Hopp til innhold

Nå kan det lønne seg å velge norske grønnsaker

Prisene på grønnsaker ute i Europa øker mer enn her hjemme. Snart kan det bli billigere å handle norske enn utenlandske grønnsaker, tror forsker.

Grønnsaker
Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Prisutviklingen i Europa er mye raskere og kraftigere enn den er i Norge, sier landbruksforsker Ivar Pettersen i Alo-Analyse.

Prisene på grønnsaker øker både ute i Europa og hjemme, mye på grunn av økte priser på innsatsfaktorer som blant annet strøm og gjødsel.

Men tall fra Eurostat som Alo-analyse har hentet inn, viser at prisene på grønnsaker i Euro-området det siste året fram til mars økte mer enn her hjemme.

Mens Euro-området opplevde en økning på 9,5 prosent, økte prisene med kun 0,3 prosent i Norge.

Ivar Pettersen

Landbruksforsker Ivar Pettersen i Alo-Analyse tror prisene på norske grønnsaker vil nærme seg mer internasjonale priser.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– I Norge har vi bare en liten brøkdel av den prisveksten som vi ser på grønnsaker i Europa nå, forklarer forskeren, og viser til at prisstigningen i Euro-området var tretti ganger så høy som i Norge.

Prisene vil stige også i Norge

Og nå starter sesongen hjemme i Norge. Hos salatprodusenten Bjertnæs & Hoel i Vestfold begynte de innhøstingen av hjertesalat denne uken.

– Det har vært ganske kaldt. Det har vært kuldegrader, så det har gått litt saktere enn forventet, sier Henrik Raastad Hoel, som er ansvarlig for innkjøp og salg, i det den hvite duken tas av grønnsakene hos familiebedriften som har holdt det gående i generasjoner.

Salatbonde i åkeren

Henrik Raastad Hoel håper mange vil velge den norske hjertesalaten fremover.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Men også de merker at prisene på «alt» stiger. Det har blitt dyrere med gjødsel, energi, emballasje og arbeidskraft.

– Grønnsakene vil bli noe dyrere, sier salatbonden og viser til at jordbruksoppgjøret kun dekker inn én tredjedel av prisveksten. Det åpne markedet i grøntbransjen fører til at én tredjedel må dekkes inn av markedet, og den siste andelen må effektiviseres bort.

Men nettopp fordi prisene ellers i Europa generelt har vært lavere, rammer også prisøkningene utenlandske grønnsaker hardere.

– Det øker fra et lavere nivå. Sånn at når gjødselpriser og liknende går opp, og gjødselen går opp like mye i Europa som her, så slår det prosentvis mye sterkere ut for utenlandske varer, forklarer forsker Ivar Pettersen.

Han viser også til at det norske systemet med jordbruksavtaler, justering av tollvern og lignende begrenser prisveksten for norske produkter.

– Jeg tror vi lett kan komme dit at de norske prisene er konkurransedyktige med internasjonale priser, sier forskeren.

Salatmangel i Europa

Når det gjelder prisen på salat, påvirker nå værforhold i Europa den.

Ved inngangen til norsk sesong har det vært mangel på både hjertesalat og andre salater i Europa, spesielt i Spania. Mange etterspør varen, og noe av grunnen til mangelen på salat er en sandstorm fra Sahara, ifølge Landbruksdirektoratet.

Og nettopp salat som produseres på åkeren her i Vestfold, er en av de viktigste varene akkurat nå.

Salatinnhøsting

Denne uken startet innhøstingen av hjertesalat i Vestfold.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Hititl i år er det ikke så mye norsk produksjon, det er jo lagringsvarene fra i fjor, men det er jo fremover nå vi virkelig leverer nye norske flotte varer inn i markedet, sier Kai Knutsen, fungerende daglig leder i Gartnerhallen.

De representerer 1000 norske produsenter innenfor frukt, grønnsaker bær og poteter:

– Forventer du at prisene mellom norske grønnsaker og de vi importerer vil nærme seg hverandre?

– Jeg tror i hvert fall at de norske prisene gjennom denne sesongen kommer til å være ganske stabile og det vi kanskje er mest opptatt av er at den norske forbrukeren ønsker å kjøpe norsk vare, sier han.

Representerer mange bønder

Kai Knutsen representerer mer enn 1000 norske produsenter og har troen på en god sesong.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Han understreker at det for dem er ekstra viktig å være konkurransedyktige mot import og internasjonal produksjon, da grøntbransjen utgjør en liten andel av jordbruksoppgjøret.

– Vår næring er 90 prosent finansiert gjennom markedet og det betyr at vi henter våre inntekter med å faktisk selge varene uten noe særlig subsidier, forklarer han.

Den norske isbergsalaten er billigere

Hos familiebedriften i Vestfold produserer de også isbergsalat. Neste uke er også den på vei ut i butikkene.

Isbergsalaten er blant grønnsakene som nå er billigere enn den importerte.

I Alo-Analyse har de sammenlignet snittet for ukene 25 til 30 i fjor. Da var den norske prisen på 10.07 kr til produsent, mens importprisen i samme periode var på 12,42 kroner.

Tar vi bort tollen, er det noe igjen, men vi nærmer oss en situasjon hvor norsk pris uten toll kan ligge på nivå med prisene i Europa, forklarer forsker Ivar Pettersen.

Antar vi at denne prisforskjellen mellom norsk isberg og importert utvikler seg som prisforskjellen mellom grønnsaker generelt i henholdsvis Euro-området og Norge siste tolv måneder, vil prisulempen for norsk isberg reduseres med om lag en tredel de neste tolv månedene, ifølge Alo-analyse.

Dersom den relative prisutviklingen fortsetter som nå, kan prisforskjellene mellom Norge og Euro-området bli snudd til en rabatt for norske produkter, forklarer forskeren.

Hos Landbruksdirektoratet følger de prisstigningene i Europa tett.

På grunn av høye priser i Europa har den norske tollsatsen vært skrudd ned til 0 på nettopp isbergsalat den siste tiden. Det har vært tollfritt å importere isbergsalat frem til og med 10. mai.

Billigere med norsk potet

For poteter gikk norske priser i tolvmåneders perioden ned med 1,1 prosent, mens de steg med 9,4 prosent i Euro-området.

Ariana har funnet en skikkelig stor potet. Hun holder den i hendene.

Prisene mellom europeisk og norsk potet nærmer seg.

Foto: Morten Andersen / NRK

Det betyr at vi fremover bare trenger relativt moderat forskjell i prisstigning før norske priser er lavere enn importpriser før toll. Hvis prisstigningen fortsetter som siste tolv måneder, vil norsk potet være nær 5 prosent rimeligere enn importpotet uten toll, om et år, sier forskeren.

Også i et lengre perspektiv viser tallene fra Eurostat at de utenlandske prisene stiger mer enn de norske.

Fra 2015 til utgangen av mars 2022, er prisene på grønnsaker økt mer enn dobbelt så mye i Euro-området som i Norge.

Håper folk vil velge norske varer

Tilbake på familiegården Bjertnæs og Hoel håper de folk vil velge deres råvarer.

Siden 1956 har familien drevet jorda her. Det var slekta som var på studiereise i Italia og fikk servert en utsøkt lunsj med hjertesalat til lunsj. Frøene ble bestilt, og i 1999 ble den første hjertesalaten i Norge dratt opp fra jorda.

Og også her tror de prisene mellom Norge og Europa vil utjevnes mer som åra går:

– For når prisene ute øker mer enn i Norge så kan det være ting som tyder på det. Men en salat er ikke en salat. I Spania så er et andre typer salater og spesifikasjoner. Norge er veldig krevende på kvalitetet og det drar jo prisene opp noe i forhold til å akseptere lavere kvalitetsstandarder, sier han som tror folk velger norsk selv om prisene øker også her.

Hjertesalat

Den norske hjertesalaten har høy kvalitet og sprøytes så lite som mulig.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Det viktigste nå er uansett å sørge for en god norsk sesong. De strekker seg langt for at den skal ha best mulig kvalitet.

– Så langt ser det bra ut. Men nå skal vi ha sesong fram til oktober og mye kan skje på veien, sier salatbonden, som håper på en litt mer stabil sesong enn fjorårets.

Hei!

Har du tanker rundt det du har lest, eller kanskje tips til en annen sak jeg burde skrive om?

Jeg jobber mye med økonomi- og forbrukerstoff. Her er eksempler på noen av sakene jeg har jobbet med den siste tiden:

Prishoppet er bare et tastetrykk unna: – Som å sette en turbomotor i en gammel gressklipper – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Kaffeprisene nær doblet: Vil være høy fremover – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

 

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger