Nå kan du få 1000 kroner for båtvraket ditt

Fra 1. oktober innfører regjeringen en ny tilskuddsordning. Da kan du få du en tusenlapp i bonus for å levere båtvrak opp til 15 meter.

Båtvrak

Snart kan du få en tusenlapp for å levere inn båtvraket ditt. Kommunene skal kan heller ikke kreve penger for å ta imot vraket.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Miljøminister Vidar Helgesen lanserer en ny tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Miljøminister Vidar Helgesen lanserte ordningen lørdag – en ordning regjeringen har brukt ett år på å utforme.

– Samarbeidspartiene ble enige i budsjettforliket i fjor høst om å innføre en ordning. Så har vi jobbet med å bli enige om hvordan den ordningen skal utformes. Det er den ordningen vi lanserer i dag, sier Helgesen til NRK.

Den nye ordningen åpner for at alle båteiere som leverer inn fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) får utbetalt 1000 kroner.

Utbetalingen skal skje ved at båteier dokumenterer til Miljødirektoratet at båten er levert inn til et godkjent avfallsanlegg.

Plikt til å ta imot

Ifølge Helgesen er det den enkelte båteier som har ansvaret for en forsvarlig håndtering av båten når den har blitt avfall. Den nye ordningen skal gjøre det enklere å gjennomføre dette i praksis.

Kommunene er allerede pliktige til å ta imot husholdningsavfall, men frem til nå har fritidsbåter kunnet inngå som spesialavfall. Det har gitt kommunene en mulighet til selv å bestemme om de vil ta imot fritidsbåter.

– I dag er det sånn at mange tar betalt av båteierne, og noen kommuner nekter å ta imot båter. Nå har kommunene en plikt til å ta imot, og båteierne skal ikke betale noe når de leverer inn båten. Nå får de en tusenlapp i bonus for å gjøre det, sier Helgesen.

Forsinket

Kommunene vil få plikt til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot skal kunne leveres inn gratis til et mottak i kommunen eller i nærheten av kommunen.

Anlegg som får tilskudd for behandling av større fritidsbåter, skal ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis. For båter som er tyngre, vil avfallsanleggene få lov til å kreve en delbetaling for å dekke kostnadene.

Ordningen skulle opprinnelig være på plass innen sommeren, men ble forsinket. Det sparer regjeringen for 30 millioner kroner på, skrev NTB i juli.

SISTE NYTT

Siste meldinger