Miljøverstinger får mest støtte

De næringene som produserer mest klimagasser, er de samme næringene som mottar mest subsidier fra staten, sett i forhold til verdiskapning.

Fabrikkpiper som spyr ut røyk
Foto: JOEL SAGET / AFP

Det viser en oversikt laget av Framtiden i våre hender.

Daglig leder i organisasjonen, Arild Hermstad, mener staten i dag systematisk belønner forurensing.

- Staten gjør for lite for å fremme kunnskapsbaserte næringer med lave utslipp, mener Hemstad.

- Vi gjør det billig å forurense

Tirsdag holdt Hermstad organisasjonens "Økologiske årstale" i Oslo. Årstalen ser på norsk økonomi med et økologisk blikk.

Kraftkrevende industri som sjøfart, luftfart og landbruk mottar store subsidier gjennom overføringer, skattefritak, avgiftslettelser og billig kraft.

- Vi gjør det billigere å forurense enn det burde ha vært. Jo mer du ødelegger kloden, jo mer statsstøtte får du, sier Hermstad.

Han etterlyser en politikk som satser mer på gjenbruk og mindre på forurensing.

- Subsidier lave utslipp

Hermstad tar til orde for at regjeringen bør subsidiere kunnskapsbaserte bransjer som bruker lite energi, og som har lave utslipp.

Dette er næringer som kan vokse dersom arbeid beskattes mindre og CO2-utslipp beskattes mer.

- Vi frykter at man må se enda værre klimaendringer før man tar de grepene som må til, sier Hermstad.

 

SISTE NYTT

Siste meldinger