Nå kommer nye sykkelregler: – Mange som kommer til å bryte loven

18. mai kommer det nye regler for syklister på gangvei, fortau og i gangfelt. Reglene skaper fortvilelse hos mange.

To syklister sykler gjennom trealleèn utenfor Høyblokka i Regjeringskvartalet. Gjerdene som var satt opp rundt regjeringskvartalet etter terrorbomben 22.juli 2011, blir nå gradvis fjernet.

Illustrasjonsbilde. Nå blir det ikke lov å ha høyere fart enn seks kilometer i timen når man skal passere noen på sykkel.

Foto: Aleksander Andersen / NTB

I forrige måned lanserte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) nye regler for å rydde opp i elsparkesykkelkaoset i norske byer.

De nye reglene skal gjelde fra 18. mai. Men det er ikke den eneste regelendringen nordmenn vil merke.

For i samme forskrift om kjørende og gående trafikk, gjøres det også en presisering for bruk av sykler. § 18 nr. 3 skal nå se sånn ut:

«Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand, i tilnærmet gangfart og uansett med en fart ikke over 6 km i timen.»

Flere spørsmål

Syklistenes Landsforening har hatt hyppig kontakt med Samferdselsdepartementet for å få avklaring rundt en del spørsmål knyttet til forskriften.

Det handler blant annet om hvordan dette skal regulere adferd på gang- og sykkelvei.

Hvordan syklister skal passere gående er også viktig å få avklart og kommunisert tydelig, mener foreningen.

– Hvordan skal man passere joggende og folk på rulleski? For de holder gjerne en høyere fart enn seks kilometer i timen. Bryter man loven hvis man prøver å passere dem i høyere fart enn seks kilometer i timen? Det er noen utfordringer med forskriften som departementet ikke har tenkt på, sier generalsekretær Morgan Andersson til NRK.

I formuleringen i forskriften har det så langt stått at sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når «gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.»

Morgan Andersson, Generalsekretær, Syklistenes LAndsforening.

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening vil ha et tydeligere regelverk for syklister.

Foto: Haavard Ronaes Lagesen / Syklistenes Landsforening

Ønsker presisering

Denne formuleringen ga syklistene langt større fleksibilitet, mener generalsekretæren.

– Nå kan det bli en annen verden. Det kan bli enklere å håndheve og mer kontroll rundt det. Da kan det sette syklister i en urimelig situasjon med tanke på at sykkel fortsatt skal være et effektivt fremkomstmiddel i Norge, sier Andersson.

Syklistforeningen mener det kommer til oppstå mange situasjoner fremover der folk på sykkel bryter forskriften. De ønsker en også en presisering av hvordan dette skal håndheves av politiet.

Andersson spør også på hvilken måte syklistene skal kunne klare å ha kontroll over egen hastighet, eller hvordan barn skal klare å tolke de nye sykkelreglene.

– Må man ha et speedometer eller kunne måle egen hastighet til enhver tid, for å være sikker på at man er på riktig side av 6-kilometergrensa? spør han og legger til:

– Det har gått litt fort i svingene hos departementet i endringene av den forskriften.

– Vanskelig å bruke veiene lovlig

Historiker og forfatter av boken «Sykkelens historie i Norge», Magne Brekke Rabben, mener det er problematisk at Norge gjennom mange år har bygd en infrastruktur som oppmuntrer til å blande syklister og gående.

MAGNE BREKKE RABBEN, HISTORIKER OG FORFATTER AV BOKA SYKKELENS HISTORIE I NORGE.

Magne Brekke Rabben sier det er uheldig at Norge har bygd en infrastruktur som oppmuntrer til å blande syklister og gående.

Foto: Gisle Brekke Arntzen

Mange sykkelveier skifter plutselig til gang- og sykkelvei, og så til fortau og så videre.

– Disse problemene kan man ikke fjerne med et pennestrøk. Nå har de forsøkt en enkel løsning, og det får noen uheldige konsekvenser jeg ikke tror de har tenkt på, sier han til NRK om de nye reglene som kommer på tirsdag.

Rabben mener at dersom regelen skal tolkes som å gjelde på gang- og sykkelvei, og ikke bare fortau, vil syklister møte utfordringer.

– Det er så mange syklister som er avhengig av gang- og sykkelveier for å komme seg trygt frem. De veiene blir vanskelig å bruke på lovlig vis. Man blir nesten tvunget til å bryte sykkelreglene, sier han.

Han henviser til høyesterettssaken fra 2020, der en syklist ble dømt for å ha sinket trafikken i Mosseveien i Oslo.

– I dommen ble det lagt vekt på at det var et alternativ, nemlig en gang- og sykkelvei. Slår man dette sammen får man et rammeverk som gjør det vanskelig å være lovlydig syklist, sier historikeren.

Ingen endring på gang- og sykkelvei

Rabben sier vi må håpe på at politiet ikke håndhever dette. Han mener regelverket ikke var veldig enkelt å forstå tidligere, men at syklister hadde mer fleksibilitet.

– Den fleksibiliteten har de nå tatt bort.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarseth (H), sier til NRK at han forstår at det er krevende å være syklist i områder med kryssing av veier.

John-Ragnar Aarset

Statssekretær John-Ragnar Aarset sier sekskilometers-regelen ikke kommer til å gjelde på gang- og sykkelvei, og sier at alle trafikanter har utfordringer. – Man kommer langt med å bruke hodet, sier han.

Foto: Ole Berg-Rusten

– Men det gjelder for så vidt alle i trafikken, enten de er kjørende eller gående. Vi har dessverre ikke nok areal til at alle i trafikkgrupper kan få sine egne veier, sier han og legger til:

– Vi kommer langt med å bruke hodet uansett om du er gående eller kjørende. Og regelen med 6 kilometer i timen ved forbipassering av gående gjelder ikke på gang- og sykkelstier.

I Dagsnytt 18 sier Rabben at han er redd for at regelen vil tolkes som om den også er gjeldende på gang- og sykkelveier.

– Så statssekretæren kan ikke si at det ikke gjelder, for regelen har blitt tolket som at det gjør det. Denne regelen skal tolkes av politiet, tolkes av rettsvesenet, og ikke minst skal det tolkes av syklister, sier Rabben.

Aarset opprettholder at det ikke vil skje noen endringer hva gjelder forbipassering på gang- og sykkelvei.

– Jeg opplever at vi har en sykkelentusiast som later som man må være jurist for å være syklist. Og det trenger en altså ikke, svarer Aarset.

SISTE NYTT

Siste meldinger