Mor fant hasj på gutterommet og ringte politiet

Flere og yngre gutter rekrutteres til kriminelle miljø og gjenger i Oslo.

Beslag

BESLAG: På guttens soverom fant politiet finlandshette, mobiltelefon, 200 gram hasj, en vekt og en kniv trolig brukt til oppdeling av hasj. Dette er gjenstander politiet sier de finner på svært mange unge gutter i kriminelle miljø i Oslo.

Foto: Tormod Strand / NRK

Den siste tiden har vold knyttet til kriminelle miljø preget nyhetsbildet. Politiet ser noen utviklingstrekk som bekymrer dem.

  • Kriminelle gjenger prøver å skaffe seg monopol på narkotikakriminalitet, og bruker vold for å få kontroll.
  • Politiet opplever at flere unge er i randsonen av de kriminelle miljøene enn noen gang.
  • «Løpegutter» pålegges bøter av kriminelle gjenger og får gjeld.

Fem til syv områder i Oslo peker seg ut. Der prøver kriminelle gjenger å få kontroll over narkotikasalg og kriminalitet ved å bruke vold, ifølge politiets fagenhet mot gjengkriminalitet.

De ønsker ikke å gå ut offentlig med navn på områdene for å unngå stigmatisering, men noen av disse områdene har allerede fått navnet sitt knyttet til gjengkriminalitet. Blant dem er Holmlia og Søndre Nordstrand.

De yngste «løpeguttene» er 14 år gamle.

patrulje

PAROLE: På Manglerud politistasjon samles kveldslaget på en parole før de skal ut en fredag kveld. Jacob (t.v.) og Hans Magnus ønsker ikke at vi bruker deres etternavn i saken.

Foto: Tormod Strand / NRK

Sønn hentet av politiet

Det skjer svært sjelden at foreldre kontakter politiet når de oppdager at barna er involvert i noe kriminelt. En fredag kveld blir NRKs reporter med en patrulje fra forebyggende enhet. Jacob og Hans Magnus fra Manglerud politistasjon ønsker ikke at etternavnene deres brukes. De blir positivt overrasket over en telefon fra to foreldre.

John Roger Lund

LEDER OSLO ENHET ØST: John Roger Lund forteller om kriminelle gjenger som pålegger "bøter" når noen ikke følger kravene fra gruppens ledere.

Foto: Erik Engen / NRK

Sønnen hadde kom hjem med skader fra det som kunne se ut som en kniv. Mor hadde ryddet på tenåringens soverom og fant to pakker med hasj.

Faren ber politiet komme med en gang, foreldrene er redde. Tenåringen er kjent for politiet fra før.

– Vi vet ikke om han selger narkotika, men vi vet at han har et rusproblem. Det er naturlig å tenke seg at han kan selge narkotika for å dekke sitt eget forbruk, forklarer Hans Magnus.

På tenåringens soverom finner de en finlandshette, mobiltelefon, 200 gram hasj, en vekt og en kniv trolig brukt til oppdeling av hasj.

Hans Magnus bruker tid på å snakke med tenåringen, om hvordan han har det, hvorfor de er der og hvilke rettigheter han har, før gutten og faren blir med til et avhør. Tenåringen vil ikke si noen ting.

forebyggende enhet

FOREBYGGENDE: Hans Magnus er en av flere som jobber forebyggende med ungdommer ved Manglerud politistasjon. De opplever sjelden at foreldre tar kontakt når de oppdager at barna er involvert i noe kriminelt.

Foto: Tormod Strand / NRK

– Vold som virkemiddel

Noe av forklaringen på hvorfor så få foreldre varsler politiet, er den frykten gjenger har klart å skape.

– Gjengene bruker vold som et virkemiddel for å få kontroll. De hevder territorium i et område og bruker grov vold for å statuere et eksempel. Neste gang de er i området bruker de den frykten de har skaffet seg, sier John Roger Lund, sjef for politiet i Oslo øst.

Politiet kaller det fryktkapital og voldskapital. I de mest ekstreme tilfellene brukes det kniv og skytevåpen.

Det kan være rettet mot medlemmer i kriminelle miljø, som ikke oppfyller kravene lederne stiller. Gjenger kan også straffe personer for å selge narkotika i feil område eller for feil bakmenn.

– Dette er gjerne unge som har falt ut av skolen og ikke passer helt inn i skolesystemet. De lokkes med tilhørighet, respekt og penger, sier Lund.

Lambertseter

LAMBERTSETER: Natt til mandag ble det avfyrt skudd på åpen gate på Lambertseter. Fire menn er fengslet for dette. Flere av dem har hatt tilknytning til det kriminelle miljøet i B-gjengen. Politiet ser at flere unge gutter blir en del av kriminelle miljø eller rekrutteres som løpegutter.

Blir pålagt bøter

– Etter hvert skrur det seg til med veldig mange plikter og oppgaver. De kan få bøter hvis de ikke greier å gjøre som toppene i gjengen ønsker, og disse bøtene øker etter hvert, sier Lund.

Mange av disse sakene får politiet høre om i ettertid, de blir ikke varslet. Noen unngår politiet fordi de selv har vært del i kriminalitet. Andre frykter represalier.

– Det er en del frykt blant vanlige folk om å komme til politiet. Skal vi klare å stabilisere dette, må alle melde seg på, sier Lund.

Sjefen for politiet i Oslo Øst oppfordrer derfor lokalbefolkningen til å oppsøke politiet, dersom de skulle oppleve trusler fra kriminelle miljø.

– Så får de profesjonell hjelp. Vi ønsker at det skal oppleves som en plikt å si ifra, men også at det skal oppleves som trygt, sier Lund.

rykk

OPPRINGT: Patruljen parkerer et godt stykke fra huset de skal inn i. Både for å unngå at tenåringen de skal oppsøke stikker av, og for å ikke vekke naboers mistanke.

Foto: Tormod Strand / NRK

Økende vold blant unge

Utviklingen vises også i statistikken, der flere unge under 18 år er innblandet i vold og narkotika. Tallene er fra politiet i Oslo sin årsrapport fra 2016, tallene fra i fjor er ikke klare ennå.

  • Det ble registrert 2.186 straffbare forhold for unge under 18 år. En økning på nærmere 22 % fra året før.
  • 429 unge under 15 år anmeldt for lovbrudd i 2016, mot 320 året før.
  • Saker der unge under 18 år ble anmeldt for vold gikk kraftig ned fram til 2011. Siden 2014 har det steget igjen.

Noe av forklaringen er også at politiet har hatt en innsats for å forebygge at unge går inn i en kriminell løpebanen. Økningen gjelder begge kjønn.

SISTE NYTT

Siste meldinger