er behov for rettslivet å få en avklaring av, sier høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie til NRK.

Normalt går barnevernssaker for lukkede dører, men når de tre sakene skal behandles de kommende ukene, har Høyesterett lagt til rette for åpne dører.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie sier sakene reiser viktige spørsmål og vil bidra til å trekke opp retningslinjer for framtiden.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Beslutningen har sammenheng med at «det for tiden knytter seg stor offentlig interesse til behandlingen av barnevernssaker generelt for norske domstoler,» skriver Høyesterett på sine nettsider.

Sakene er henvist fordi de er egnet til å vurdere betydningen for norsk praksis av den siste tids avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i barnevernssaker om adopsjon, omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær.

Siden 2015 har domstolen tatt inn 35 saker som gjelder norsk barnevernspraksis. Sju av sakene er avgjort, med fellende dom mot Norge i fem av dem og frikjennelse i to saker.

Behandles i storkammer

Nå er det viktig at Høyesterett ser på hva disse dommene innebærer for norsk rettspraksis, mener Øie.

– Meningen er da at Høyesterett gjennom disse sakene som er fremmet til behandling, forsøker å trekke opp retningslinjer for hvordan saker av denne art skal behandles i fremtiden – med praksis fra EMD som retningslinje, sier hun.

– Kommer Høyesterett til å legge seg på en linje i tråd med avgjørelsene fra EMD?

– Det er det som er poenget med sakene nå – å finne ut hva avgjørelsene innebærer for norsk rett, sier Øie.

Justitiarius har derfor besluttet at sakene skal behandles av Høyesterett i storkammer med elleve dommere og for åpne dører.

Vanligvis er det fem dommere som behandler saker i Høyesterett, og det er bare saker av særlig viktighet som kan behandles av Høyesterett i storkammer.

Behandlingen av de tre sakene starter tirsdag og varer til mandag 10. februar.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Siden 2015 har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) tatt inn 35 saker som gjelder norsk barnevernspraksis. Sju av sakene er avgjort, med fellende dom mot Norge i fem av dem.

Foto: Vincent Kessler / Reuters

Advokat: – Prinsipielle spørsmål

Steinar Jacob Thomassen er advokat for en av partene i sakene som nå skal behandles i Høyesterett. Han mener hans klients rettigheter ble krenket ved at tingretten ikke innhentet oppdaterte sakkyndigerklæringer.

Advokat Steinar Thomassen.

Advokat Steinar Thomassen sier at et ev de prinsipielle spørsmålene i Høyesteretts behandling blir om norske domstoler er forpliktet til å innhente oppdaterte rapporter fra sakkyndige.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Dette var også et sentralt tema i en av sakene der Norge ble felt i EMD. Der påpekte domstolen mangler ved blant annet sakens opplysning, og at det ikke forelå noen oppdatert sakkyndigrapport.

EMD fremholdt at nasjonale domstoler har et selvstendig ansvar for sakens opplysning.

– Det som blir det prinsipielle spørsmålet i denne saken, er om norske avgjørelsesorganer er forpliktet til å innhente sakkyndige utredninger og sørge for at disse er oppdatert, sier Thomassen til NRK.

Barneombudet: – Stor betydning for barn og deres liv

Barneombud Inga Bejer Engh sier hun ser fram til at Høyesterett nå legger klare føringer for hvordan det skal foretas «gode og konkrete vurderinger for det enkelte barn».

Inga Bejer Engh (47) nytt barneombud.

Barneombud Inga Bejer Engh mener det er viktig at både barnevernet og domstolene har god og oppdatert kunnskap om barn og deres utvikling.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Dette er veldig viktig, fordi dette dreier seg om avgjørelser som har veldig stor betydning for barn og deres liv. Høyesteretts oppgave nå er å legge føringer for hvilken betydning disse dommene fra EMD skal få for norsk praksis, sier hun til NRK.

Bejer Engh mener det er viktig at både barnevernet og domstolene har god og oppdatert kunnskap om barn og deres utvikling.

– For noen barn er mye samvær med biologiske foreldre bra, for noen kan det være direkte skadelig. Det må de som tar avgjørelsene ha god, oppdatert kunnskap om, sier hun.

– Må Norge ta kritikken fra EMD på alvor?

– Det er det opp til Høyesterett å avgjøre nå. Nå er det de som skal tolke og forstå dommene fra EMD – hvilken betydning de har og hvordan de skal påvirke norsk praksis. Det gleder jeg meg til å lese resultatene av, sier barneombudet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger