Nå kommer skattelistene

Onsdag morgen klokka 07.00 får du svar på hvem som bidro mest til fellesskapet i fjor, og hvem som er rikest i landet nå.

Søk i skattelistene 2017

SKATT: Skattelistene for skatteåret 2017 blir tilgjengelig onsdag morgen kl. 7.

Publisering av offentlige skattelister er tradisjon i Norge, men har vært gjenstand for mye diskusjon de siste årene. Gjennom lov og praksis har allmennhetens tilgang på listene i søkbar form blitt strammet inn fra 2011, men mediene får fortsatt listene som grunnlag for journalistikk.

Innsyn og åpenhet om skatt bygger tillit til demokratiet og skattesystemet.

Helje Solberg, nyhetsdirektør i NRK
Helje Solberg

ÅPENHET: Nyhetsdirektør i NRK Helje Solberg

Foto: VG

– Skattebyrden til enkeltpersoner og mellom ulike samfunnsgrupper er ikke en privatsak, men offentlig informasjon i et velfungerende demokrati, sier NRKs nyhetsdirektør Helje Solberg.

Hun mener at skattelistene bidrar til å minske skattesnyteri og styrke demokratiet.

Sladrefelle

Etter at skatteetaten i 2014 innførte en «felle» for deg som ønsker å «snoke» i naboens eller sjefens økonomi, falt tallet på folk som søkte i på skatteetatens nettsider med 90 prosent. Få tør søke når de ikke lenger kan være anonyme.

Det er Stortinget som har besluttet at det skal være åpenhet rundt hvem som søker i skattelistene. I praksis betyr dette at du får vite hvem som har søkt på ditt navn. Om du logger deg inn for å søke i skattelistene, er det en egen fane hvor du ser hvem som har søkt på deg. Vedkommendes navn, fødselsår, postnummer og poststed vil bli oppgitt. Listen over hvem som har sett dine opplysninger, oppdateres én gang i timen.

Aldersgrense 16 år

Det er 16 års aldersgrense for å få søke i skattelistene. Du kan se på skattetall for til inntil 500 personer per måned.

Siden 2001 har mediene fått utlevert skattelister til journalistiske formål, mot å skrive under en avtale som regulerer bruken. Mediene forplikter seg gjennom avtalen til at skattelistene ikke skal legges ut på internett i søkbar form, eller at dataene gis videre til andre. Vi kan likevel omtale enkeltpersoner i artikler og publisere «topplister».

Ikke mulig å reservere seg

Dataene som er synlige for andre er: Skatteyters navn, postnummer og poststed, fødselsår, nettoformue, nettoinntekt og utliknet skatt.

Skattelistene inneholder ikke opplysninger om personer med sperret adresse, de under 17 år, folk uten fast bopel eller avdøde.

Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelisten. Dette gjelder både skattelisten som legges ut på skatteetaten.no og skattelisten som distribueres til mediene. Utlevering av skattedata til mediene er hjemlet i Ligningsloven.

Skattelistene forteller ikke hele sannheten

Skattelistene viser nettoinntekt etter alle godkjente fradrag. Folk med store lån og høye renteutgifter vil stå med lavere inntekt i skattelistene enn deres reelle bruttoinntekt.

Andre vanlige fradrag er minstefradrag, foreldrefradrag, fradrag for utgifter til barnepass, fradrag for tap ved salg av eiendom eller aksjer.

Det betyr at mange kan ha høy reell inntekt, men lav skattemessig inntekt.

Heller ikke når det gjelder formue, forteller skattelistene hele sannheten. Årsaken er at enkelte formuesobjekter skattemessig ikke verdsettes til virkelig verdi. Dette gjelder blant annet egen bolig, som skattemessig verdsettes til rundt en firedel av markedsverdi. Det betyr at en bolig som er verdt 4 millioner, kun «veier» 1 million i beregningen.

Formuen i skattelistene er et nettotall, som innebærer at gjelden trekkes fra bruttoformuen. Høy gjeld kan dermed «nulle ut» en stor formue.

NB: Tallene i skattelistene som ligger på skatteetaten.no, og som NRK bruker for å gjøre søk og lage topplister, er basert på foreløpige skattetall fra Skattedirektoratet. De kan inneholde feil som kan bli endret når klagebehandlingen er ferdig. Vi gjør derfor oppmerksom at det kan være feil i listene.

Dette skrev NRK om skattelistene i fjor: Alt om skattelistene i 2017

SISTE NYTT

Siste meldinger