Hopp til innhold

Slik har prisveksten tatt av i Norge

Prisene stiger langt mer i Norge enn i EU viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Et magert lønnsoppgjør gjør at folk flest får mindre å rutte med i år, sier sjeføkonom.

Inflasjon i Norge sammenlignet med andre land

Den svarte linjen i diagrammet viser årsveksten i den såkalte harmoniserte konsumprisindeksen for Norges del. Den viser at prisveksten har tatt fullstendig av. Samtidig ligger prisveksten i EU-landene (grønn linje) nær null. Det er denne indeksen SSB bruker for å sammenlignet prisutviklingen mellom europeiske land.

Foto: Graf: Statistisk sentralbyrå

Tall fra SSB viser at prisveksten (inflasjonen) i Norge har ligget langt over prisveksten i EU de siste årene.

Mens prisveksten de siste årene har vært nærmest uendret i EU, har den i Norge ligger rundt to prosent i samme periode.

Det siste året har prisveksten nærmest tatt av, fra et nivå rundt to prosent, viser tallene.

Mens tolvmånedersveksten i EU var 0,2 prosent i juli, var den hele fem prosent i Norge samme måned (harmonisert konsumprisindeks).

Hovedårsaken til forskjellen ligger i utviklingen i kronekursen og energiprisene.

– Folk flest får mindre å rutte med

Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken

- Forskjellen i inflasjon mellom Norge og EU må ses i lys av den kraftige kronesvekkelsen som kom i kjølvannet av fallet i oljeprisen og flere rentekutt fra Norges Bank, sier Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.

Foto: Handelsbanken

2016 ligger an til å bli det første året siden 1989 med negativ reallønnsvekst.

Det betyr at kjøpekraften til Ola og Kari Nordmann faller, og at den gjennomsnittlige lønningsposen rekker kortere i år enn i fjor.

Årslønningene i industrien ventes i år å øke med 2,4 prosent, mens siste publiserte konsumpristall fra SSB viser en prisvekst på 4 prosent.

Det betyr at høyere priser mer enn spiser opp lønnstilleggene for lønnstakere flest.

– Reallønnsveksten i år blir ganske markert negativ, og mer negativ enn det vi kan forklare ut fra kronekursen. Vi har hatt ganske høy inflasjon i strømprisene i år også. Så i år må man nok regne med at reallønningene faller med rundt en prosent, sier Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.

Og det betyr at nordmenn flest blir fattigere?

– Ja, det er den direkte tolkningen av det, sier Hov.

Han sier at effekten av at fallet i kronekursen dytter opp inflasjonen heldigvis er midlertidig, og dør ut når prisene har justert seg opp til et varig høyere nivå.

– Bra for norsk økonomi

Eksport av laks

En svekket kronekurs gjør at importprisene til Norge øker, og at inflasjonen stiger. Samtidig blir det billigere for andre land å kjøpe eksempelvis norsk fisk.

Foto: Henning Bagger / Scanpix

Men til tross for at folk flest får mindre å rutte med når konsumprisene stiger på grunn av en svekket norsk krone, er en svakere krone bra for landet, mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Folk får litt mindre kjøpekraft, fordi kronekursen er svekket mot andre nøkkelvalutaer. Man får mindre for norske kroner i utlandet, sier han.

Men for norske eksportbedrifter og konkurranseutsatt næringsliv er en svak krone likevel godt nytt.

– I sum er en svakere krone klart fordelaktig for norsk økonomi, sier Olsen.

AKTUELT NÅ