Hopp til innhold

Disse barnehagene kan rammes av streik

Hvis det ikke blir enighet mellom partene i det statlige tariffoppgjøret innen fristen kl. 24.00 natt til 26. mai, kan store grupper være i streik fra mandag morgen.

Tomt klasserom på Ringshaug skole

Dersom KS og Unio ikke blir enige om en ny arbeidstidsavtale, kan det bli streik og tomme klasserom fra mandag av. (Illustrasjonsbilde. Ringshaug skole)

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede (Unio) varsler onsdag ettermiddag at de tar ut i underkant av 6300 arbeidstakere i 11 kommuner og 10 fylkeskommuner.

Disse stedene kan bli rammet av streik: Fredrikstad, Skedsmo, Tønsberg, Porsgrunn, Sandnes, Stavanger, Bergen, Molde, Trondheim, Steinkjer og Alta.

Fylkeskommuner som berøres av en eventuell konflikt er i første omgang: Østfold, Akershus, Vestfold, Telemark, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Finnmark.

I Oslo kommune vil det første streikeuttaket som bestå av 540 medlemmer. 386 av disse vil være fra Utdanningsforbundet. Mens de resterende 154 vil bestå av medlemmer fra Akademikerforbundet, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Sykepleierforbund.

I Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune kan 1293 medlemmer bli tatt ut i streik.

Tomme klasserom

Årets oppgjør er omfattende for lærerne, og både lønn og arbeidstid står sentralt i meklingen.

KS vil at lærerne skal jobbe 45 uker istedenfor nåværende 39 uker, men ha samme antall arbeidstimer. Det betyr nedkorting av oppspart ferie og avspasering, noe lærerorganisasjonene med støtte fra LO og Unio nekter å godta.

Dersom KS og Unio ikke blir enige om en ny arbeidstidsavtale, kan det bli streik og tomme klasserom fra mandag av.

Unio opplyser at det er opp til kommunene selv å bestemme om enkelte skoler og barnehager skal holdes stengt som følge av en eventuell streik. En del kommuner har også opprettholdt et visst tilbud under tidligere streiker.

KS ønsker ikke å kommentere og viser til at det er kun riksmekleren som kan uttale seg mens meklingen pågår.

Hensyn til helse

Dersom Unio og KS (kommunenes medlemsorganisasjon) ikke blir enige innen mandag, vil streiken ramme også ramme sykehjem, hjemmesykepleie, ergo- og fysioterapitilbud og kommunal administrasjon.

Solveig Kopperstad Bratseth

Solveig Kopperstad Bratseth sier de har tatt hensyn til pasientene ved en eventuell streik på sykehjem.

Foto: Norsk Sykepleierforbund

– Målet vårt er å finne gode løsninger gjennom mekling, men om vi ikke finner en løsning, er vi også godt forberedt, sier Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder i Norsk Sykepleierforbund til NRK.

Bratseth forteller at forbundet har tatt hensyn til pasientenes liv og helse når de har valgt ut hvilke institusjoner som skal tas ut i en eventuell streik.

– Det er fagfolk som kjenner institusjonene som har vært med å avgjøre streikeuttakene. Men en eventuell streik vil alltid gå utover en tredjepart, sier hun.

– Det er arbeidsgiver som har ansvaret med å opprettholde en forsvarlig bemanning som ivaretar pasientens behov. Dersom de mener det er fare for liv og helse, kan de søke om dispensasjon. Det forutsetter at jeg at de gjør, forteller Bratseth.

Streik for havn og trafikk

YS Kommune har i dag varslet streik for 800 kommuneansatte fra og med mandag 26.mai.

YS opplyser i en pressemelding at medlemmer innenfor områdene IKT, bibliotek, oppvekst og administrative funksjoner knyttet til ledelsen i noen kommuner, vil bli tatt ut i en eventuell streik.

– Streiken også vil ramme trafikkbetjenter og havneinspektører. Størst umiddelbar konsekvens får uttaket for trafikken i indre Oslofjord, sier leder i YS-K Oslo, Martin Moen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger