Mot rekordår for narkobeslag

Alt tyder på at 2009 blir et rekordår når det gjelder narkotikabeslag. Hittil i år har tollvesenet beslaglagt 1500 kilo narkotika, noe som er dobbelt så mye som i fjor.

En litauiskregistrert bil ble tatt på Svinesund med 27 kilo amfetamin skjult i kjøretøyet

En litauiskregistrert bil ble nylig stoppet på Svinesund, og det ble funnet 27 kilo amfetamin gjemt i bilen. Dette er bare ett av mange narkotikabeslag Tollvesenet har gjort hittil i år, og alt tyder på at det går mot et rekordår.

Foto: Tollvesenet

Kontorsjef i Tollregion Øst-Norge, Wenche Fredriksen, har som mange andre steder i landet opplevd en kraftig økning i narkotikabeslag i år.

– Det viser at det kommer utrolig mye narkotika inn i landet, og at kurerene tar større sjanser med å frakte større partier om gangen, sier Fredriksen

I fjor beslagla tollvesenet til sammen 738 kilo narkotika, mens 2009 ser ut til å bli et rekordår.

– Har blitt flinkere

Tolldirektør Bjørn Røse tror det økende beslaget har sammenheng med at tollvesenet er blitt flinkere.

– Men vi er samtidig klar over at vi bare tar en del av det som kommer inn over landets grenser, sier Røse.

Bare beslaget av heroin har økt fra 52 kilo i fjor til hele 94 kilo hittil i år.

Også Fredriksen sier at tollerne er blitt flinkere.

– Vi blir hele tiden dyktigere og lærer noe hver gang vi gjør et beslag, men smuglerne ligger alltid et hakk foran oss, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger