Hopp til innhold

Forskningsministeren ble stanset av sin egen regjering

Like før forskningsmeldingen til Tora Aasland gikk i trykken, ble hennes lovnader om milliarder til forskning stanset av hennes egen regjering.

Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland

Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

NRK vet at SVs statsråd i Kunnskapsdepartmentet foreslo et konkret mål for økte pengeoverføringer og flere forskerstillinger.

Forskningsminister Aasland ville gi forpliktende løfter om flere milliarder til forskning i framtida. Men dette ble stoppet av regjeringen.

For etter at spørsmålene hadde vært behandlet i regjeringen, var disse løftene tatt bort fra hennes eget forslag.

Dette ble forandret fra forslaget

I et utkast fra Kunnskapsdepartementet som er skrevet få uker før stortingsmeldingen om forskning ble lagt fram, står det eksplisitt at de offentlige forskningsbevilgningene skal utgjøre 1 prosent av BNP innen utgangen av kommende stortingsperiode.

Bård Vegar Solhjell, Tora Aasland og Jens Stoltenberg

Bård Vegar Solhjell, Tora Aasland og Jens Stoltenberg.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX
  • Det er nettopp det forskningsmiljøene og den politiske opposisjonen har bedt om. Men i den endelige versjonen av stortingsmeldingen er det ikke noe slikt tidfestet mål.

I det samme utkastet, som NRK har lest, står det også at doktorgrads-produksjonen skal økes fra 1244 i 2008 til 1700 i 2020.

  • Heller ikke slike tall er med i den endelige forskningsmeldingen fra regjeringen, som altså er langt mindre konkret når det gjelder opptrapping.

I den endelige versjonen blir det lagt opp til å måle suksess ut fra innhold i forskningen. Stortingsmeldingen peker ut ulike temaer det skal forskes mer på.

Stanset like før det gikk i trykken

Kilder NRK har vært i kontakt med påstår at de konkrete målformuleringene som Kunnskapsdepartementet foreslo, har blitt stoppet kort tid før den lenge varslede stortingsmeldingen gikk i trykken.

Tora Aasland vil ikke si noe om hva hun opprinnelig ønsket, eller hva som har skjedd med det hennes departement foreslo. Men hun bekrefter overfor NRK at målene har vært diskutert:

Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland

24. april la Tora Aasland frem forskningsmeldingen.

Foto: Holm,Morten / SCANPIX

- Det har vært mange diskusjoner i forbindelse med forskningsmeldingen. Måldiskusjonen er en av dem. Slik vil det alltid være, men det er det som blir besluttet til slutt som gjelder.

Vil ha mer forutsigbarhet

Kritikerne mener at det er fullt mulig å ha en økonomisk opptrappingsplan samtidig med at man peker på tematiske satsningsområder.

Forskningsmiljøene ønsker en mer konkret opptrappingsplan enn det som nå er kommet fra regjeringen. Direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet sier dette til NRK:

- Jeg skulle selvsagt ha sett at meldingen var mer konkret på opptrapping av norsk forskning. Det blir sagt at det skal komme vekst, men det hadde vært langt bedre dersom dette var mer forutsigbart.

AKTUELT NÅ