Nå må sjefen passe på hvordan du bruker bonuspoengene

Til neste år kommer de nye reglene. Hvis du flyr privat på bonuspoeng du har tjent på jobbreiser, må jobben skatte av det og betale arbeidsgiveravgift. Umulig å holde styr på, mener NHO.

Eurobonuskort

Sparer du bonuspoeng etter jobbreise skal jobben din skatte for dette om du tar ut poeng på privatreiser.

Foto: SAS

– Våre bedrifter er avhengige av forutsigbarhet og det må være tid for våre bedrifter til å innrette seg, sier Nina Melsom, direktør i NHO-Arbeidsliv.

Hun frykter at det ikke er nok klarhet rundt den nye innrapporteringen og skattleggingen ved bruk av bonuspoeng tjent på jobbreiser til privatreiser.

Fra nyttår blir det arbeidsgivers ansvar å rapportere og trekke skatt for private reiser betalt med poeng fra jobbturer.

Nina Melsom NHO-Arbeid

Nina Melsom i NHO-Arbeidsliv mener det nå er viktig at bedriftene setter seg inn i de nye skattereglene og samtidig finner ut av hvordan ansatte skal bruke bonuspoengene

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Private poeng

Poeng som tjenes på for eksempel flyreiser eller hotellovernattinger er private. De følger altså personen som reiser, ikke arbeidsgiver. Arbeidsgiver har ikke rett til innsyn i eller kontroll av hvordan du har tjent poengene dine og hva du bruker dem på. Flyselskapene eller hotellkjedene har heller ikke plikt til å oppgi hvordan du har tjent og brukt poengene. Altså blir det mildt sagt vanskelig for en arbeidsgiver å holde styr på dette, mener NHO.

Med mindre du er ærlig og forteller arbeidsgiver at du faktisk bruker poeng opptjent på jobbreiser privat. Det blir ditt ansvar å føre regnskap over hvordan du har tjent poengene

Verdien av poengene du bruker skal være den samme som det en billett eller overnatting ville koste, om du skulle betale for den.

– Dette blir vanskelig å etterprøve og noen ganger umulig å finne prisen på, sier Melsom.

Frykter for bonuspoengene

Per Arne Villadsen, direktør BergHansen

Bonuspoeng er personlig og er en avtale mellom deg og, for eksempel, et flyselskap. Arbeidsgiver har ikke innsikt i poengene dine, forteller Per Arne Villadsen i BergHansen

Foto: BergHansen

– Det vi tror er at bedrifter og arbeidsgivere kommer til å forby sine ansatte å tjene poeng på reiser, sier direktør i BergHansen, Per Arne Villadsen.

Han mener det er riktig at det skal skattes av fordeler oppnådd i jobbsammenheng, men det er tidkrevende og betyr mye administrasjon for arbeidsgivere. I dag finnes det heller ikke et system for innrapportering, noe som vanskeliggjør prosessen.

– Det finnes dessuten utallige måter å etterregistrere poeng, det har vi erfaring fra. Derfor blir det viktig at ansatte er åpne og ærlige og legger forholdene til rette for at det skal skattes av fordelen man oppnår fra arbeidsgiver, sier Villadsen.

Hvis man har lyst til å jukse, så klarer man det, påpeker han.

Stoler på arbeidsgivere

Statssekretær Jørgen Næsje ( FrP)

Det er viktig at det betales riktig skatt og arbeidsgiveravgift av fordeler en oppnår gjennom jobben, forklarer statssekretær i finansdepartementet Jørgen Næsje.

Foto: Rune Kongsro / Finansdepartementet

– Vi stoler på at næringslivet utarbeider gode rapporteringsrutiner for hva den ansatte har opptjent av fordeler og forteller den ansatte hva som skal rapporteres, forteller statssekretær i finansdepartementet Jørgen Næsje (Frp).

Han etterlyser et system der flyselskapene legger til rette for at arbeidsgiver kan tjene poengene når ansatte er på reise i jobbsammenheng. – Dette er arbeidsgivers verdier og derfor bør det gå tilbake til arbeidsgiver, sier han.

Han ser for seg at næringslivet legger press på flyselskapene slik at det blir gode rutiner og lett å vite hva verdien av poengene er og hvor mange poeng arbeidsgiver har.

– Nå blir reglene mye klarere, nå vet man hva som skal skattes av og hvem som skal rapportere. Det er viktig å få denne tydeligheten for å få på plass gode rutiner for rapportering, avslutter han.

SISTE NYTT

Siste meldinger