Hopp til innhold

Milliardsmell for kontroversiell sykehustjeneste

Skyløsningen Helselogistikk i Helse Sør-Øst vil koste rundt en milliard kroner mer enn opprinnelig budsjettert. Fagforeninger reagerer på at ansattes ønske om stans ikke blir hørt.

dxGoKqOPGkQ

HASTER: Radiumhospitalet får nye bygninger og Drammen Sykehus blir også nytt. Begge sykehusene er planlagt bygget med Helselogistikk og helt avgjørende for ferdigstillelse av de nye sykehusene.

Foto: NTB

– Kostnadene har økt noe helt forferdelig i dette prosjektet, i Helselogistikk, sier tillitsvalgt og styremedlem Christian Grimsgaard i Helse Sør- Øst.

Sammen med de to andre ansatterepresentantene i styret har Grimsgaard stemt imot at landets største helseforetak skulle fortsette med Helselogistikk.Sentralt i løsningen er en amerikansk skytjeneste som det er knyttet juridisk usikkerhet til.

Men ledelsen og styret gjennomfører prosjektet, til tross for motstanden blant de ansatte.

Prosjektet Helselogistikk skal blant annet sørge for at pasientene registrerer seg digitalt ved ankomst på sykehuset og blir guidet til riktig avdeling. Hensikten med systemet er å spare penger og tid, både for pasientene og de ansatte.

Styredokumenter viser at prosjektet ikke vil føre til at landets største helseforetak sparer penger. Snarere tvert imot.

Terje Rootwelt

BLIR IKKE LØNNSOMT: Administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst innrømmet på styremøte i mai at Helselogistikk ikke blir et lønnsomt prosjekt.

Foto: Knesia Novikova / NRK

Prosjektet blir ikke lønnsomt.

Helselogistikk ligger an til å koste over 1,7 milliarder kroner, det fremkommer av dokumenter fra Helse Sør - Øst styremøter. For to år siden lød budsjettet på 700 millioner kroner.

– Kostnadene ved prosjektet overskrider de konkrete beregnede gevinstene de neste 8-10 årene. Det totale prosjektet fremstår ikke lønnsomt i denne perioden. Det er klart problematisk og uheldig at dette ikke har vært kjent tidligere, sa administrerende direktør Terje Rootwelt til styret 11. mai i år.

NRK har bedt om intervju med ledelsen i Helse Sør-Øst denne uken. Det har vi ikke fått, men vi har i stedet mottatt en e-post med svar på noen av våre spørsmål.

Vi registrerer de ansattvalgte styremedlemmenes bekymring. Det ble gjort noen antagelser for hvilke av områdene de ulike helseforetakene ønsket å ta i bruk. Omfanget har senere blitt utvidet. Det er derfor ikke «epler og epler» når man sammenligner de opprinnelige estimatene med de sist oppdaterte estimatene, skriver Terje Rootwelt i e-posten til NRK.

Flere alternativer

De ansatte mener at ledelsen burde sett etter andre løsninger.

Christian Grimsgaard

NEGATIV: Ansattrepresentant Christian Grimsgaard i Helse Sør-Øst mener at helseforetaket burde se på alternativer til Helselogistikk. Prosjektet blir altfor dyrt og det er for mye risiko forbundet med det, mener han.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Vi ønsket å få alternativer på bordet. Vi mener at vi burde ha en løsning som ikke er altfor dyr, og ikke en løsning som det er befestet så mye risiko ved og om det er gjennomførbart. Risikoen er også løsningen kan stoppet av Datatilsynet eller andre tilsyn fordi de mener at datasikkerheten er for dårlig, sier Grimsgaard.

NRK har tidligere har fortalt om utfordringer med informasjonssikkerhet knyttet til systemet Helselogistikk .

Sensitiv pasientdata til over 3,1 millioner nordmenn skal legges ut på en amerikanskeid sky. Problemet er at dette er juridisk krevende, siden EU og USA ikke har en avtale som regulerer utlevering av data.

Datatilsynet har vært tungt inne i flere runder og tilsynet har bedt landets største helseforetak om å trekke på bremsen. Datatilsynet har blant annet gitt Helse Sør-Øst råd om at pasientdata bør beskyttes gjennom pseudonymisering og kryptering.

Helse Sør-Øst har i stedet gjennomført flere juridiske vurderinger.

Konklusjonen til helseforetaket er at det ikke er sannsynlig at amerikanske myndigheter vil være interessert i eller få innsyn i norske pasientdata. Helseforetaket mener de nå har gjort de nødvendige juridiske tiltak, og at den valgte løsningen med amerikanskeid sky er lovlig.

Datatilsynet avventer at Helselogistikk blir tatt i bruk før de eventuelt gjør tilsyn om hvordan personvern er ivaretatt.

Les også: Krever at regjeringen griper inn mot pasientdata i amerikansk sky

FsCvXrxTk7M
FsCvXrxTk7M

Milliardsprekk

Helselogistikk er forsinket med over et år. Dette kan få konsekvenser for de nye sykehusene som bygges, Radiumhospitalet og Nye Drammen Sykehus. Disse sykehusene er avhengig av at Helselogistikk fungerer. I tillegg er det under testing oppdaget en rekke feil med systemet.

Elisabet Haugsbø, visepresident Tekna

GRAVERENDE: Visepresident Elisabet Haugsbø i Tekna mener det er alvorlig at HSØs ledelse ikke lytter til ansatte og fagpersoner. Haugsbø jobber til daglig med cybersikkerhet.

Foto: Mikkel Moe / Tekna

– Vi vet ikke engang om leverandørene er i stand til å levere det de har lovet, sier Grimsgaard.

Ledelsen fremhever på at feilene ikke er større enn at de lar seg løse.

Som medlem av styringsgruppen til Helselogistikk er Grimsgaard godt informert om svakhetene ved systemet. Han er redd kostnadene ved prosjektet ikke stopper ved 1,7 milliarder kroner. For utviklingen av systemet har vist seg mer krevende enn ledelsen først antok.

Les også: Landets største helseforetak vil kutte i personvernombud

Kristine Kleivi Sahlberg.
Kristine Kleivi Sahlberg.

I april i fjor viste det seg at de første kalkylene ikke holdt. Prosjektet ble utvidet og lisenser var dyrere enn planlagt. Nye 282 millioner ble satt av til utvikling av prosjektet.

På styremøter i april og mai i år, viste det seg at det ikke var tilstrekkelig. Det var flere utfordringer med utvikling og integrering. Nye tall kom på bordet. Prosjektet måtte ha nye 394 millioner kroner. Av styredokumenter fremgår det at kostnader har økt blant annet på grunn av integrasjoner med journalsystemet og med betalingsløsninger. I tillegg har kostnader til drift og vedlikehold av systemet også økt betydelig, fra 519 millioner til over en milliard kroner.

Les også: Kostnadssprekk og feil ved Helseplattformen

Ansatte imot

Men til tross for innvendinger fra ansatterepresentantene, har ledelsen og styret likevel banket prosjektet gjennom på siste styremøtet nå i mai.

Det er uklokt, mener visepresidenten i Tekna, som organiserer IT-ingeniører.

– Det synes jeg er veldig graverende, at man igjen ikke hører på fagpersoner og de som sitter med faglig kompetanse på tema, man har et prosjekt som blir dobbelt så dyrt og med avvik, og så velger man likevel å gå videre med en slik løsning, sier Elisabet Haugsbø, visepresident i Tekna.

Tekna mener at de ansatte burde vært hørt i denne saken.

– Jeg håper at man fortsatt kan være mulig å snu fordi dette gir ikke et godt nok grunnlag for en trygg plattform som man skal ha over tid og som har mye sensitiv informasjon. Styret må høre på fagfolkene hvis de skal ha et godt vedtak som står seg over tid, sier Haugsbø.

Stopper kostnadene

Nito, som organiserer tekniske ansatte og ingeniører, er også kritiske til Helse Sør-Østs håndtering av Helselogistikk. Organisasjonen er usikker på om ledelsen har kontroll på kostnadene.

– Er HSØ sikre på at kostnadene stopper nå, eller kommer det flere kostnadsøkninger? Har de virkelig gjort en grundig vurdering av prosjektet. Det virker ikke slik når de ansatte stemmer imot og mener at dette ikke er en god og sikker løsning, sier Bjørn Tore Sund, nestleder i Nitos IKT-ekspertutvalg.

Ledelsen i Helse Sør-Øst svarer på kritikken slik:

– Vi må forvente endringer i større prosjekter underveis, og et av områdene vi har brukt lengre tid på enn opprinnelig planlagt er vurderingene knyttet til bruk av sky, sier Terje Rootwelt.

Av styredokumentene fremkommer det at styret ber administrasjonen om å trekke lærdom av Helselogistikk i nye større IKT-prosjekter.

IKT-prosjekter er ofte både store og kompliserte og involverer mange, og vi søker å ta fortløpende lærdom. Vi har etablert et porteføljestyre for IKT-prosjektene der øverste leder i alle helseforetakene sitter, sier Terje Rootwelt, toppsjefen i Helse Sør- Øst.

Hei

Har du tanker om denne saken? Send meg gjerne en mail. Jeg jobber mye med arbeidsliv og med IT-sikkerhet, og vil gjerne ha innspill eller tips til andre saker jeg burde se på.  Ta kontakt da 

AKTUELT NÅ