Hopp til innhold

Mistet jobbtilbud på grunn av graviditet

Arbeidsgiveren ville ikke gi Eli Matvik ny jobb fordi hun var gravid. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mener hun ble diskriminert.

MELDTE FRA:

DISKRIMINERT: Eli Matvik fikk medhold da hun meldte fra om diskrimingering fra arbeidsgivere.

Foto: Dag Robert Johansen / NRK

Høsten 2012 ga arbeidsgiveren Eli Matvik beskjed om at hun var aktuell for en ny prosjektstilling i bedriften hun jobbet. Like etterpå gikk jobben til en kollega.

– Jeg spurte min daværende leder om det var noen spesiell grunn til at jeg ikke fikk jobben. Svaret var at det passet dårlig fordi jeg var gravid.

Etter å ha konfrontert arbeidsgiveren med likestillingsloven som forbyr forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, klagde Matvik saken inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Der fikk hun medhold.

– For det første er ikke i tråd med loven, for det andre er det korttenkt, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.

Rekordmange melder fra

Da Matvik kontaktet LOD i 2012, var hennes sak én av 175 henvendelser som gjaldt diskriminering av gravide og foreldre i permisjon. I tiden frem til januar i år har det kommet 553 andre, det viser tall fra LDOs registre. Fjoråret var et rekordår med 227 saker.

Likestillingsombudet mener arbeidsgivere må tenke mer langsiktig når arbeidstakere blir gravide eller skal ut i permisjon.

KUNNSKAP:

UVITENHET: Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm tror ikke norske arbeidsgivere utsetter ansatte for diskrimingering med vilje, men av uvitenhet.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

– Disse personene skal jobbe et helt yrkesliv. Derfor er det uheldig for kvinner at man tenker så kort. Vi må ha et større perspektiv og på den måten bidra til at man kan ha familie og i tillegg være en viktig del av arbeidslivet.

Mange får medhold

Siden Likestillings- og diskrimineringsombudet ble opprettet 1. januar 2006, har etaten behandlet 15 041 klage- og veiledningssaker. I snitt avdekkes brudd på loven i 50 prosent av tilfellene. I saker som dreier seg om diskriminering i forbindelse med graviditet og permisjon, ligger bruddprosenten på 68.

– Denne typen saker rammer alle kvinner, uansett arbeidsforhold, sier Bjurstrøm.

Hun tror kunnskap om rettigheter er avgjørende for at tallene skal gå ned og oppfordrer både arbeidsgivere og arbeidstakere til å lese seg opp.

Fikk ny jobb

NY JOBB:

NY JOBB: Eli Matvik trives i ny jobb og tenker ikke lenger på diskrimingeringen hun ble utsatt for i 2012.

Foto: Dag Robert Johansen / NRK

Matvik fortsatte i sin opprinnelige stilling frem til hun gikk ut i permisjon etter at datteren var født. Etterpå gikk hun over i ny jobb og har ikke sett seg tilbake. Hun mener støtten fra LDO var avgjørende og anbefaler andre i samme situasjon å melde fra.

– Det hjalp å få bekreftelse på at jeg hadde tolket lovverket riktig og at det absolutt var diskriminering.

AKTUELT NÅ