Meyer: Godkjente innvandringsrapport for å unngå kritikk

Ifølge nylig avgått SSB-sjef Christine Meyer, godkjente hun innvandringsrapporten til Erling Holmøy til tross for faglig tvil om kvaliteten. Årsaken var at hun ville unngå mistanker om politiske føringer.

Statistisk Sentralbyrå

GODKJENTE RAPPORT: Nylig avgått SSB-sjef Christine Meyer, sier det var tvil om kvaliteten på rapporten

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Erling Holmøys siste rapport ble publisert tross faglig tvil om kvaliteten på rapporten, sier Christine Meyer til NRK.

Meyer sier til NRK at hun ville at rapporten skulle godkjennes, fordi det ellers kunne etterlate et inntrykk at de holdt igjen innvandringsrelatert forskning.

SSBs Erling Holmøy svarer følgende til Meyers forklaring:

– Dette ligner på dobbeltkommunikasjon jeg synes er underlig. Jeg vil gjerne ha oppklart om de har firt på kvalitetskriteriene, og hva den kritikken består i, sier Holmøy til NRK.

Det var VG som skrev at SSB hadde holdt tilbake Holmøys rapport om langsiktige kostnader ved innvandring.

Siv Jensen sier hun advarte SSB-sjefen

Tatt på senga

– Jeg ante ikke at den skulle publiseres. Jeg var på vei til økonomifestival i Stavanger. Da jeg landet, hadde jeg en haug meldinger på mobilen, sier Holmøy om rapporten som brått ble publisert 1. november etter å ha vært i godkjenningsprosess siden 9. mai.

– Først trodde jeg ikke på journalistene som ringte og sa de måtte ha forvekslet to rapporten, sier Holmøy.

Det var først da kollega og medforfatter Birger Strøm fikk tak i ham, at han skjønte rapporten var publisert.

– Jeg skulle hatt inn noen grafiske vedlegg, men greit nok. Den ble publisert i hvert fall.

Manipulerte tidsbruken

– Jeg ser frem til konkret kritikk av og diskusjon rundt rapportens innhold. Hvis ledelsen nå mener at rapporten ikke burde vært utgitt fordi den ikke oppfyller SSBs kvalitetskrav, vil jeg gjerne ha en begrunnelse for det og hvorfor den likevel er utgitt, sier Holmøy.

For øvrig har han sendt en formell klage til Christine Meyer og deretter til Finansdepartementet, på pressemeldingen som blant annet gjør rede for tidsbruken i godkjenningen i rapporten.

I pressemeldingen som ble sendt ut, virker det som mesteparten av godkjenningstiden har gått med fordi Holmøy har brukt tid på å endre rapporten.

– Jeg mener tidsbruken ble manipulert. Fem uker ble flyttet fra forskningsdirektør Kjetil Telle til meg. Kritikken som er rettet mot oss, kan rettes mot alle perspektivmeldinger som er laget. I tillegg gir ordlyden i pressemeldingen som fulgte publiseringen, misvisende inntrykk av at det var mye å rette opp. Det ser ekstra ille ut når tidsbruken flyttes fra dem til meg, sier Holmøy.

Kjetil Telle har ikke besvart NRKs henvendelse knyttet til denne saken i dag. Det har heller ikke lykkes å få en kommentar fra Siv Jensen om Meyers uttalelser.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger