Hopp til innhold

Muslimske ledere støtter stans i statlig støtte til Islamsk Råd

Store moskeer i Norge hevder Islamsk Råd Norge har vært mer opptatt av konfrontasjon enn av å være samlende, og at statsstøtten ikke har blitt brukt til å styrke tilliten mellom islam, andre religioner og det norske folk.

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge og advokat Are Aurlien (med ryggen til) holder pressekonferanse på Bristol etter møtet med kulturministeren.

MANGLER TILLIT: Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge og advokat Are Aurlien (med ryggen til) holder pressekonferanse etter møtet med kulturministeren etter ansettelsen av Leyla Hasic, som bærer nikab.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Islamsk Råd Norge (IRN) gjør ikke jobben de var ment å gjøre, er den tydelige beskjeden fra kulturministeren, da hun i dag kunngjorde at organisasjonen mister sin statsstøtte inntil videre.

– IRN mottar store bevilgninger fra staten årlig. Vi stiller krav til hvordan pengene skal brukes, blant annet at IRN skal være en paraplyorganisasjon. De skal være en brobygger og dialogpartner. Og jeg har ikke tillit til at de ivaretar de oppgavene tilstrekkelig. Derfor holder jeg tilbake pengene tilbake til de har dokumentert det motsatte, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Linda Hofstad Helleland

PENGESTOPP: Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil inntil videre ikke gi mer tilskudd til Islamsk Råd Norge.

Foto: Guillerm Farias / NRK

Kulturministeren vil ikke spesifisere konkret hvorfor departementet har kommet frem til den konklusjonen.

– Det er en totalvurdering av hvordan IRN har opptrådt over tid, og hvordan de jobber, sier Helleland.

I mars hasteinnkalte kulturministeren Islamsk Råd til et møte etter at det ble kjent at organisasjonen ansatte Leyla Hasic, som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab, til å drive kommunikasjonsarbeid.

Kulturministeren var kritisk til ansettelsen som hun fryktet ville «skape større avstand og mindre forståelse».

Islamsk Råd har ansatt Leyla Hasic som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab for å drive kommunikasjonsarbeid.

Da Islamsk Råd ble kalt inn til dialogmøte med kulturministeren, hadde de med seg advokat som, med arbeidsmiljøloven i hånd, forsvarte den kontroversielle ansettelsen av Hasic.

Mangler tillit også blant muslimer

Flere muslimske ledere som NRK har snakket med støtter kulturministeren. Blant dem talsperson i Islamic Cultural Center, Zubair Ahmed.

Islamic Cultural Center

STØTTER KULTURMINISTEREN: Islamic Cultural Center er blant moskeene som mener Islamsk Råd ikke representerer dem på noen god måte.

Foto: ICC

– IRN er ikke lenger en samlende paraplyorganisasjon for muslimske menigheter – flere moskeer har åpenlyst sagt at IRN ikke representerer dem lenger, sier Ahmed.

Ahmed anslår at moskeer som representerer til sammen om lag halvparten av medlemsmassen av muslimer i IRN, ikke har tillit til generalsekretæren og måten organisasjonen drives på.

– Dessverre har ledelsen i IRN den siste tiden vært mer opptatt av konfrontasjon enn å være samlende i det muslimske samfunnet og storsamfunnet for øvrig. En kan ikke gå på møte med kulturministeren med advokater hengende på slep. Det sier seg selv at dette ikke skaper tillit, sier Ahmed.

Ghulan Sarwar, styreformann i Norges største moské, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat støtter også kulturministeren:

– Statsstøtten skulle brukes til å styrke dialogen og tilliten mellom islam, ulike andre religioner og det norske folk. Det har ikke skjedd, sier Sarwar til NRK.

Ghulam Sarwar

NORGES STØRSTE MOSKÉ: Ghulan Sarwar, (t.h) styreformann i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat synes ikke Islamsk Råd er noen god representant for norske muslimer.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Støtter kulturministeren

Mahmoud Fahramand, leder i organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold) bifaller kulturministerens avgjørelse:

– Kulturministeren har bein i nesa som gjør dette. Hun sender klare signaler om hva man kan akseptere og ikke.

Fahramand mener det bør stilles spørsmål ved om vi trenger IRN, og om hvorvidt de har levert på den rollen de var tiltenkt i den perioden de har eksistert.

– Skal noen eksistere som paraplyorganisasjon for muslimer i Norge, så må det se helt annerledes ut. Det bør stilles krystallklare krav og pengestøtten bør gis deretter. Så må man ansette mennesker som forstår og kan oppfylle dette oppdraget, mener Faramand.

Basim Gozlan var inntil i fjor medlem av styret i Islamsk Råd, men trakk seg fordi samarbeidet med generalsekretær Mehtab Afsar gikk i vranglås.

– IRN har ikke klart å skape tillit mellom dem selv og myndighetene. Stansen i statsstøtte er et bevis på dét. Dette er et tydelig signal om at IRN må velge en annen kurs.

NRK har foreløpig ikke lykkes med å få noe svar fra IRNs generalsekretær Mehtab Afsar, eller noen andre i organisasjonen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger