Hopp til innhold

Nå innfrir Høyre OPS-løftet

Linda Helleland og Høyre skal la private bygge vei raskere og billigere. Og de har fått med flertallet på Stortinget. – Kan ikke drive politikk med kredittkort, sier Arbeiderpartiet.

Linda Hofstad Helleland (H)

Leder Linda Hofstad Helleland (H) i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har sikret flertall for OPS-strategi fra regjeringen.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Sommersola baker Stortinget og det er bare dager til de folkevalgte stikker på sommerferie.

Før det skjer skal leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Linda Hofstad Helleland (H), lose ett av Høyres store valgløfter trygt gjennom Stortinget. Og hun gjør det i trygg forvissing om at hun har flertallet bak seg.

–Stortinget har aldri før vedtatt at man ønsker en offentlig-privat strategi for samferdselsutbygging. Det er et taktskifte i norsk politikk, sier Helleland.

Og smiler.

Kontrakter på 20-30 år

Eirin Sund (Ap)

Eirin Sund (Ap) mener det offentlige selv må sørge for veiutbygging i Norge.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Det er akkurat den bestillingen Helleland og flertallet kommer med til regjeringen; lag en helhetlig og konkret strategi med prosjekter som kan gjennomføres og egner seg for Offentlig-privat samarbeid (OPS).

Eller som det heter i tilrådningen Stortinget skal diskutere i dag:

«Stortinget ber regjeringen fremme en strategi for bruk av offentlig-privat samarbeid i utbygging av infrastrukturtiltak og orientere Stortinget om dette på egnet måte»

Tilrådnignen støttes av Frp, KrF og Venstre i tillegg til Høyre, og det er meningen at regjeringen skal legge frem strategien allerede til høsten.

OPS vil si at staten skal betale private selskaper for å planlegge, bygge og vedlikeholde for eksempel en veistrekning. Vedlikeholdskontrakten skal strekke seg så langt som 20 til 30 år frem i tid.

OPS-løftet til Høyre kom under valgkampen i fjor og møtte kritikk og motstand av både de rødgrønne og regjeringspartneren Frp. Blant annet fordi man forplikter staten til utgifter i hele kontraktens lengde.

– Uansett hvordan man snur og vender på det så må pengene på bordet. En krone er en krone uansett, og her er det staten som skal betale uansett. Om man kaller det OPS, veiselskap eller fond så er dette et forsøk på å innbille folk at man skal bygge mer og billigere bare fordi man kaller det noe annet. Det er feil.

Samferdselspolitisk talskvinne Eirin Sund i Arbeiderpartiet er lite imponert over det regjerings- og samarbeidspartiene har kokt sammen. Hun er nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen Helleland leder, og de er rykende uenige.

– Å innføre OPS er som å handle vei på kredittkort, og alle vet at det er bedre å handle kontant enn på kreditt. Vi binder opp politikere i fremtiden, samtidig som Høyre forsøker å skape et bilde av at dette er lurere og billigere. Vi vet at OPS-prosjekter blir dyrere fordi det er en dyrere måte å finansiere prosjektene på enn å legge pengene på bordet, sier Sund.

Det får Helleland til å riste på hodet.

– Arbeiderpartiet er jo ofte negativ til å gjøre ting på en annen måte. De veiene som er bygget med OPS i Norge har ikke vært mer kostbare enn andre prosjekter, de har blitt bygget på kortere tid, og vi har sikret vedlikeholdet på veien i lang tid, sier Helleland.

Forsker: – Spesielt gode forutsetnigner for OPS

Lasse Fridstrøm er forsker på Transportøkonomisk institutt (TØI) og har skrevet en rapport om erfaringene med utprøving av OPS-prosjekter på vei i Norge.

Han sier at OPS gir litt raskere veibygging og at prisen stort sett blir den samme som på tradisjonelt byggede veier.

– Det finnes ikke noen fasit, men det er ikke slik at du må gå inn på en langvarig kreditt som er bindene for lang tid. Staten kan gi oppgjør for hoveddelen av prosjektet etter anleggsperioden. Det betyr at de kan betale opp mot 80 prosent av regningen når veien står ferdig etter tre til fire år, sier Fridstrøm.

Deretter vil det kun gjenstå rundt 20 prosent av utgiftene i vedlikeholdsperioden.

Ville du som forsker anbefalt OPS?

Jeg vil svare at det er en spennende idé som vi i Norge har gode forutsetninger for å lykkes med ettersom vi har penger og slipper å lånefinansiere, sier Fridstrøm.

NHO: – Ingen svakheter med OPS

Næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og transport, Erling Sæter, mener initiativet til mer OPS er udelt positivt.

– Men det aller viktigste er at det er én aktør som utpekes til å prosjektorganisre, planlegge og bygge større prosjekter. Det har vi gode erfaringer med andre steder, som for eksempel utbyggingen av Oslo Lufthavn Gardermoen, sier Sæter.

Han kan ikke se noen svakheter med å innføre OPS.

– Fordelene er at det blir billigere og det tar kortere tid. Når private aktører bygger prosjekter de selv kommer til å ha ansvar for å vedlikeholde, viser det seg også at de bygger bedre kvalitet, sier Sæter.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger