Mulla Krekar løslates

Mulla Krekar har sonet ferdig fengselsdommen og løslates 24. januar. Det bekrefter hans advokat Brynjar Meling overfor NRK.

Mulla Krekar

SLIPPER UT: Mulla Krekar ble dømt til fengsel i to år og ti måneder, blant annet for trusler mot Erna Solberg. Om knappe tre uker løslates han.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Da er han ferdig sonet, sier Meling.

Den irakiske kurderen har sonet en dom på to år og ti måneder, etter at han ble dømt for trusler mot blant andre Erna Solberg og tre kurdere.

Dommen kom i desember 2012, og etter å ha sonet to tredjedeler av dommen begjærte Krekar seg løslatt, men dette ble avvist.

Truslene Krekar ble dømt for, ble av retten omtalt som «alvorlige drapstrusler». Krekar ble imidlertid frikjent for de alvorligste tiltalepunktene som gjaldt oppfordring til terror.

Har skrevet bøker i fengselet

Hva skal han gjøre når han løslates?

– Han skal tilbake til der han bor, og fortsette med det han holdt på med før han ble arrestert, og som han har holdt på med i fengselet. Det er å holde på med sine studier og sin forskning innen islam, sier Meling.

Hva vil det si når det gjelder kontakt med andre?

– Det tror jeg vi skal avvente og se hva situasjonen bringer når han kommer ut. Det som er klart, er at det ikke ligger noen restriksjoner på ham, og han kan sånn sett drive ideell virksomhet på lik linje med andre, sier Meling.

Advokaten forteller at Krekar under soningen har skrevet utkast til flere bøker knyttet til islamsk tenkning, tro og lovgivning, og at det er det han vil bruke tid på også når han slipper ut av fengselet.

– Han har en livsoppgave, et kall. Så lenge norske myndigheter har fratatt ham muligheten til å drive vanlig arbeid i Norge, i og med at han ikke har arbeids- eller oppholdstillatelse her, holder han på med sine studier og kommer sikkert til å forelese eller fortelle dem som er interessert i år høre på, hva han legger i det, sier Meling.

Ble knyttet til terrornettverk i Tyskland

Mens han har sonet i Kongsvinger fengsel har Krekar også blitt avhørt av tysk politi som mener han har tilknytning til et terroristnettverk som er rullet opp i Tyskland.

Ifølge Meling har verken han eller Krekar hørt noe mer om denne saken etter at Krekar ble avhørt.

– Status i den saken er noe vi har etterlyst over tid. Han var til avhør i saken i april 2014 og forklarte seg over to dager i Oslo tingrett og svarte på de spørsmålene tyske myndigheter hadde. Ut fra spørsmålene som ble stilt, er det ikke noe der som bekymrer verken Krekar eller meg når det gjelder om han skal ha begått noen straffbare handlinger i Tyskland, verken under soning eller i forkant.

Krekar fryktet i fjor at norske myndigheter skulle benytte anledningen til å få ham ut av landet ved å utlevere han til Tyskland.

Hvordan ser dere på det nå?

– Da måtte det ha kommet en utleveringsbegjæring fra Tyskland. Norske myndigheter har fulgt de forpliktelser de har overfor Mulla Krekar, og det legger vi til grunn at de også vil gjøre nå, sier Meling.

– Ingen nye signaler når det gjelder utvisning fra Norge

Har dere fått noen nye signaler fra dagens regjering når det gjelder utsendelse fra Norge?

– Nei. Vedtaket står fast, utsendelsen er ekskludert, og også denne regjeringen vil følge de forpliktelser Norge har når det gjelder dette. De er bundet av de samme regler som de foregående regjeringer har vært. En eventuell utsendelse vil også her være undergitt rettslig overprøving, så dette er ikke noe som er så veldig mye mer dramatisk om det er det ene eller andre partiet som sitter i regjering, sier Meling.

Til tross for at det ikke er noe som tyder på at Krekar blir sendt ut av landet med det første, sier Meling at Krekars ønske er å reise ut av Norge så snart det er trygt nok.

– Krekar har fremdeles et ønske om å reise tilbake når tiden er moden for det. Han ser på seg selv som en kurdisk politiker, en mann med en kurdisk agenda, og har verken politiske ambisjoner i Norge eller et ønske om å være her lenger enn han må, sier Meling.

Solberg vil ikke kommentere

Kriminalomsorgen region øst sier de ikke kan kommentere Krekars sak, men på generelt grunnlag sier de følgende om løslatelser fra fengselet:

– Når dommen er ferdig sonet, har man gjort opp for seg, og kriminalomsorgen avslutter saken hos seg, sier assisterende regiondirektør Stig Storvik.

NRK har vært i kontakt med Statsministerens kontor, som sier at Erna Solberg ikke ønsker å kommentere saken.

PST ønsker fremdeles utvisning

Hos Politiets sikkerhetstjeneste sier seniorrådgiver Martin Berntsen at de ikke vil kommentere denne saken nå.

PST har tidligere anbefalt at Krekar skal utvises. I juni 2005 forklarte daværende PST-sjef Jørn Holme seg i Oslo tingrett og sa at politiet hadde nok beviser mot mullaen til at han kunne utvises.

PST mente at Ansar al-Islam, mulla Krekars tidligere gruppering, per definisjon var en terrorgruppe som kunne være en trussel mot Norge, men siden Krekar risikerer dødsstraff ved retur til Irak, kan ikke Norge sende ham hjem uten å bryte menneskerettighetene.

– Nå ligger saken i justisdepartementet og vi har ikke mer å si ut over dette, sier Berntsen til NRK.

NRK har vært i kontakt med justisdepartementet som opplyser at de ikke har fått kontakt med justisminister Anders Anundsen (Frp) fordi han sitter i en regjeringskonferanse.

SISTE NYTT

Siste meldinger