– Nå må vi få Ola Borten Moe til å svare på Stortinget

Olje- og energiminister Tina Bru kan ikke svare på om lover og regler ble fulgt da Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeleting. Dermed kan tidligere statsråd Ola Borten Moe bli kalt inn til høring.

Barentshavet boring

Boreriggen Leiv Eiriksson under boring i Barentshavet i 2016.

Foto: Aleksander Nordahl / DN

– Det er ikke usannsynlig at det blir høring, og det er noe vi i kontrollkomiteen skal snakke om på tirsdag.

Det sier leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Dag Terje Andersen til NRK etter å ha lest svarene fra olje- og energiminister Tina Bru i forbindelse med Barentshavet sørøst-saken.

Komiteen sendte for drøyt to uker siden flere spørsmål til Tina Bru med en svarfrist 11. november.

– Nå må Borten Moe svare på Stortinget

Bakgrunnen var NRKs sak om en hittil ukjent analyse av verdien av olje og gass i Barentshavet sørøst.

Freddy Øvstegård er stortingsrepresentant for SV.

Freddy Øvstegård (SV) sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Foto: Hallvard Norum / NRK

Analysen fra 2013 tok for seg økonomisk risiko ved olje- og gassutvinning i området. Nå lurer flere politikere på hvorfor Stortinget ikke fikk se analysen da Barentshavet sørøst ble åpnet for petroleumsvirksomhet samme år.

– Jeg mener at vi trenger å gjennomføre en kontrollhøring, og da er vi nødt til å få Ola Borten Moe inn til Stortinget for å svare på om han var kjent med denne verdivurderingsrapporten fra Oljedirektoratet, og hvorfor han eventuelt ikke delte den med Stortinget, sier Freddy André Øvstegård (SV).

OMSTRIDT: Delelinjeavtalen med Russland fra 2010 gjorde det mulig å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet i 2013.

Går mot høring

Etter det NRK forstår, kan det gå mot åpen høring i saken.

Flere av spørsmålene komiteen stilte Bru er nemlig vanskelig for henne å svare på. Blant annet går ett av spørsmålene på hvilke interne vurderinger som lå til grunn for at notatet fra Oljedirektoratet ikke ble sendt til Stortinget i 2013.

Da var det den rødgrønne regjeringen som satt med makten. Og sittende statsråder har normalt ikke tilgang på tidligere regjeringers interne vurderinger.

«Komiteen spør i hovedsak om forhold som inntraff før jeg tiltrådte som statsråd i Olje- og energidepartement i januar 2020, og som for øvrig fant sted under en tidligere regjering. Min mulighet til å besvare komiteens spørsmål er derfor begrenset», skriver Tina Bru i svarbrevet.

Dermed ligger det an til at komitéen må rette spørsmålene til andre for å få svar. Det betyr i så fall at man må åpne sak. Deretter blir det gjerne kalt inn til høring.

– Grunnen for at det er sannsynlighet med høring er at svarene i stor grad viser at olje- og energiminister Tina Bru ikke kan svare på tidligere statsråd Ola Borten Moe sine vurderinger, sier komiteleder Dag Terje Andersen.

Analyse advarte mot manglende lønnsomhet

I slutten av oktober omtalte NRK et hittil ukjent notat skrevet av Oljedirektoratet (OD) i 2013. Tema var hvor lønnsomt olje og gass i Barentshavet kunne tenkes å være.

Analysen baserte seg blant annet på:

  • Oppdaterte geologiske kart
  • Sannsynligheten for å gjøre funn i ulike typer bergarter
  • Forventninger til olje- og gassprisen
  • Forventede kostnader ved utbygging

Ifølge analysen var det svært usikkert hvor lønnsomt olje og gass i området ville være. Ikke minst var det en betydelig risiko for at olje og gass i området ikke ville lønne seg å utvinne.

Flere politikere på Stortinget mener ordlyden i notatet var en ganske annen enn i dokumentene Stortinget fikk.

Notatet nådde imidlertid aldri Stortinget som var i ferd med å åpne området for leteboring. Interne e-poster viser at ansatte i Olje- og energidepartementet var opptatt av å ikke «snakke ned» Barentshavet sørøst.

Mener Stortinget fikk all relevant informasjon

Dersom kontrollkomitéen skulle åpne høring, er det noen som definitivt kan vente seg en invitasjon. En av dem er daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Moe har helt siden NRK omtalte saken i slutten av oktober stått fast ved han ikke kjente til det aktuelle notatet fra Oljedirektoratet i 2013. Han mener analysen i notatet uansett ikke skiller seg vesentlig fra informasjonen Stortinget fikk.

Ola Borten Moe

Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, var olje- og energiminister i 2013 da Stortinget gikk inn for å åpne Barentshavet Sørøst for petroleumsvirksomhet.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Kjernen i dette er at før man åpner et område, vet man ikke hva som er der. Det gjør det nesten umulig å komme med en verdifastsettelse av hva som eventuelt er der, har Moe tidligere sagt til NRK.

Han hevder Stortinget fikk all relevant informasjon før åpningen av Barentshavet sørøst i 2013. Videre mener han OD-notatet nå blir tillagt en vekt det ikke fortjener.

– Dette er en litt sånn skinndebatt der dem som alltid er imot olje mener at det er begått forferdelige feil, men de er jo imot olje om det lønner seg også, sa Moe.

Saken er oppdatert med en presisering av at Ola Borten Moe ikke bare mener notatet fra Oljedirektoratet ikke inneholder vesentlig ny informasjon, men også at han sier at han i 2013 ikke var kjent med at det ble skrevet et slik notat.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger