Mest rus utenfor storbyene

Rusmisbruk er mest utbredt i kommuner utenfor storbyene. Det viser en kartlegging av 49 norske kommuner.

Rus

Det er en myte at rusmisbruk er mest utbredt i storbyene, slår kartlegging fast.

Foto: Scanpix

Industrikommuner har over dobbelt så mange rus- og alkoholmisbrukere per innbygger som storbyer. Kartleggingen ble gjennomført fra november 2011 til januar 2012.

Ruskartlegging

Til sammen 4.408 rusmisbrukere ble kartlagt i 49 kommuner, noe som tilsvarer 31.000 rusmisbrukere på landsplan. Kartleggingen viste at Odda hadde høyest andel rusmisbrukere, med 2,4 prosent av befolkningen. På den andre siden av skalaen lå Vang i Valdres, med 0,16 prosent av innbyggerne, skriver Vårt Land.

I Odda er 2,5 av 100 innbyggere rusmisbrukere, mens det i Oslo er færre enn én av 100.

Ensidig arbeidsmarked

Sverre Nesvåg

Sverre Nesvåg, forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (Korfor)

Foto: Anders Fehn / NRK

-Det ensidige arbeidsmarkedet fører til at de mest ressurssterke ungdommene reiser vekk. De som blir igjen har ofte sosiale eller familierelaterte problemer, noe som skaper grobunn for alkohol- eller rusmisbruk, sier forskningsleder Sverre Nesvåg ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (Korfor) i Helse Vest til Vårt Land.

Flere funn

Et annet funn i kartleggingen er en høyere andel av rusavhengige personer i kommuner i utkanten av større byer. Et tredje funn er høyt alkoholmisbruk i små, avsidesliggende kommuner med dalende folketall. - Det handler ofte om det vi kaller ungkarsalkoholproblemer. Jentene reiser, og en del av guttene som blir igjen, blir gående og tråkke. Da blir det ofte mye "råning" og alkohol, sier Nesvåg.

Ny kartlegging

-Denne typen kartlegging har man ikke hatt tilgang på tidligere, så vi tror nasjonale myndigheter kommer til å dra stor nytte av tallene, sier Nesvåg.

Undersøkelsen omfattet innbygger over 18 år, som mottar tjenester fra NAV, fastlege eller kommunale rusverntjenester. Regionalt kompetansesenter i Helse Vest har utviklet verktøyet som brukes i kartleggingen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger