Hopp til innhold

Mest tilfreds i fosterhjem

Barn og unge i statlige fosterhjem er langt mer tilfredse enn de som bor i institusjoner. Og barn som barnevernet har ansvar for, ønsker å bestemme mer over seg selv, viser undersøkelse.

Fosterhjem - illustrasjon

Barn i fosterhjem har det best, men alle barnevernsbarn vil gjerne bestemme mer, ifølge en fersk undersøkelse.

Foto: Illustrasjonsfoto / Scanpix

Fire av fem barn over ni år i familie- eller beredskapshjem svarer at de har det bra og føler seg trygge der.

Det viser en fersk undersøkelse blant barn og unge over 9 år som bor i statlige og private barneverninstitusjoner, i fosterhjem eller er i adferdsterapi.

Har det bra

Påstanden: Alt i alt har jeg det bra her jeg bor nå. (MST er barn i atferdsterapi. Få av disse har svart).

8000 barn bor i kommunale fosterhjem, mens rundt 1000 barn bor i statlige beredskaps- eller familiehjem.

Vil bestemme selv

Forskningsminister Tora Aasland

Fung. barneminister Tora Aasland sier undersøkelsen er historisk.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Det er en historisk brukerundersøkelse der vi får høre barnas egne stemmer, sier fungerende barneminister Tora Aasland.

– De forteller hvordan de har det i forhold til voksne, i forhold til skolen, hvor trygge de føler seg og hva de syns om reglene rundt dem, sier Aasland .

Resultatet av undersøkelsen tyder på at barna ønsker mer medbestemmelse over sin egen situasjon og framtid, bedre informasjon om og kontakt med ansvarspersoner.

– Det viktige nå er å gå inn i en dialog med barna selv om dette, så de får være med på å forme dette videre, sier Aasland.

Positiv til undersøkelsen

Forskingsleder Lars B. Kristofersen ved NOVA, Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, er positiv til undersøkelsen.

Flere større saker i det siste viser behovet for oppdatering og bedre rutiner i barnevernet, minner han om.

– Ikke minst samarbeidsrutiner når det gjelder meldinger mellom instanser til barnevernstjenesten, og barnevernet i bedre grad må undersøke meldinger om seksuell vold og overgrep. Her er det klart forbedringspotensial, sier forskingslederen.

Jeg føler meg trygg her

Påstanden: Jeg føler meg trygg her. MST er barn i atferdsterapi.)

Blant de som bor i institusjon, svarer 65 prosent at de føler seg trygge, mot over 80 prosent som bor hos en fosterfamilie. 20 prosent av barna i institusjonene sier de er litt uenige i at de har det bra der de bor. Blant fosterhjemsbarna var 10 prosent litt uenige i at de hadde det bra.

Mangler gjensidig tillit

Samtidig svarte barn som var plassert i fosterhjem at mye fungerer godt mellom dem og fosterforeldrene og at disse har nok tid til dem. Rundt 90 prosent mener forsterforeldrene er lette å snakket med, snakker på en måte som de skjønner og er interessert i hvordan de har det.

Det tilsvarende tallet for barna som bodde på institusjon, er mellom 60 og 70 prosent. Så mange svarer at de voksne er lette å snakke med og at de snakker så de forstår. 53 prosent av barna på institusjon stoler på de voksne, og 58 prosent tror at de voksne også stoler på dem.

Dette er første gang det lages en slik brukerundersøkelse. Samtlige 2700 barn som barnevernet har ansvaret for, er bedt om å delta.

Undersøkelsen er gjort av konsulentfirmaet Rambøll for Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Bare 38 prosent av dem deltok i undersøkelsen, derfor advarer konsulentfirmaet mot å bruke den til å trekke bastante konklusjoner.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ