Mistet pengestøtten: – Man må kunne kritisere regjeringen

Organisasjonene har kritisert regjeringen kraftig for å ha snudd i Norges arbeid med atomvåpennedrusting. Nå har flere mistet pengestøtten.

Liv Tørres

FÅR IKKE PENGER: Norsk Folkehjelp er en av flere organisasjoner som har fått avslag på sin søknad om midler ment til å arbeide med nedrusting av atomvåpen.

Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

– Man skal være forsiktig med å mistenkeliggjøre andres motiver, men jeg noterer meg at de som kritiserer utenriksministeren får mindre penger, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Utenriksdepartementet har avslått samtlige søknader sendt inn i 2015 fra sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider globalt for å forby atomvåpen og opplyse om konsekvensene av eventuell bruk.

– Dette vil lamme arbeidet for et forbud. Det ser ut som at ICAN, som er blant de største på feltet, nå må si opp ansatte, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

ICAN var blant favorittene til å få Nobels fredspris 2015.

Også Norsk Folkehjelp fikk avslag på sin søknad om midler som skulle brukes de neste to årene.

Det kan være at noen av de mindre norske organisasjonene som enda ikke har fått svar, får støtte.

– Et uttrykk for svakhet

Anniken Huitfeldt

KRITISK: Anniken Huitfeldt sier at flere av organisasjonene som nå ikke får pengestøtte, har gitt verdifull kunnskap til Stortinget. Flertallet i Stortinget ønsker at Norge skal være med offensive i debatten om atomvåpennedrustning.

Foto: Larsen, HÃ¥kon Mosvold / NTB scanpix

Tørres håper ikke dette er et resultat av at de har kritisert regjeringen for å ha snudd i arbeidet mot atomvåpen.

– Hvis det er slik, er det trist av flere grunner. Da undergraver de den norske modellen, og sender et signal til sivilsamfunnet om at det ikke er greit å kritisere politikere, sier Tørres.

– Det er et uttrykk for svakhet når man må kutte i bevilgningen til sine kritikere, sier Huitfeldt.

Hun understreker at det er behov for mer, ikke mindre, debatt om norsk utenrikspolitikk.

– Å hevde at dette er rettet mot enkeltorganisasjoner ut fra en politisk motivasjon, faller på sin egen urimelighet, svarer statssekretær i Utenriksdepartementet, Tore Hattrem (H).

Bruker pengene på flyktninger

Tore Hattrem

OMPRIORITERING: Tore Hattrem forklarer at flere poster i UDs budsjett har blitt endret på, blant dem støtten til nedrustningstiltak.

Foto: Per Thrana / UD

Utenriksminister Børge Brende skriver i et svar til Stortinget at pengene i stedet må brukes på Flyktningkrisen.

– På grunn av økende utgifter til asylsøkere i statsbudsjettet for 2015 er det omfordelt midler fra bistandsbudsjettet for å dekke noen av disse utgiftene, sier Hattrem til NRK.

Tørres synes ikke dette er en god forklaring:

– Avslagene kommer etter at Stortinget først måtte presse regjeringen til å lyse ut midlene, så har regjeringen sitte på søknadene i flere måneder uten å svare. Om de skulle støtte noen av disse organisasjonene, hadde de gjort det for lenge siden, sier Tørres.

Brende har gjentatte ganger forsikret om at regjeringen jobber ut fra et mål og en visjon om et atomvåpenfri verden. Han har også sagt at å støtte et forbud vil være mot våre Nato forpliktelser.

– Om de har denne visjonen, må de faktisk jobbe for å komme i mål, sier Tørres.