Hopp til innhold

PST: – Islamistisk terror den største trusselen mot Norge

Drøye to måneder etter terrorangrepene 22. juli, advarer PST mot å tro at trusselen fra ekstreme islamister har blitt noe mindre i Norge.

Video PST advarer mot islamistisk terror

PST, ved analysesjef Jon Fitje (bildet), mener islamistisk terror fortsatt utgjør den største terrortrusselen mot Norge. Mandag tok Statsadvokaten ut tiltale mot tre menn, siktet for å ha planlagt terrorhandlinger i Danmark. Reportsaje fra Dagsrevyen 27. september. I innslaget: PSTs analysesjef Jon Fitje, statsadokat Geir Evanger, forsvarer Carl Konow Rieber-Mohn.

Mandag ble det kjent at Riksadvokaten har bestemt at de tre mennene som ble arrestert av PST i fjor sommer blir tiltalt for å ha planlagt terrorhandlinger mot danske mål.

PST, som har ledet etterforskningen, mener de tre planla å lage en kraftig bombe og at gruppa hadde forbindelser til terrororganisasjonen Al Qaida.

– Vi mener det er riktig å ut tiltale, så er det opp til domstolen å dømme, sier analysesjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Jon Fitje, om saken.

Han advarer folk mot å tro at trusselen fra ekstreme islamister har blitt mindre etter 22. juli.

– Terrortrusselen kan komme fra flere kanter, men vi vurderer det fortsatt sånn at det er fra ekstreme islamister og ekstreme islamistiske miljø at terrortrusselen er størst, sier Fitje til NRK.

Video Terrorsiktede David Jakobsen løslates

Sammen med Mikael Davud og Shawan Bujak ble David Jakobsen arrestert og siktet for forberedelser til en terrorhandling og deltakelse i terrorforbund 10. juli i fjor.

Foto: Nyhetsspiller

«Stadig mer alvorlig»

Dette er i tråd med hovedtrekkene i PSTs åpne trusselvurdering for 2011, som ble offentliggjort i februar i år. Her heter det at trusselbildet i Norge er «stadig økende»:

«Selv om det er få personer i Norge som støtter opp om ekstrem islamisme, pågår det i dag aktiviteter i visse miljøer som kan bidra til en skjerping av trusselsituasjonen i 2011. Enkelte ekstreme islamister fremstår i dag mer globalt orienterte, og det er i hovedsak disse som kan utgjøre en direkte trussel mot Norge i året som kommer».

Saeed Bujak ankommer Norge på Gardermoen

Terrorsiktede Saeed Bujak i det han kom til Gardermoen i fjor sommer.

Foto: NRK

Fitje og PST mener altså at trusselbildet ikke har endret seg etter terrorhandlingene Anders Behring Breivik utførte 22. juli.

– Hvis man ser på Europa de siste 10 årene så er det trusselen fra ekstreme islamister som har vært den mest alvorlige i de aller fleste europeiske land. Hvis man ser på terrortrusselen i Norge de senere årene, ser vi at den har blitt stadig mer alvorlig, sier Fitje til NRK.

Han vil samtidig understreke at PST ikke vurderer terrorfaren i Norge som overhengende.

– Trusselen er ikke overhengende eller akutt. Det er få personer det er snakk om, og det er små miljø, men det er alltid en mulighet for at det skjer. Vi kan ikke garantere at det ikke begås terrorhandlinger, sier Fitje.

Terrortrusselen kan komme fra flere kanter, men vi vurderer det fortsatt sånn at det er fra ekstreme islamister og ekstreme islamistiske miljø at terrortrusselen er størst.

PSTs analysesjef Jon Fitje, til NRK

Utelukker ikke flere siktelser

I våres sa PST at de aldri hadde hatt så mange forebyggingssaker under etterforskning. Fitje forklarer at antallet saker ikke har endret seg vesentlig .

– Det er fortsatt slik at vi har en del forebeyggende saker. Men for oss er det ikke antallet som er viktighet, men alvorligheten i saken.

Fitje beskriver forebyggingssaker som tilfeller der man får inn informasjon om en sak der en ser en mulig bekymring, og at det da er viktig for PST å samle inn informasjon slik at denne bekymringen kan bli avkrefta.

Om alvorligheten i forebyggingssakene PST jobber med nå, sier Fitje:

– Vi ser er at det er personer som er radikaliserte i Norge, som har tilknytning til grupper i utlandet, og som kan utgjøre en potensiell trussel. Det er vanskelig å gå noe mer inn på bakgrunnen for vår bekymring, det er dette de forebyggende sakene skal avdekke, sier Fitje.

Analysesjefen utelukker ikke at flere av sakene kan ende med siktelser, slik tilfellet er med saken der Mikael Davud, David Jakobsen og Shawan Sadek Saeed Bujak.

– Det er vanskelig å kommentere enkeltsaker og gi konkrete likhetstrekk, men en del generelle likhetstrekk vil det være. Det som er viktig for oss er å avdekke om det er et potensiale for voldsbruk, sier Fitje.

– Ikke for å slå tilbake

Etter 22. juli har PST fått kritikk for å ikke ha fulgt godt nok med på det anti-islamistiske miljøet i Norge.

Fitje avviser at grunnen til at man nå igjen advarer mot ekstrem islamisme er at man ønsker å slå tilbake mot denne kritikken.

– Det er ikke noen grunn til å slå tilbake mot noe som helst. Det er fortsatt for tidlig å konkludere med om man bør prioritere annerledes når det gjelder islamfiendtlige miljø versus andre typer trusler.

Terrorsiktede Anders Behring Breivik

Terrorsiktede Anders Behring Breivik, her på vei til fengslingsmøtet i Oslo tinghus i august, har klare anti-muslimske holdninger.

Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix

– Vi mener at de prioriteringene som har blitt gjort til nå har vært riktige ut i fra den informasjonen vi har, og ut ifra de prioriteringene vi må gjøre.

Fitje mener også det er viktig å understreke at «ekstreme islamister ikke er representative for muslimer».

– Vi ser at mye av retorikken og propagandaen retter seg mot muslimer. De like mye et offer og en skyteskive for ekstreme islamister som andre i samfunnet, sier Fitje.

Skal ha inngått terrorforbund

Davud, Jakobsen og Bujak er siktet for inngåelse av et såkalt terrorforbund, der de skal ha forberedt og planlagt terrorhandlinger.

PST mener de tre planla å lage en kraftig bombe og at gruppa hadde forbindelser til terrororganisasjonen Al Qaida.

Statsadvokat Geir Evanger mener de har en god sak mot de tre mennene.

– Det siger stadig på med små biter som styrker saken mot de tre siktede. Vi har nå dannet oss et bredt bevisbilde, og etterforskningen pågår fortsatt, sier Geir Evanger.

Mikael Davuds forsvarer, Carl Konow Rieber-Mohn, sier det er statsadvokatens oppgave å hevde at de har en god sak mot de tre terrortiltalte.

– Jeg synes påtalemakten har en dårlig sak, så får vi se nærmere jul hvordan utfallet i saken blir, sier Rieber-Mohn.

Strafferammen for de tiltalte er på 12 år.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger