Hopp til innhold

Nå blir det pakkeforløp innen psykisk helse

Erna Solberg (H) og resten av regjeringen innfører pakkeforløp innen psykisk helse etter modell av pakkeforløp innen kreftbehandling. Det slo Solberg mandag.

Erna Solberg på sentralstyremøtet

Statsminister Erna Solberg (H) mener pakkeforløp for kreft har vært så vellykket at hun vil innføre ordningen også innen psykisk helsevern.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Løftet kom under Høyres gruppekonferanse for regjeringsapparatet og stortingsgruppen. Solberg innledet med å skryte av den jobben Høyre har gjort ute i kommune-Norge.

Så ramset hun opp satsingene innen helse:

  • Innføring av fritt behandlingvalg.
  • Løft innen psykisk helse og rusfeltet.
  • Lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse for dem med store og sammensatte omsorgsbehov.
  • Utvidelse av pakkeforløpet for kreftbehandling fra dagens 14 forløp til 28.

Så kom garantien.

– Jeg vil gjerne trekke frem pakkeforløpene for kreft fordi de viser noe viktig: At nye ideer virker. At det å skape endringer som tar utgangspunkt i pasientens behov gir resultater. Det vi har lært av kreftbehandling skal vi også bruke på andre områder, for eksempel på psykisk helse, sa Solberg før hun fortsatte:

– Jeg kan i dag fortelle at Høyre nå ønsker å innføre pakkeforløp også innen psykisk helse.

Med pakkeforløp menes, ifølge NTB, en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et behandlingsforløp skal ta. Innen kreftbehandling er det innført 14 pakkeforløp ­

Målet med standardiserte utredningsforløp innen psykisk helse er:

  • At aktuelle pasienter kommer raskere inn til avklaring og undersøkelser.
  • At behandlingen kommer raskere i gang.
  • Å oppnå mer likeartet behandling av visse psykiske lidelser på tvers av geografi og behandlingsenheter.
  • At pårørerende innvolveres sterkere.
  • At voi får standarder for helsesjekk av psykisk syke for også å oppdage somatiske helseutfordringer.

– For regjeringen er det et sentralt mål å løfte de pasientgruppene som altfor lenge ikke har prioritert slik alvorligheten i lidelsene deres tilsier. Slik de fortjener, sa Solberg.

Hun pekte på at Danmark allerede har innført pakkeforløp for diagnoser som depresjon, tvangslidelser, angst og sosial fobi, posttraumatisk stress og spiseforstyrrelser.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger