Mulig at IS-kvinnen løslates, mener advokatprofiler

Når den terrorsiktede tobarnsmoren møter i retten på mandag, er det langt fra sikkert at dommeren vil si ja til varetektsfengsling.

Norsk 29-åring i leiren Al Hol i juni

PÅGREPET: Den 29 år gamle kvinnen ble pågrepet da hun kom til Norge. Hun er nå under vakthold på Ullevål sykehus.

Foto: Christine Svendsen / NRK

OPPDATERING: På en pressekonferanse etter at denne saken ble publisert fortalte kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus at hun godtar politiets ønske om varetektsfengsling i fire uker.

Da kvinnen landet på Gardermoen ved midnatt natt til lørdag, ble hun umiddelbart pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Kvinnen er siktet for å ha deltatt i Jabhat Al Nusra og IS fra juni 2013 til våren 2019.

PST mener kvinnen deltok i terrororganisasjonene ved å:

  • slutte seg til Jabhat Al Nusra og IS
  • gifte seg med en person tilsluttet organisasjonene
  • etablere seg i området med sin ektefelle og/eller andre personer, som sto under organisasjonenes kommando

Tvilende til bevisforspillelse

Kvinnen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a. Den øvre strafferammen er seks år.

Hun er den første norske kvinnen som kommer tilbake fra IS-kalifatet, men det er usikkert om det er nok til at retten sier ja til å varetektsfengsle henne.

– Dette er ingen sak hvor det er automatikk i fengsling. Det er ikke så høy strafferamme, og det er ikke noen alvorlig bevisforspillelsesfare, sier advokat John Christian Elden til NRK.

Ankeforhandlingen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett

FORSVARTE TERRORDØMT: John Christian Elden var forsvarer for Ubaydullah Hussain, som ble terrordømt i Høyesterett.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han presiserer at han kun kjenner saken fra media.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ble lørdag spurt om grunnlaget for å be om varetekt.

– Det må vi presentere for dommeren på mandag, sa Sjøvold.

Kvinnen har sagt i et intervju med NRK at hun kun har lagd mat og vasket klær mens hun har vært i IS-kalifatet. Hvordan ser PST på det?

Ja, jeg har hørt det jeg også. Da blir det vel opp til oss å finne ut om hun har gjort noe mer, svarte Sjøvold.

Flere vilkår

Hvis en person skal varetektsfengsles, må noen vilkår være oppfylt.

Først må det være skjellig grunn til mistanke, altså at det er mer enn 50 prosent sannsynlig at siktede har gjort det vedkommende er siktet for. I tillegg må det være unndragelsesfare, bevisforspillelsesfare eller gjentagelsesfare.

– Da vil jeg anta at PST vil legge vekt på spørsmålet om bevisforspillelsesfaren, for de kan vanskelig påberope seg at hun skal unndra seg Norge eller at det er noen gjentagelsesfare, mener Elden.

Advokaten var forsvarer for Ubaydullah Hussain, som i 2018 ble dømt til ni års fengsel for IS-deltakelse.

– Utfordring på flere nivåer

Advokat Frode Sulland kjenner i likhet med Elden saken om IS-kvinnen fra omtalen i media. Han er enig i at PST får en tøff jobb med å overbevis dommeren.

– Alle disse tre vilkårene vil være problematiske i en sak som dette. Det som er mest nærliggende, er fare for bevisforspillelse, men der har det jo vært hevdet med bred penn at dette er en vanskelig sak fordi de fleste bevisene skal befinne seg i Syria. Så her er det utfordringer på flere nivåer når det gjelder vilkårene for varetektsfengsling, sier Sulland til NRK.

Advokat Frode Sulland

LANG ERFARING: Frode Sulland har vært leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, og for mange er han kjent fra Orderud-saken.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Så dommeren kan tenkes å si nei til varetektsfengsling?

– Ja, nå er jo dette en sak som er viet svært stor oppmerksomhet i media. Og det legger selvfølgelig et press på domstolen. Men også i en slik sak, så må alle vilkårene prøves, og alle vilkårene må være oppfylt, svarer Sulland.

– At det er en terrorsak, er irrelevant

Advokat John Christian Elden, som også er vararepresentant for Høyre på Stortinget, stoler på at domstolen ikke tar politiske hensyn.

– Retten vil vurdere denne saken som en hvilken som helst annen fengslingssak uavhengig av den politiske interessen. Så lenge det er en sak med en strafferamme på seks års fengsel, så er det ikke noen vurdering opp mot den allmenne rettsfølelsen eller lignende, men vilkårene i straffeprosessloven som må vurderes, sier Elden.

Vil ikke allmennhetens rettsfølelse spille inn når det er en terrorsak?

– En terrorsak som sådan er irrelevant så lenge den ikke har strafferamme på over ti år, da spiller den såkalte allmenne rettsfølelsen ingen betydning for spørsmålet om varetektsfengsling, slår Elden fast.

Dersom PST skal bruke dette argumentet, må siktelsen utvides. Det kom det ingen signaler om på pressekonferansen lørdag.

Den IS-siktede kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, har varslet pressemøte om saken søndag.

Den norske kvinnen som er terrorsiktet er på vei hjem til Norge med sine to barn.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger