Hopp til innhold

Nå blir det pelskrig i Høyre

Sentrale parti-folk vil at Høyre snur og totalforbyr pelsdyrnæringen. Det får andre deler av partiet til å reise bust. Nå ligger det an til bikkjeslagsmål.

mink

Denne krabaten kommer til å skape full splid i Høyre de nærmeste månedene.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Med jevne mellomrom dukker opp grusomme bilder av dyr som lider i norsk pelsdyrnæring.

Så sent som onsdag skrev NRK om at Mattilsynet finner regelbrudd i en rekke av tilsynssakene de gjennomfører i næringen.

Bilder tatt under tilsyn i Rogaland

Blant annet bilder som dette gjør at flere profilerte Høyrefolk vil snu eget parti og forby pelsdyrnæringen.

Foto: Mattilsynet

Nå kvesser profilerte høyre-folk klørne og går inn for at eget parti skal gjøre helomvending og forby pelsdyrnæringen.

Går til frontalangrep på pelsnæringen

Tina Bru (H)

Tina Bru (Rogaland Høyre) har tatt dissens i programkomiteen til Høyre. Det sikrer at saken blir votert over på landsmøtet til våren.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Det er på tide at Høyre går inn for å avvikle næringen. Jeg har tvilt meg frem til konklusjonen om at det ikke er mulig å få til tilfredsstillende dyrevelferd innenfor denne næringen, sier Tina Bru.

Hun representerer Høyre for «pelsfylket» Rogaland og avviser at hun har latt seg rive med av enkeltstående og grusomme bilder av lidende pelsdyr i media.

– Jeg har lest Norsk offentlig utredning (NOU) om dette, jeg har gått grundig inn i problematikken og jeg har gått mange runder med meg selv. Slik har jeg kommet frem til mitt standpunkt, ikke gjennom enkeltsaker i media, sier Bru.

Henrik Asheim

Henrik Asheim (Akershus Høyre) vil avvikle pelsdyrnæringen.

Foto: Høyre

Hun får støtte av flere profilerte høyrefolk, som for eksempel Henrik Asheim (Akershus), Stefan Heggelund (Oslo) og Peter Frølich (Hordaland).

De begrunner støtten med blant annet:

  • Det er ikke mulig å få til en tilfredsstillende dyrevelferd innenfor denne næringen. Da er avvikling den eneste veien fremover.
  • Pelsdyrnæringen er en næring som ikke er i stand til å ta de nødvendige grepene for å rydde opp. Nå får nok være nok og næringen avvikles.
  • Å holde rovdyr fanget i bur er uforenlig med rovdyrs instinkter. Det er derfor vi har sett så mange brudd på dyrevelferdsloven og så mange eksempler på dyr som plages i denne næringen.

  • Dette er en bransje man har hatt betydelig tålmodighet med. I 2003 fikk bransjen 10 år til å påvise at de hadde klart å temme dyrene slik at de ikke hadde disse instinktene. Det har de ikke klart. Man har hatt gjentatte eksempler på alvorlige brudd på dyrevelferd, og nå er tålmodigheten slutt.

Nå brygger det opp til et realt bikkjeslagsmål foran partiets landsmøte til våren.

Stefan Heggelund (H)

Stefan Heggelund (Oslo Høyre) vil avvikle pelsdyrnæringen.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Det er på tide å erkjenne at disse rovdyrene ikke passer i bur, og da må man finne andre måter å drive næring på enn denne formen for dyreplageri, sier Frølich fra «pelsfylket» Hordaland.

Bru har tatt dissens i programkomiteen. Det betyr at saken må opp til votering på landsmøtet. Firkløveret tror de skal klare å ta tyren ved hornene og vinne avstemmingen.

– Det er delte meninger, men jeg mener at det er et stemningsskifte for å legge næringen ned. Det er færre og færre som aksepterer at ville dyr skal behandles på denne måten, sier Heggelund.

Avviser forbud

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fra Hedmark vil ikke gå med på å avvikling.

– Jeg synes næringen har gjort en kjempejobb med å rydde opp, og jeg har et prinsipielt standpunkt på at vi ikke legger ned næringer. Særlig ikke eksportrettede og lønnsomme næringer vi vet vil eksistere uansett hva vi gjør i Norge, sier Gundersen.

Kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i Norges Pelsdyravlslag sier hun ikke kjenner seg igjen i kritikken fra pelsmotstanderne i Høyre.

– Våre bønder vet at dyrene må ha det bra for å tjene penger. De lever av dyrevelferd.

Forstår du kritikken fra pelsdyrmotstanderne i Høyre?

– Vi driver en lovlig næring, bøndene våre er glad i dyrene sine og dyrevelferden er god. Det er deres jobb å passe på hvert eneste dyr, og det gjør de, sier Wormdahl.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ