Nå kan det bli vanskeligere for Elling å tenne seg en røyk

KrF foreslår å stramme inn røykeloven. Elling Borgersrud har røykt siden han var 16, og synes røykere er nok «uglesett» allerede – men tror det er bra for barnas del.

– Det er jo ikke like sexy nå. Før var det en idé om at det var tøft å røyke, men det var jo ikke så tøft egentlig, sier Elling Borgersrud.

Han er artist i rap-duoen Gatas Parlament, og merker forskjell på synet på røyking fra begynnelsen av 90-tallet og til i dag.

– Nå får man jo faktisk litt pes for å gjøre det. Det neste du kan gjøre etter å røyke, er å kaste stein på snuten liksom, sier han.

Og enda mer «uglesett» kan det bli. Kristelig folkeparti, Arbeiderpartiet og SV la tirsdag inn et representantforslag i Stortinget. De vil at regjeringen skal se nærmere på røykeloven fra 2004 og stramme den ytterligere inn.

– Vi mener en persons frihet til å røyke hvor som helst, ikke kan trumfe en annen persons frihet fra passiv røyking, sier Olaug Bollestad, stortingsrepresentant for KrF og leder i helse- og omsorgskomiteen.

Forslaget har fått flertall, de eneste som stemte mot var Frp.

Røykfrie soner

– KrF ønsker røykfrie soner slik at folk som ikke røyker skal slippe å bli utsatt for andres røyking. Vi har pekt på noen konkrete eksempler som lekeplasser og innganger til stasjonsbygninger, flyplasser og sykehus. Arenaer hvor man er ute og ikke har mulighet til å trekke seg vekk.

Olaug Bollestad

Olaug Bollestad fra KrF.

Foto: Kristelig Folkeparti

I forslaget ber de regjeringen utrede dagens røykelov, og komme med forslag til hvordan man kan hindre at flere begynner å røyke, gjøre flere steder tobakksfrie og hindre passiv røyking.

– Hvor langt de ulike partiene er villige til å gå, vil vise seg når regjeringen fremmer sine forslag for Stortinget, sier Bollestad

Antallet røykere går ned

Røyketrenden i Norge startet tidlig på 1900-tallet, og toppet seg på 1950-tallet. Siden da har informasjonen om farene ved røyking økt, og antallet røykere sunket, forklarer forsker ved Folkehelseinstituttet, Gunnar Sæbø.

Gunnar Sæbø

Gunnar Sæbø er forsker ved Folkehelseinstituttet, avdeling for tobakk og rusmidler.

Foto: Jørgen Kirsebom

– Røyking har gått fra å være et normalt fenomen, utbredt og akseptert, til å bli et unormalt fenomen, som færre gjør. Det regnes som ganske ugreit eller et avvik i dag. Men fortsatt er det en av fem som røyker daglig eller av og til, sier Gunnar Sæbø.

Utviklingen har gått fort, ifølge forskeren.

– Det er ikke så ofte man får endret oppfatninger og kultur så raskt som man har gjort når det gjelder røyking, sier han.

I 2017 ble det for første gang registrert flere snusere enn røykere.

– Vanskeligere å få røyka

Borgersrud var ikke begeistret for røykeloven da den kom i 2004, og gleder seg ikke over en eventuell innstramming nå heller.

Elling Borgersrud

Borgersrud sier han ikke orker å gå gjennom prosessen med å slutte å røyke selv. – Men det hadde jo vært fint om jeg ikke røyket, sier han.

Foto: Kristine Sterud / NRK

– Det går jo utover meg. Men på den andre siden ser jeg jo at det funker, og jeg vil jo ikke at ungene mine skal røyke, sier rapperen.

Sæbø sier det er vanskelig å spå hvordan en eventuell strengere røykelov vil påvirke.

– Motbøren mot loven i 2004 var ganske sterk, men i løpet av et par års tid endret det seg kraftig. Og nå er det jo stor støtte for forslaget om å utvide på serveringssteder til å også gjelde utendørs. Nesten en av to voksne nordmenn støtter det allerede, sier han.

Få unge dagligrøykere

– Første gang jeg røyka gjorde jeg det fordi jeg prøvde å leke litt kul. Jeg ville henge med de kule gutta, sier Husnein Iqbal (18).

Elever om røyking

Rubab Singh (19), Husnein Iqbal (18) og Vilde Marie Sivertsen (18) sier de kjenner flere som røyker, men at de ikke ser på det som kult.

Foto: Kristine Sterud / NRK

Nå røyker han ikke, og vennegjengen mener røyking er ekkelt.

Kun tre prosent av de mellom 16 og 24 år sier de røyker daglig, ifølge tall fra SSB og Folkehelseinstituttet.

De samme tallene viser derimot at 14 prosent i denne gruppen røyker av og til. Det kjenner tenåringene seg igjen i.

– Jeg kjenner mange som festrøyker som ikke gjør det til vanlig, men som kun gjør det for å slå av en prat på fest, sier Rubab Singh (19).

De tror festrøykingen har tatt over for dagligrøyken fordi det er sosialt. Og de tror ikke en strengere røykelov vil gjøre at færre begynner å røyke.

– Jeg tror mange festrøyker fordi det er lettere å få kontakt med folk over en røyk, sier Iqbal.

Ungdom i 1970 om sine røykevaner

SISTE NYTT

Siste meldinger