Mot økt valgdeltakelse

Prognoser viser at valgdeltakelsen øker sammenlignet med tidligere kommunevalg

Kø utenfor valglokalet i Elverumshallen søndag.

Foreløpige tall viser at valgoppslutningen kan bli den beste i et kommunevalg siden 1991.

Foto: Knut Sveen

Foreløpige tall viser en oppmøteprosent på opp mot 62 prosent i årets kommunevalg.

Dersom dette tallet holder seg, vil dette være en økning i valgdeltakelsen sammenlignet med oppmøtet i 2007, som var 61,2 prosent.

Spådde økt oppslutning

Valgdeltakelsen i kommunevalgene har vært jevnt synkende de siste årene - med unntak av en liten økning ved valget i 2007. Ved forrige kommunevalg valgte nesten 1,4 millioner nordmenn å ikke benytte seg av stemmeretten sin.

Men i år har flere på forhånd spådd at valgdeltakelsen ville bli høyere, blant annet som et svar på 22. juli-terroren. Flere politikere har oppfordret til å svare terrorismen med å hedre demokratiet, og spesielt blant yngre velgere har det vært ventet økt valgoppslutning.

Mange forhåndsstemmer

En indikasjon på at vi har kunnet vente høy valgdeltakelse, er at antallet registrerte forhåndsstemmer har økt kraftig.

På landsbasis har 530.000 valgt å gjøre dette - en økning på hele 41,7 prosent fra sist valg. Valgstyrene i de største byene har registrert til dels betydelig økning i forhåndsstemmer i år sammenlignet med tidligere valg.

I Oslo har nesten 96.000 av 485.000 stemmeberettigede benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme. Godt og vel 10.000 av disse er folkeregistrert i andre kommuner enn Oslo.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger