Blir et tydeligere regelverk for asylbarna

Venstre og KrF har fått gjennomslag for sin kampsak om at «barns beste skal vektlegges mer i asylsaker» under dagens forhandlingsmøter, etter det NRK erfarer.

Trine Skei Grande, leder for Venstre

Trine Skei Grande virket fornøyd med resultatet av forhandlingene og smilte da hun møtte NRK på gangen etter dagens møte.

Foto: NRK

I kveld har regjeringspartiene hatt avgjørende møter med KrF og Vestre om hvordan avtalen om Norges asyl- og innvandringspolitikk skal videreføres og tolkes.

Alle partiene har kjempet hardt for sine krav, men det blir både innstramminger og oppmykninger i norsk innvandringspolitikk.

Etter det NRK erfarer blir det en liten økning i antall lukkede asylmottaksplasser, og en klar styrking av asylbarns rettigheter. Den viktigste endringen som partiene har blitt enige om, er en forskriftsendring for asylbarn.

Det vil bli en konkretisering av hva slags kriterier som skal vektlegges når man skal vurdere tilknytning til riket for barn som har bodd lenge i Norge. Språk, alder og skolegang nevnes som noen av kriteriene, men det blir foreløpig ikke krav om antall år botid.

– Det vil bli en viss oppmyking i måten vi avgjør sakene på for lengeværende asylbarn, sier statsminister Erna Solberg til VG Nett.

Solberg ønsket ikke å gå nærmere innpå hva denne oppmykingen vil bestå av.

KrF og Venstre har lenge kjempet for en varig regelendring som gjør at asylbarn med lang botid i Norge skal få permanent opphold, av hensyn til barnas beste.

I samarbeidsavtalen som binder Venstre og KrF opp til et forpliktende samarbeid med regjeringen, fått Venstre allerede fått gjennomslag for at man skal gjennomføre en regelendring i asylpolitikken når det er tale om å ta hensyn til barnets beste. Frp på sin side, ville stramme inn.

Utvider Trandum

Regjeringen får også klarsignal til å utvide det lukkede mottaket på Trandum umiddelbart, ifølge NRKs kilder.

Trandum utvides med én modul. Det blir snakk om rundt 60-70 nye plasser, i tilegg til de 130 plassene som finnes i dag. Det kan bli ytterligere moduler etter behov.

En partiuavhengig kilde sier til NRK at returmottakene hvor personer som har fått avslag på asylsøknaden oppholder seg i påvente av retur, skal i større grad enn i dag være lukket.

– Det blir ikke mer internering på returmottakene, men det vil bli mer meldeplikt, sier NRKs kilde som har innsyn i saken.

NRK erfarer at strukturen for asylmottak skal endres. Avtalepartiene ønsker en tredelt løsning:

  1. Asylmottak: Kun for personer som avventer svar på sin søknad om asyl i Norge.
  2. Integreringsmottak: Kun for personer som har fått innvilget opphold i Norge og venter på vedtak om bosetting i kommune. Personene skal bedre enn i dag stimuleres til rask integrasjon i Norge.
  3. Returmottak: Kun for personer som har fått avslag på asylsøknaden. Skal i større grad enn i dag være lukket.

(Artikkelen fortsetter etter videoen)

 : KrF om gruppemøte

Familiepolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, er optimist og sier han er fornøyd med resultatet.

Mot enighet i asylforhandlinger

Det har vært høy temperatur på debatten i gruppemøtene til sentrumspartiene og Frp, men til tross for sterke og delte meninger er det er mye som tyder på at det er enighet i asylforhandlingene mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre.

Opposisjonspartiene har forsøkt å forhindre Frp og Høyre fra nye innstramminger i asylpolitikken.

Trine Skei Grande, leder for Venstre, virket fornøyd med resultatetet av forhandlingene og smilte da hun møtte NRK på gangen etter dagens møte.

– Vi har hatt en gjennomgang med punkter som har vært viktige for Venstre. Det har vært en morsom debatt og et veldig bra gruppemøte, sier Skei Grande.

Hun vedgår at forhandlingene har vært vanskelige.

– Asylpolitikken har vært et viktig område for Venstre. Det har vært en krevende prosess, ettersom dette er et veldig vanskelig område å komme til enighet med med FrP i, sier Skei Grande.

Fremskrittspartiets forhandlere ha blitt irritert over at Venstre og KrF vil sikre seg innflytelse også over fremtidig asylpolitikk som ikke blir omfattet av den avtalen som nå forhandles fram.

– Jeg har ingen kommentar til noe som er tema for forhandlinger. Det ble for øvrig ikke fattet noe vedtak i vårt gruppemøte, sier Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik til NTB.

Verken sentrumspartiene eller FrP utelukker nye krav når forhandlingene fortsetter i morgen.

SISTE NYTT

Siste meldinger